Presentation
Södersjukhuset

Utvecklas med oss på SöS Internmedicin!

Publicerad 20 oktober 2020
Foto: Johan Marklund
Johan Åslinder, vårdenhetschef inom lungmedicin, Jessika Sörstad, tillförordnad vårdenhetschef på strokeenheten och Andreas Westin, sjuksköterska på en strokeavdelning på Södersjukhuset. Foto: Johan Marklund
Johan Åslinder, vårdenhetschef inom lungmedicin, Jessika Sörstad, tillförordnad vårdenhetschef på strokeenheten och Andreas Westin, sjuksköterska på en strokeavdelning på Södersjukhuset. Foto: Johan Marklund

Som sjuksköterska på Internmedicin på Södersjukhuset får du både bredd och djup och utvecklas snabbt i professionen.
– Det är enormt bra sammanhållning och stämning. Jag kan faktiskt inte tänka mig att jobba någon annanstans, säger Jessika Sörstad.

Jessika gjorde praktik på neurologavdelningen på Södersjukhuset för snart tio år sedan under sin sjuksköterskeutbildning och förstod direkt att hon hamnat rätt. Idag är hon tillförordnad vårdenhetschef på strokeenheten som ingår i akutsektionen på Internmedicin.
– En stor fördel med Internmedicin här på Södersjukhuset är att det finns så mycket att välja på. Man kan fördjupa sig inom en subspecialitet eller jobba brett. Våra patienter spänner över ett mycket stort spektrum av olika sjukdomar och tillstånd och man blir aldrig fullärd. Här kan man göra karriär och utvecklas utan att behöva lämna kliniken, säger hon.
Även hennes kollega Andreas Westin betonar bredden och den lärorika miljön. Han blev färdig sjuksköterska för 1,5 år sedan och arbetade efter examen inom ambulanssjukvård, psykiatri och geriatrik, på annat håll. För två månader sedan började han på strokeavdelning på Södersjukhuset.
– Jag drogs till Internmedicin på Södersjukhuset av en kunskapstörst. Det finns så otroligt många möjligheter och som ny sjuksköterska är det fantastiskt att kunna få pröva sina vingar inom så många olika områden. I början av karriären vet man ju ofta inte exakt vad man vill göra. Detta är den perfekta platsen att växa och bli trygg i sin yrkesroll, säger han.

Vill du bli en del av vårt team?

Bidra med din unika kunskap och kompetens, samtidigt som du utvecklas professionellt. Välkommen till oss på Södersjukhuset Internmedicin!

Sjuksköterska till strokeavdelning

Sjuksköterska till rotationstjänst mellan AVA & NAVE

Sjuksköterskor till Internmedicin

Positiv anda
Sjuksköterskan Johan Åslinder har arbetat i olika chefspositioner i 15 år och kom till Södersjukhuset för 3,5 år sedan. Idag är han vårdenhetschef inom lungmedicin. Han lyfter fram att Södersjukhuset har en positiv anda, som genomsyrar hela verksamheten. Det var detta som lockade honom.
– Det finns en genuin vilja att samarbeta och stötta varandra, över klinik- och professionsgränser. Detta särskiljer verkligen Södersjukhuset. Armbågarna är inte vassa här, utan alla arbetar tillsammans för patienternas bästa, med tydlig fokus på personcentrerad vård, där patienterna är delaktiga. Ledtiderna är mycket kortare här än på många andra håll och det är högt i tak. Det är ett stort sjukhus, men ändå greppbart och det är lätt att trivas, säger han.
Andreas håller med:
– Sammanhållningen inom kollegiet och mellan olika professioner är stark. När man är ny betyder det mycket, man kommer snabbt in i arbetet och det finns alltid någon att rådfråga och bolla tankar med. Det är inte alls hierarkiskt, utan organisationen är platt och jag känner att jag kan driva idéer och påverka.

Fokus på kompetensutveckling
För den som vill finns möjlighet att rotera mellan mottagning och avdelning, eller att dela sin tjänst mellan olika specialiteter, som exempelvis stroke och hematologi.
– Vi försöker att tillmötesgå olika önskemål, så att man får en tjänst som verkligen passar ens egna behov, intressen och drivkrafter. Detta gäller oavsett om du är ny sjuksköterska eller har lång erfarenhet, säger Jessika.
Södersjukhuset och Internmedicin erbjuder också ett mycket stort utbud av såväl interna som externa utbildningar, med bland annat föreläsningar, kurser och möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska.
– Frikostigheten när det gäller utbildning och kompetensutveckling är utöver det vanliga här på Internmedicin, menar Johan. Vi har även kommit långt i implementeringen av Region Stockholms kompetensstege och utvecklar den, så att den är tydlig för varje medarbetare. Något som vi också är stolta över är att vi har två omvårdnadsledare, som arbetar övergripande med handlednings- och utbildningsfrågor.
Som ny sjuksköterska får du fyra veckors introduktion, som är anpassad efter dina individuella behov och tidigare erfarenheter, så att du kan landa tryggt i det nya jobbet. Dessutom erbjuder Södersjukhuset friskvård, med träning, gympass och andra aktiviteter i det interna Hälsoteamets lokaler, för att du ska kunna återhämta dig och må bra.

Följ södersjukhuset i sociala medier
Internmedicin på Södersjukhuset

Internmedicin på Södersjukhuset är en av Sveriges största internmedicinska kliniker och ett av sjukhusets elva verksamhetsområden. Vi har 500 anställda, fem vårdavdelningar, medicinmottagning, dagvård och endoskopiskt centrum.
För dig som är sjuksköterska kan vi erbjuda ett omväxlande arbete på våra akutvårdsavdelningar AVA, Stroke/Neurologi, Gastroenterologi/Hepatologi & diabetes/endokrin samt Lung/Allergi & Hematologi. På avdelningarna vårdas patienter med många olika medicinska diagnoser, vilket ger dig ett varierande arbete med goda möjligheter att utvecklas och bredda dina kunskaper.

Vårt fokus ligger på omvårdnad och kvalitet och vi arbetar kontinuerligt med utveckling av vår verksamhet.
Nyfiken? Läs mer på: www.sodersjukhuset.se