Presentation
MIMA i Nyköping

Vill du vara med och forma DIN arbetsplats?

Publicerad 21 oktober 2020
Foto: Janne Höglund
Ann-Louise Hammarsten och Sara Johansson, sjuksköterskor på Medicinska behandlingsavdelningen på Nyköpings lasarett och Linda Ed, sjuksköterska och vårdledare och Therese Alpe, sjuksköterska och vårdutvecklare på MIMA. Foto: Janne Höglund
Ann-Louise Hammarsten och Sara Johansson, sjuksköterskor på Medicinska behandlingsavdelningen på Nyköpings lasarett och Linda Ed, sjuksköterska och vårdledare och Therese Alpe, sjuksköterska och vårdutvecklare på MIMA. Foto: Janne Höglund

Välkommen till MIMA och Medicinska behandlings-avdelningen på Nyköpings lasarett där medarbetar-perspektivet är fokus!

Medicinklinikens Medicinsk behandlingsavdelning, och MIMA (Medicinsk intermediärvårdavdelning) startade redan i april, men på grund av pandemin är det först nu som verksamheten drar igång mer fullskaligt. Idag är man mitt uppe i rekryteringen av engagerade sjuksköterskor och undersköterskor. Medicinkliniken söker både erfarna och nya sjuksköterskor, som vill utvecklas i en stöttande och dynamisk miljö.

Jobba med oss på medicinkliniken. Klicka här för mer information och ansök

Klinikegen behandlingsavdelning
Medicinska behandlingsavdelningen spänner över ett brett spektrum av diagnoser, som bland annat omfattar mag-tarmsjukdomar, hematologi och neurologi. Man utreder och behandlar även mer ovanliga sjukdomstillstånd och utför exempelvis biopsier, hanterar dränage och ger blodtransfusioner.
På Medicinska behandlingsavdelningen är all verksamhet planerad, så arbetstiden är förlagd till enbart dagtid veckodagar. Perfekt för de som har behov av att jobba dagtid och önskar en tydlig struktur för sin arbetsdag. Att nu dessutom få möjlighet att vara med från början i denna verksamhet är en verklig chans.
– Det är en väldigt spännande tid att jobba hos oss. Som sjuksköterska får man ett självständigt arbete, där man kan vara med från början och verkligen driva idéer och utveckla verksamheten, säger Ann-Louise Hammarsten, sjuksköterska med många års erfarenhet i yrket.
– Med de två nya avdelningarna kommer vi att kunna erbjuda en ännu bättre vård och det är väldigt roligt, säger Sara Johansson på Medicinska behandlingsavdelningen på Nyköpings lasarett, även hon med mångårig erfarenhet som sjuksköterska.

MIMA – en satsning helt unik för Nyköpings Lasarett
På den likaledes nystartade Medicinska intermediäravdelningen, MIMA, vårdas svårt sjuka patienter. Det kan röra sig om patienter med svikt i olika organsystem men även initialt omhändertagande av strokepatienter och vård av lätt medvetandesänkta patienter. Gemensamt är att patienterna har ett större behov av övervakning och behandlas med mer potenta läkemedel än vid vård på en vanlig slutenvårdsplats.
– MIMA ger oss möjlighet att erbjuda sjuksköterskor en intern kompetensutveckling, ökad klinisk erfarenhet såväl som yrkesmässiga utmaningar. Här finns både bredd och spets!, säger sjuksköterskan Therese Alpe, vårdutvecklare på MIMA.
– Vi har ett verkligt omväxlande arbete, med omvårdnad av patienter som har många olika, svåra sjukdomar. För den som även är intresserad av högteknologisk vård är detta en chans att få arbeta med avancerad medicinsk-teknisk apparatur, berättar sjuksköterskan och vårdledaren Linda Ed. Vårdledare är en roll i Region Sörmland, där sjuksköterskor får en ledande roll på avdelningen, både vad gäller att stötta medarbetarna och att fördela resurser för ett bra och effektivt flöde.
Det finns även stor möjlighet att rotera mellan de olika enheterna på Medicinkliniken, både för att få bredd och variation, eller för att specialisera sig inom ett område, exempelvis som kontaktsjuksköterska. Allt efter medarbetarens behov och önskemål.
– Tanken är att man inte ska behöva lämna medicinkliniken för att pröva olika karriärspår, utan att det ska finnas många olika möjligheter inom kliniken, framhåller Sara och Ann-Louise.
Arbetet på Medicinkliniken präglas av korta beslutsvägar, högt i tak, starka team och en stöttande läkargrupp. Kliniken har dessutom många sjuksköterskor med lång erfarenhet av just internmedicinsk vård, med en lång anställningstid på kliniken. Ann-Louise, Sara, Therese och Linda vill dessutom lyfta fram Nyköpings lasarett:
– Det är ett lagom stort sjukhus, där man snabbt lär känna varandra. Här är det lätt att trivas!

Jobba med oss på medicinkliniken. Klicka här för mer information och ansök

Medicinkliniken i Nyköping – Region Sörmland

Medicinkliniken i Nyköping omfattar två slutenvårdsavdelningar, njur- och dialysmottagningen samt våra specialiserade mottagningar. Även våra nystartade enheter Medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA) och Medicinsk behandlingsavdelning hör till Medicinkliniken. Vi har ett öppet arbetsklimat, tydlig teamkänsla och framåtanda. Vi arbetar kontinuerligt med vårdutveckling och kompetensutveckling. Om önskemål finns kan vi erbjuda rotationstjänster mellan de olika enheterna.

Nyfiken? Kontakta gärna:
Johanna Eklund
E-post: Johanna.Eklund@regionsormland.se
Tel: 072-142 68 71
Läs mer på: www.regionsormland.se