Presentation
Göteborgs stad

Äldre samt vård och omsorg – framtidens arbetsplats

Publicerad 16 april 2021
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Wenche Bümming, enhetschef vid Göteborgs stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning och Cassandra Hellrin, sjuksköterska på Landala vård- och omsorgsboende i Göteborg. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Wenche Bümming, enhetschef vid Göteborgs stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning och Cassandra Hellrin, sjuksköterska på Landala vård- och omsorgsboende i Göteborg. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Bättre arbetsvillkor, högre lön samt ett mer givande och omväxlande arbete. Det fick Cassandra Hellrin att lämna specialistsjukvården för den kommunala hälso- och sjukvården. Idag är hon patientansvarig sjuksköterska på ett äldreboende i Göteborg.

Efter sjuksköterskeexamen arbetade Cassandra Hellrin inom akutsjukvård, barn- och ungdomsmedicin samt onkologi. Men efter ett par år tröttnade hon.
– Det var slitigt med universitetssjukhusets treskift. Jag hade ett begränsat inflytande över vården och arbetsmiljön, och lönen var förhållandevis låg. Jag längtade efter bättre villkor och att arbeta mer självständigt. Därför sökte jag mig vidare till den kommunala hälso- och sjukvården.
Hon arbetar idag på Landala vård- och omsorgsboende i Göteborg. Det är ett av Göteborgs stads vård- och omsorgsboende och har i Socialstyrelsens årliga nationella brukarundersökning fått toppbetyg.
– Det finns ett medvetet arbete och en strävan att våra äldre och deras behov ska vara i centrum. Vi vill gärna se kropp och sinne som en själslig och holistisk helhet, och att det ska genomsyra vårt arbete.
På vård- och omsorgsboendet bor cirka 100 patienter med demenssjukdomar och somatiska sjukdomar.
– Våra patienter har ett komplext vårdbehov. Det handlar om allt från patientnära samtal och avancerad sårvård till akuta situationer. Det är en stor bredd i det vi gör och arbetet är både stimulerande och variationsrikt.

Jobba som sjuksköterska med oss i Göteborgs stad. Klicka på jobben nedan för att läsa mer och ansök.


Semestervikariat Leg sjuksköterska, grundlön + 12 000 i lönetillägg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Göteborgs Stad (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till nordöstra Göteborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Bagaregårdens korttidsenhet (Centrum) (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Studera med lön
Cassandra Hellrin är förvånad att inte fler sjuksköterskor söker sig till den kommunala hälso- och sjukvården.
– Flera av mina kollegor som arbetar på sjukhus har tröttnat på de tuffa villkoren och väljer att lämna yrket. Det är väldigt synd, för i den kommunala vården finns bra villkor och många utvecklingsmöjligheter.
Hon arbetar idag halvtid på vård- och omsorgsboendet. På den andra halvtiden läser hon till specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri på Göteborgs universitet.
– Jag får behålla min lön under studietiden. Det är en fantastisk möjlighet. När jag är klar specialistsjuksköterska om drygt ett år vill jag arbeta med att vidareutveckla den psykiatriska vården. Många av de äldre mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra till att stärka kompetensen i min arbetsgrupp.

Framtidens arbetsplats
Göteborgs stad har ett övergripande introduktionsprogram för alla nyanställda. Det inleds med en heldag och följs upp av ett flertal halvdagar.
– Det är ett väldigt bra program som syftar till att våra nyanställda ska bli trygga i sin roll och få en bra översiktsbild av våra verksamhetsområden. Att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård är mer komplext jämfört med specialistsjukvården. Vår målgrupp är äldre, och många är multisjuka. Uppdraget är brett och man arbetar med många olika områden, säger Wenche Bümming, enhetschef vid Göteborgs stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning.
I grunden är hon distriktssköterska och har tidigare arbetat inom specialistsjukvården.
– Men jag valde att sadla om för att jobba inom kommunal hälso- och sjukvård. Även om det i början kan upplevas som en kulturkrock är det en arbetsplats där det verkligen finns möjlighet att vara med och påverka och driva sakfrågor framåt.
Sjuksköterskor med specialistutbildning, menar Wenche Bümming, är en resurs och tillgång för övriga kollegor.
– Vår nya förvaltning ser över möjligheten att ta fram ett kompetenscentrum för fortsatt utveckling.
– Min vision är att det ska finnas en specialistsjuksköterska på varje vård- och omsorgsboende. Vi vill också att kompetens och specialistutbildning ska ge ett lönepåslag, samtidigt som ansvar och krav då också ökar.
Vid årsskiftet fick Göteborgs stad en ny organisation och har gått från stadsdelar till stadsområden. En av sex förvaltningar är Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.
– Vi välkomnar den nya organisationen. Våra politiker kommer närmare verksamheten och kan fokusera på våra sakfrågor. Pandemin har satt fokus på äldrevården och behovet av att samverka och samordna så att de äldre verkligen prioriteras och hamnar i centrum.
Wenche Bümming menar att det finns många tankar och visioner framåt som handlar om att stärka äldrevården och anställdas kompetens och kunskap.
– Om man som sjuksköterska vill arbeta med äldre och vill göra skillnad är den offentliga kommunala hälso- och sjukvården definitivt framtidens arbetsplats.

Jobba som sjuksköterska med oss i Göteborgs stad. Klicka på jobben nedan för att läsa mer och ansök.


Semestervikariat Leg sjuksköterska, grundlön + 12 000 i lönetillägg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Göteborgs Stad (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till nordöstra Göteborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Bagaregårdens korttidsenhet (Centrum) (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Göteborgs stad – Äldrevård

I Göteborgs stad finns 54 äldreboenden i kommunal regi, 340 korttidsplatser och 30 öppna träffpunkter för seniorer.
Den nya förvaltningen för äldre samt vård och omsorg består av över 8000 medarbetare.
Som anställd sjuksköterska erbjuds du introduktionsprogram, internutbildningar, möjlighet att studera på arbetstid, att arbeta såväl heltid som deltid och flera karriärmöjligheter.

Kontakt:
Wenche Bümming, enhetschef
Tel: 031-365 61 29
E-post: wencke.bumming@aldrevardomsorg.goteborg.se
goteborg.se