Presentation
Akademiska sjukhuset

Möjlighet till utveckling

Publicerad 21 oktober 2020

”Logistikproblem och personalbrist. Men nära till specialistkompetens och möjlighet till utveckling.”

Fabian, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård

Som nyutexaminerad kan steget mellan utbildning och arbetsliv kännas stort. Hos oss på kirurgen får du landa mjukt. Vi ger dig en ordentlig inskolning och en plats på programmet kliniskt utvecklingsår där du får vässa dina kliniska färdigheter, nätverka med andra nyutexade och reflektera tillsammans med erfarna sjuksköterskor.

När du blivit varm i kläderna kan du gå den kirurgiska utbildningen KUL. Du kan också välja att vidareutvecklas genom att rotera mellan våra olika avdelningar eller på arbetstid vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska.

Här på Akademiska sjukhuset är vi framstående i flera av våra kirurgiska specialiteter och till oss kommer patienter från hela landet. Här finns alltid möjlighet att lära sig någonting nytt, eftersom den kirurgiska vården är i ständig utveckling.

Vi kan inte lova guld och gröna skogar. Vi kan lova att det i perioder kommer att vara utmanande. Men vi kan också lova att hos oss finns ett helt yrkesliv innanför väggarna.

Läs mer på www.akademiska.se/jobbainomkirurgi