Presentation
Kirurgi & intensiv Örebro

Traineeutbildning skapar trygghet

Publicerad 20 oktober 2020
Foto: Richard Ström
rida Larsson, Sara Davidsson och Lotta Öhrn på IVA i Region  Örebro. Foto: Richard Ström
Frida Larsson, Sara Davidsson och Lotta Öhrn på IVA i Region Örebro. Foto: Richard Ström

Genom att erbjuda en trainee-period innan specialistutbildningen ökar utbytet av själva utbildningen och ger sjuksköterskorna en större trygghet i sin framtida yrkesroll.

Innan intensivvårdssjuksköterskan Frida Larsson påbörjade sin utbildning till specialistsjuksköterska inom Region Örebro blev hon erbjuden att gå som trainee inom intensivvården (IVA) under cirka ett halvår.
– Det var en fantastisk möjlighet som gav mig möjlighet att testa om jag trivdes bra på IVA och även en väldigt bra grund att stå på inför den kommande utbildningen.
Som trainee gick hon parallellt med en specialistsjuksköterska och hade även 10 timmar teoretisk utbildning.
– Att praktiskt få pröva på olika arbetsuppgifter gjorde att jag senare kunde ta till mig utbildningen mer effektivt. Jag fick också uppleva det goda samarbetet och den fantastiska teamkänslan som finns här och som gör att jag trivs så bra fortfarande.
Hennes kollega Sara Davidsson, som även hon gick som trainee före specialistutbildningen, konstaterar att Region Örebro verkar vara rätt ensamma om att erbjuda den möjligheten.
– Under min utbildning var det inte många andra som hade jobbat på IVA tidigare och jag märkte vilken stor fördel det var att redan ha den erfarenheten.

En välstrukturerad arbetsplats
Erbjudandet att gå som trainee är ett led i det strukturerade arbete som drivs inom Region Örebro.
– Det är en stor fördel för oss som jobbar här att allt är genomtänkt, och vi erbjuds verkligen bästa möjliga arbetsförutsättningar. Att arbetet är väldigt omväxlande, med alla typer av patienter och diagnoser, ger också stora möjligheter till utveckling.
Lotta Öhrn är utbildningssamordnare i hela Region Örebro för intensivvården och berättar att de nu utvecklar traineeperioden ytterligare med mer föreläsningar och övningar.
– Vi har även ett utvecklat fortbildningsprogram för de färdiga specialistsjuksköterskorna med återkommande utbildningsdagar och scenarioträningar. Varje månad har vi också ett tema ex barn, där ansvarsgruppen på IVA för barn har fortbildning för personalen så att alla ska vara uppdaterade och känna sig trygga i arbetet, avslutar hon.


Erbjuder många valmöjligheter

Caroline Andersson, Kim Edin och Erik Boqvist på Kirurgiska länskliniken i Region Örebro. Foto: Richard Ström
Caroline Andersson, Kim Edin och Erik Boqvist på Kirurgiska länskliniken i Region Örebro. Foto: Richard Ström

Utmanande, lärorikt och med stor potential för egen utveckling: så sammanfattar sjuksköterskor på den Kirurgiska Länskliniken i Region Örebro skälen till att de trivs så bra. Att samarbetsklimatet är mycket gott och att de har kul tillsammans är ytterligare plus.

Den kirurgiska länskliniken finns representerad på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, samt på länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg, alla med olika typer av utmaningar och möjligheter.
– Jag gjorde min praktik här under utbildningen till sjuksköterska och trivdes verkligen bra med både kollegor och den stora variationen av arbetsuppgifter. Därför sökte jag mig hit efter utbildningen, något jag absolut inte har ångrat, förklarar Erik Boqvist som sedan 2013 jobbar på kirurgavdelning 7 på Karlskoga lasarett.
Caroline Andersson, som jobbar på vårdenhet 39 på USÖ sedan 2018, håller med och förklarar lite närmare varför hon inte har en tanke på att söka sig någon annanstans.
– Den främsta anledningen är den genuint goda teamkänsla vi har här. Med det stressiga klimat vi ständigt jobbar i, inte minst nu under pandemin, så betyder arbetsgruppen nästan allt, att vi kan jobba så lätt tillsammans och hjälpa, stötta och avlasta varandra. Sedan uppskattar jag mycket den nära kopplingen till forskningen, det stimulerar till utveckling för oss alla.

Lätt hitta sin egen väg
Har man en gång jobbat på den Kirurgiska länskliniken så kommer man ofta tillbaka, det är Kim Edin ett bra exempel på.
– Jag jobbade här första gången på 1990-talet och sökte mig tillbaka hit 2016, till kirurgiska mottagningen på USÖ. Bland skälen finns att det är högt i tak och man jobbar väldigt nära varandra i arbetsgruppen. Vi kommer också patienterna nära. Vi följer dem på deras resa genom behandlingarna. Jag uppskattar även ledningens uppmuntran till kontinuerlig individuell utveckling och att våga ta nya kliv.
Peter Flodström är verksamhetschef för den Kirurgiska länskliniken och bekräftar att det är ett mycket positivt arbetsklimat på klinikens olika enheter på de tre sjukhusen.
– Ett skäl tror jag är att vi bjuder på en bredd av arbetsuppgifter och utvecklingsvägar, på både universitetssjukhus och länsdelssjukhus, och med många olika inriktningar, vilket gör det lätt för varje individ att hitta sin egen nisch där man verkligen trivs, avslutar han.

Kirurgen och intensiven – Region Örebro Län

Kirurgiska kliniken är en länsklinik med verksamhet på länets tre sjukhus. Kirurgiska kliniken har ett länsuppdrag för akuta och elektiva kirurgiska sjukdomar samt bedriver även högspecialiserad vård.
Intensivvårdsavdelningen är en specialistavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Runt patienten arbetar ett team bestående av intensivvårdsläkare, specialistsjuksköterskor inom intensivvård, undersköterska och sjukgymnast.

www.regionorebrolan.se