Presentation
Göteborgs universitet

Stor efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor

Publicerad 20 oktober 2020
Foto: Lisa Jabar
Anneli Ozanne, sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och Karin Håkansson som läser till specialistsjuksköterska i neurosjukvård. Foto: Lisa Jabar
Anneli Ozanne, sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och Karin Håkansson som läser till specialistsjuksköterska i neurosjukvård. Foto: Lisa Jabar

Den snabba kunskapsutvecklingen leder till en allt högre grad av specialisering och krav på hög kompetens. Vid Göteborgs universitet finns 13 olika inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet, varav ett är landets enda inom neurosjukvård.

Utvecklingen av precisionsmedicin, nya innovativa läkemedelsbehandlingar och medicintekniska metoder ställer ökade krav på kunskap och kompetens, inte bara inom medicinsk vetenskap utan även inom områden som omvårdnad och bemötande.
– Vi möter en stor hunger efter fördjupad kunskap för att kunna påverka vården till det bättre, men också för att formellt kunna jobba med forskning, utbildning och utveckling, säger Anneli Ozanne, sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.
Det är den institution i landet som erbjuder flest inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Förutom de mer traditionella har Göteborgs universitet även nischat sig mot mer specialiserade inriktningar inom exempelvis diabetes- och hjärtsjukvård. Onkologisk vård är en annan inriktning som ges vid Göteborgs universitet samt vid ett fåtal andra lärosäten i landet. Förra hösten startades även Sveriges första och i dagsläget enda specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot neuro-sjukvård.
– Vi har många sökanden från hela Sverige. Det har funnits en stor efterfrågan på den här typen av utbildning som både ger en bredd- och spetskompetens. Programmet ger exempelvis fördjupade kunskaper i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter som drabbats av olika neurologiska sjukdomar eller neurokirurgiska tillstånd och skador, säger Anneli Ozanne.

Ledande i landet
Vid Göteborgs universitet finns Centrum för personcentrerad vård (GPCC), ett nationellt forskningscentrum som bland annat utvärderar effekterna av ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården. En rad studier har kunnat visa på positiva effekter för såväl patienter som personal.
– Vi är ledande i landet när det gäller personcentrerad vård och det genomsyrar samtliga inriktningar i våra specialistsjuksköterskeprogram, säger Carina Sparud Lundin, proprefekt vid institutionen.
Sofie Jakobsson, sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, har många års erfarenhet av kliniskt arbete med patienter med cancersjukdom, både som sjuksköterska och forskningssjuksköterska.
– Vårt specialistprogram inom onkologisk vård är en kvalificerad utbildning. Specialistsjuksköterskan har en viktig roll att identifiera och bedöma fysiska och psykiska behov hos patienter med cancer, men också att ta beslut om och genomföra olika omvårdnadsåtgärder. Det handlar även om att vara ett tryggt stöd innan, under och efter behandling.

Sofie Jakobsson (mitten), sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, här tillsammans med Sanna Ewards och Jonna Johansson, specialistsjuksköterskor inom Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Lisa Jabar
Sofie Jakobsson (mitten), sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, här tillsammans med Sanna Ewards och Jonna Johansson, specialistsjuksköterskor inom Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Lisa Jabar

Forskarbehörighet
Samtliga specialistsjuksköterskeprogram vid Göteborgs universitet ger grundläggande behörighet att ansöka till forskarutbildning.
– Specialistsjuksköterskornas kompetens och ökade kunskaper i evidensbaserad vård och forskning ger en värdefull och stabil grund för att arbeta med förbättrings- och utvecklingsprojekt i vården.
Både Sofie och Anneli har kombinationstjänster, vilket innebär att de delar sin tid mellan forskning, sjukvård och undervisning.
– Det är en stor styrka att många av våra lärare har en kombinationsanställning som lektor och sjuksköterska. Det innebär att alla våra specialistprogram har utvecklats i nära samverkan med hälso- och sjukvården, i synnerhet med Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger Sofie Jakobsson.
Specialistsjuksköterskeprogrammen i neuro- och onkologisk vård ges på halvfart, och en stor del av undervisningen sker på digitala plattformar.
– Avståndet behöver inte vara ett hinder för att gå dessa utbildningar. Vi ser också att de sjuksköterskor som genomgått våra program går en ljus och spännande arbetsmarknad till mötes, säger Anneli Ozanne.