Annons
Stipendium Röda Korset

Stipendium avseende hälsofrämjande aktiviteter för sjuksköterskor

Publicerad 4 januari 2021

Sök stipendium avseende hälsofrämjande aktiviteter. Är du sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande i behov av att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga? Ansök senast 1 februari. Ladda ner ansökningsblanketten här

Ändamål och målgrupp
Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfälliga hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Avgränsningar
Stipendiet är avsett för hälsofrämjande aktiviteter och kan inte utgå till:

  • Studier.
  • Personliga levnadsomkostnader eller täckande av inkomstbortfall.
  • Semesterresor.
  • Aktiviteter som bekostas av stat, kommun eller landsting, som till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.
  • Sjuksköterskor som är 67 år eller äldre kan inte erhålla stipendium.

Stipendiet kan inte användas till annan person än den sökande.

Ansökan

  • Ansökan om stipendium eller bidrag ska fyllas i på särskild blankett. Ladda ner blanketten här
  • Har du inte tillgång till skrivare kan du få blanketten hemskickad. Vänd dig till Svenska Röda Korsets Infoservice på telefon 0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se.
  • Ansökan måste alltid innehålla läkarintyg och, eller, skriftlig referens.
  • Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade av den sökande.
  • Sökande som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts.

Skicka ansökan till:
Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation, Svenska Röda Korset, Ekonomienheten,
Box 17563, 118 91 Stockholm

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari, 1 maj respektive 31 oktober för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.

Om du har frågor så kontakta stipendieansvarig, Svenska Röda Korset, via växel 08-452 46 00 eller e-post stipendier@redcross.se. www.redcross.se/Bildt

Välkommen med din ansökan!