Presentation
Region Kronoberg

Medicinklinik med stor bredd och trivsam atmosfär

Publicerad 16 april 2021
Foto: Lasse Ahlin
Lisanne Thyr, sjuksköterska och sektionsledare på medicinavdelning 3. Foto: Lasse Ahlin

– Vi är ett litet sjukhus med stor klinisk bredd och goda utvecklingsmöjligheter. En verksamhet där fortbildning uppmuntras, nya idéer premieras och satsningar på kvalitet driver verksamheten framåt, säger Chantal Fournier, sjuksköterska och avdelningschef på Medicinkliniken i Ljungby.

Det har gått drygt 20 år sedan Chantal Fournier tog sin sjuksköterskeexamen och började arbeta på Medicinkliniken Ljungby. Förutom en kortare utflykt har hon varit här sedan dess.
– Anledningen till att jag stannat i alla år är att Ljungby sjukhus erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. Fördelen med ett litet sjukhus är att vi tar hand om det mesta, vilket innebär att utvecklingskurvan går snabbt uppåt och att du ständigt bygger på din kompetens.
Chantal säger att det finns en speciell anda i verksamheten som bottnar i att det är ett litet sjukhus där alla måste hjälpas åt, även över klinik- och avdelningsgränser.
– Jag gjorde en kort avstickare till en större verksamhet i en annan stad men saknade engagemanget och lojaliteten som finns i Ljungby. Framförallt längtade jag efter arbetet och drivet som finns här på medicinkliniken.
Hon får medhåll av Lisanne Thyr, sjuksköterska och sektionsledare på medicinavdelning 3, som började på Medicinkliniken för sex år sedan.
– Jag hade precis tagit min examen och valde att söka mig hit just för bredden och de många olika diagnoserna, jag tänkte att det skulle ge en väldigt bra grund för mitt fortsatta yrkesliv.

Vill du jobba med oss på Medicinkliniken i Ljungby? Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Kronoberg

Chantal Fournier, sjuksköterska och avdelningschef på Medicinkliniken i Ljungby. Foto: Lasse Ahlin

Olika team
Med facit i hand konstaterar Lisanne att valet blev helt rätt.
– Det har nästan blivit ännu bättre än jag tänkt mig. Efter ett år slogs min dåvarande avdelning ihop med en hjärtavdelning vilket ytterligare har breddat min kompetens. Det finns så mycket att lära och den stora kliniska bredden gör att man aldrig slutar att utvecklas.
Chantal berättar att kliniken bedriver en hel del kvalitetsarbete och projekt inom bland annat patientsäkerhet.
– Vi har ambassadörsgrupper för olika områden där vissa är regionövergripande och andra sjukhusbundna. På kliniken har vi även team för varje diagnos som är till för att kvalitetssäkra den medicinska vården och omvårdnaden kring patienterna. Efter ett cirka ett halvår i verksamheten har våra sjuksköterskor möjlighet att välja team. Då ges också möjlighet att delta i en poängutbildning inom det aktuella fördjupningsområdet.

Jonatan Bern, sjuksköterska på Medicinkliniken i Ljungby. Foto: Lasse Ahlin

Introduktionsår
Även Jonatan Bern, som började på Medicinklinikens som nyfärdig sjuksköterska för snart ett år sedan, lyfter fram de goda utvecklingsmöjligheterna. Under det gångna året har Jonatan slussats in i verksamheten genom det introduktionsprogram som erbjuds alla nya sjuksköterskor.
– För mig har det inneburit att jag först arbetade ett halvår på avdelning 3 med fokus på hjärtpatienter, och sedan bytte till avdelning 2, där inriktningen är strokepatienter.
– Det har så klart varit mycket nytt men jag har lärt mig otroligt mycket och lagt mina gamla planer om att jobba inom ambulansen på hyllan. Medicinkliniken har verkligen fångat mitt intresse. Ett stort plus är att jag under mitt introduktionsår har haft en mentor samt möjlighet till regelbundna fortbildningar. Sammantaget har det gett mig en mycket trygg och bra start i yrkeslivet.

Veronica Bramstedt, dialyssjuksköterska på Medicinkliniken i Ljungby. Foto: Lasse Ahlin

Dialys
Veronica Bramstedt hade redan arbetat några år som sjuksköterska när hon för fem år sedan började arbeta på dialysen i Ljungby.
– Efter ett år på avdelningen fick jag frågan om jag ville ta över transplantationsmottagningen. Tillsammans med en annan sjuksköterska ansvarar jag idag för verksamheten som är öppen en dag i veckan. Att alternera mellan transplantationsmottagningen, där jag möter patienter som är transplanterade med njure, hjärta eller lungor och dialysmottagningen, där patienterna stannar under några timmar och får sin behandling, gör att arbetet bjuder på både omväxling och ständigt nya utmaningar.
Det bästa med jobbet, menar Veronica, är ändå de täta vårdkontakterna med patienterna.
– Som dialyssjuksköterska träffar jag mina patienter ofta och under lång tid vilket skapar en trivsam atmosfär, samtidigt som jag verkligen kan se resultatet av den vård vi erbjuder.
De fyra kollegorna kan varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till Medicinkliniken i Ljungby.
– Absolut, om man vill arbeta på ett litet sjukhus med stor klinisk bredd och mycket goda utvecklingsmöjligheter så är det här man ska vara, fastslår Chantal.

Vill du jobba med oss på Medicinkliniken i Ljungby? Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Kronoberg

Region Kronoberg – Medicinkliniken i Ljungby

Lasarettet Ljungby har ett upptagningsområde på cirka 52 000 invånare. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar. På medicinkliniken råder ett gott samarbetsklimat. Vi har den lilla klinikens fördelar och är öppna för egna idéer och förslag. Det är lätt att kommunicera med andra kliniker och beslutsvägarna är korta. Vi erbjuder ett intressant arbete med stora möjligheter till personlig utveckling.
www.regionkronoberg.se

Region Kronoberg logotype