Presentation
Karolinska

Avancerad vård i trygg miljö

Publicerad 16 april 2021
Rebecca Ingebrigtsen, sjuksköterska på IMA i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Rebecca Ingebrigtsen, sjuksköterska på IMA i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen

Inom intermediärvården på Karolinska sjukhuset i Stockholm pågår avancerad sjukvård i gränslandet mellan intensivvård och akutvård, och tack vare en tät bemanning och många erfarna kollegor ges sjuksköterskor möjligheter att utvecklas i en spännande omgivning.

På IMA i Solna jobbar Rebecca Ingebrigtsen sedan ett år. Hon började som nyutexaminerad 2019 på Akutvårdsavdelningen (AVA) vägg i vägg med IMA, men i samband med covidutvecklingen övergick hälften av sjuksköterskorna på AVA till IMA för att fler vårdplatser behövdes där.
– I somras när första vågen avtagit valde jag att stanna kvar på IMA eftersom jag verkligen trivs här. IMA är som en ”lättintensivvårdsavdelning” med mer avancerad vård än på AVA. På IMA är det högt i tak, vi ställer alltid upp för varandra och hjälps åt mellan teamen. Det ger en mycket trygg och stimulerande miljö att utvecklas i, vilket är skälet till att jag valde att stanna på IMA, förklarar hon.

Jobba med oss på Tema Akut och Reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Stora möjligheter till utveckling
Varje sjuksköterska ansvarar för två patienter åt gången vilket ger bättre möjligheter till den personcentrerade vården.
– Vi får mer tid för varje patient och eftersom patienterna oftast är vakna här så får man också en betydligt närmare kontakt med varje patient och kan följa deras mående, berättar hon vidare.
Som ny på avdelningen erbjuds ett individanpassat introduktionsprogram och kontinuerlig utbildning under arbetstid. Det finns bland annat internetbaserade utbildningar om EKG-analys, vård av trakeostomipatienter och blodgastolkning. För de som vill finns möjlighet att gå betalda vidareutbildningar och det finns även möjlighet att rotera inom temat, exempelvis mot AVA och Intensivakuten.
– En annan sak som bidrar till att jag utvecklas och att jag känner mig trygg är att det alltid finns läkare på plats på avdelningen som deltar i det nära patientarbetet och gärna tar sig tid att förklara komplexa vårdsituationer.

Prestigelöst samarbete
På MIMA, den medicinska intermediärvården på Karolinska Huddinge, jobbar Ellinor Löfgren som har jobbat med intermediärvård sedan 2013 och tillhör de mer erfarna.
– Här är MIMA en del av den medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA) vilket gör att man som ny jobbar ett par år på MAVA och lär sig alla rutiner samtidigt som man lite på håll ser hur vården på MIMA fungerar. När man sedan slussas in i den intermediära vården med högre vårdkrav så känner man sig redan hemma här, förklarar hon.
Hon berättar vidare att eftersom de jobbar sida vid sida så lär de nya på MAVA även känna de som jobbar på MIMA, så även kollegorna är bekanta när man sedan går dit vilket är en stor fördel.
– Jag har blivit kvar här då jag verkligen gillar den intermediära vården där vi tar hand om svårt sjuka. Vi har ett mycket tätt samarbete mellan olika vårddiscipliner som läkare, sjuksköterskor, logopeder och fysioterapeuter som alla har en viktig funktion i omvårdnaden. Fokus är alltid patientens bästa och samarbetet är helt prestigelöst. Att vi dessutom har mycket kul tillsammans är ju ytterligare ett plus, säger hon leende.

Sebastian Millton och Ellinor Löfgren, sjuksköterskor på MIMA i Huddinge. Foto: Johan Marklund
Sebastian Millton och Ellinor Löfgren, sjuksköterskor på MIMA i Huddinge. Foto: Johan Marklund

Många återvänder
Sebastian Millton jobbar även han på MIMA i Huddinge och tillhör den relativt stora skara sjuksköterskor som en gång jobbat på IMA/MIMA, därefter lämnat för jobb på andra avdelningar för att senare återvända till IMA/MIMA.
– Jag sökte mig tillbaka hit framför allt för att jag trivs så oerhört bra med både jobbet och kollegorna. Vården gränsar till intensivvård vilket gör att vi har tillgång till både mer avancerad utrustning och mer potenta läkemedel. Samtidigt får vi möjlighet att zooma in på patienterna då vi bara ansvarar för ett par stycken per gång. Det känns bra inombords när man går hem för dagen att veta att patienterna alltid får en mycket högkvalitativ vård.
För varje patient finns en tydlig vårdplan, både när det gäller den medicinska behandlingen och omvårdnadsmässigt.
– Jag kan förstå om det kan kännas lite skakigt att söka sig till en högre vårdnivå som IMA och MIMA, men det är faktiskt tvärtom när man kommer hit. Här finns resurser och tillgång till erfarenheter så man kan verkligen känna sig trygg i att ta det steget, avslutar Sebastian Millton.

Jobba med oss på Tema Akut och Reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Karolinska universitetssjukhuset – Tema Akut och Reparativ medicin

Intermediärvårdsavdelningarna IMA och MIMA ingår i ett nybildat tema på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge – Tema Akut och Reparativ Medicin.
Det är ett nybildat tema som fokuserar både på akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller både utrustning och personal. I uppdraget ingår även att säkerställa forskning och utbildning. Inom Tema akut och reparativ medicin finns en rad spännande karriärvägar för sjuksköterskor, vare sig du vill arbeta rent kliniskt, med ledarskap eller inom FoU.

www.karolinska.se