Presentation
Ortopedi i Skåne

Ortopedin i Malmö – utbildar framtidens sjuksköterskor

Publicerad 16 april 2021
Foto: Enstudio Photography & Film
Max Andersson, sjuksköterska inom Verksamhetsområde ortopedi. Här tillsammans med kollegan Malin Svensson. Foto: Enstudio Photography & Film
Max Andersson, sjuksköterska inom Verksamhetsområde ortopedi. Här tillsammans med kollegan Malin Svensson. Foto: Enstudio Photography & Film

Vid Skånes universitets­sjukhus finns en av Sveriges största ortopedi­verksamheter. Här finns stora förutsättningar att vidareutveckla sin grundkompetens inom en bred och mångfasetterad specialitet. Här finns även flera möjliga utbildnings- och karriärvägar.

Kristina Vilhelmsson, områdeschef för verksamhetsområde ortopedi, vid SuS i Malmö.
Kristina Vilhelmsson, områdeschef för verksamhetsområde ortopedi, vid SuS i Malmö.

Kristina Vilhelmsson är områdeschef för verksamhetsområde ortopedi, vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
– Jag är själv sjuksköterska och har sedan gått vidare till en chefskarriär. Om man som sjuksköterska vill utvecklas och prova nya vägar finns många möjligheter. Ortopedi är en väldigt bra specialitet att börja sin karriär på.
Verksamhetsområde ortopedi vid Skånes universitetssjukhus är beläget dels i Malmö, dels i Lund.
– Både slutenvård och öppenvård finns på bägge ställen, men verksamheten i Malmö är något större än den i Lund. Vi verkar i hela Skåne och får remisser från södra sjukvårdsregionen. Vi har exempelvis en omfattande verksamhet med planerade och subakuta kirurgiska ingrepp i Trelleborg, Ängelholm och Ystad.

Nu söker vi sjuksköterskor till Ortopeden i Malmö. Klicka här för mer information och ansök

Högskoleutbildning i ortopedi
Max Andersson har arbetat knappt tre år som sjuksköterska på en av de tre slutenvårdsavdelningarna i Malmö. Samtliga avdelningar hanterar akuta ortopedpatienter. Här bedrivs även ett rikstäckande uppdrag för patienter med blödarsjuka som är i behov av ortopediska ingrepp.
– Det kräver lite mer övervakning och specialistkompetens, inte minst när det gäller läkemedelshantering.
Max utbildade sig först till undersköterska och valde sedan att läsa till sjuksköterska.
– Egentligen hade jag siktet inställt på att bli läkare, men insåg att jag vill arbeta mer patientnära. Jag gjorde min första sjukhuspraktik här, trivdes väldigt bra och kunde sedan kombinera arbete och studier.
För tillfället läser Max en högskoleutbildning på kvartsfart (15 hp) inom ortopedisk behandling och omvårdnad vid Malmö högskola.
Samtliga sjuksköterskor vid kliniken erbjuds att gå kursen.
– Eftersom det inte finns någon specialistsjuksköterskeutbildning inom ortopedi, är kursen viktig för att stärka kunskapen och kompetensen i ortopedi på avancerad nivå, säger Kristina Vilhelmsson.
Sedan 2017 erbjuder kliniken även ett kompetensutvecklingsprogram, Core Curriculum. Alla nyanställda sjuksköterskor får tillgång till ett introduktionsprogram under det första året. Därefter erbjuds ett digitalt vidareutbildningsprogram inom ortopedi, vilket bygger på samma plattform som den för blivande specialistläkare.
– Den ges i samarbete Svensk Ortopedisk Förening. Vår ambition är att kunna erbjuda nya tjänster med en lön som är kopplad till den kompetensnivå man har utvecklat inom specialiteten, säger Kristina Vilhelmsson.

Sinisa Prtic, sjuksköterska inom Verksamhetsområde ortopedi. Foto: Enstudio Photography & Film
Sinisa Prtic, sjuksköterska inom Verksamhetsområde ortopedi. Foto: Enstudio Photography & Film

Flera karriärvägar
En av de mer erfarna sjuksköterskorna vid kliniken är Sinisa Prtic. Han har under åren arbetat inom både avdelnings- och mottagningsverksamhet. Nyligen blev han tillfrågad om en chefstjänst och tackade ja.
– Vi är en stor klinik och jag är tillförordnad enhetschef för 37 medarbetare. För mig är det här ett spännande och stimulerande karriärsteg.
Det finns olika möjligheter att utveckla sin ledar- och chefskompetens. I regionen och vid Skånes universitetssjukhus finns flera utbildningsprogram som ”Ny chef”, samt ”verksamhetsnära ledarskap”; ett ettårigt program med föreläsningar och nätverksträffar för chefer i första linjen.
– Jag vill ständigt utvecklas och lära mig nya saker, och det får jag göra här, säger Sinisa Prtic.
I Malmö finns även Centrum för osteoporos- och frakturprevention för diagnostik och behandling av benskörhet.
– Vi har även en stor sår- och omvårdnadsenhet inom öppenvården där vi behandlar ortopediska sår och postoperativa infektioner. Vi har också ett nära samarbete med diabetesmottagningen. Våra sjuksköterskor får ett brett och omväxlande ansvar som leder till en hög kompetens, säger Sinisa Prtic.
I Malmö finns även sektioner för högspecialiserad ortopedisk kirurgi inom trauma, fot, idrott, axel och avancerad ryggkirurgi. Här behandlas även barn med ryggproblem.
– En del av vår verksamhet omfattar ortopediska skador, men majoriteten av våra patienter är multisjuka äldre. Här får man som sjuksköterska stora möjligheter att utveckla sin kliniska blick och arbeta inom både medicin och kirurgi. Ortopedi är en fantastisk specialitet med spännande framtidsmöjligheter, säger Kristina Vilhelmsson.

Nu söker vi sjuksköterskor till Ortopeden i Malmö. Klicka här för mer information och ansök

Ortopedi – Skånes universitetssjukhus

Verksamhetsområde ortopedi vid Skånes universitetssjukhus är en av Sveriges största ortopediverksamheter. Här arbetar totalt cirka 500 medarbetare, varav cirka 100 är sjuksköterskor.
Verksamheten som bedrivs både i Malmö och Lund tar varje år emot cirka 85000 besök, och är som enda enhet i skandinavien medlem i ISOC (International Society of Orthopaedic Centers). Det är en sammanslutning av de 18 högst rankade ortopedi­enheterna i världen.

Kontaktuppgifter vid frågor om rekrytering:
Kristina Vilhelmsson
E-post: kristina.vilhelmsson@skane.se
Tel: 040-33 24 71
skane.se/jobba-hos-oss