Presentation
Kirurgi på Falu lasarett

Tryggar varje patients vård

Publicerad 16 april 2021

Som kontaktsjuksköterska på kirurgmottagningen på Falu lasarett fungerar man som spindeln i nätet, leder varje enskild patient genom hela vårdförloppet och ser till att patienten får rätt vård vid rätt tillfälle.

Dessutom är kontaktsjuksköterskorna ett stort stöd för både patienten och deras anhöriga då de alltid finns till hands.
– Jag valde att börja arbeta som kontaktsjuksköterska i teamet för nedre gastro på kirurgmottagningen för att jag kände att jag ville fokusera mer på ett område och kunna följa med patienten under en längre tid. På en vårdavdelning, som jag kom ifrån innan, ligger patienterna ofta en kortare tid och man får inget riktigt helhetsgrepp, berättar Anna Persson Leppänen, kontaktsjuksköterska.

Jobba med oss på Kirurgmottagningen i Falun. Klicka här för mer information och ansök

Jobbar med alla vårdgrupper
På mottagningen jobbar hon nära många olika vårdspecialiteter som läkare, dietister, sjukgymnaster och undersköterskor där alla bidrar från sitt håll till patientens bästa.
– Jag lär mig väldigt mycket av de övriga specialiteterna inom mitt område, och känner verkligen hur jag utvecklas och fördjupar min kompetens varje dag.
Även Viktoria Engestang sökte sig till kirurgmottagningen som kontaktsjuksköterska för att få fördjupa sig och ges möjlighet att följa med under en längre tid i patientens vårdkedja.
– Jag har tidigare jobbat både på en akutmottagning och en vårdcentral där jag fick kunskap inom många olika områden. Nu får jag möjlighet att lära mig mycket inom ett område, vilket i mitt fall är urologi som är ett otroligt intressant vårdområde med en fantastisk patientgrupp att jobba med.

Viktoria Engestang och Anna Persson Leppänen, kontaktsjuksköterskor på kirurgmottagningen.
Viktoria Engestang och Anna Persson Leppänen, kontaktsjuksköterskor på kirurgmottagningen.

Trygg miljö för nya att utvecklas i
Båda två är eniga om att deras första tid på kirurgmottagningarna gick mycket bättre än de hade trott.
– Det är lätt att tro att man på en mottagning, där man har ett stort eget ansvar, kan känna sig lite ensam och utlämnad. Men det är tvärtom, här blir alla nya mycket väl omhändertagna och det är en stor trygghet i att det finns så många med mycket erfarenhet i teamet. Det finns alltid någon att fråga, konstaterar Anna Person Leppänen.
Att det finns en bra blandning av nya och mer erfarna skapar också en bra dynamik där de yngre tar till sig erfarenheter och de äldre hör om nyheter från de yngres utbildningar.
– Det finns en stark framåtanda här med en härlig teamkänsla där vi känner att vi finns till för varandra. Även om tiden ibland inte räcker till så ser vi till att den ändå gör det genom att ställa upp för varandra för patientens bästa.

Jobba med oss på Kirurgmottagningen i Falun. Klicka här för mer information och ansök

Sjuksköterskeledd mottagning
Kirurgmottagningen jobbar mycket med att skapa en utvecklande miljö för olika yrkesgrupper och utvecklar nya arbetsmetoder som både effektiviserar och skapar stora utvecklingsmöjligheter, ett exempel är sjuksköterskeledda mottagningar. En centralisering av bröstcancerpatienter till Falun ökar behovet av kontaktsjuksköterskor även inom det teamet.
– Den patientgrupp vi ansvarar för, som inkluderar fem olika cancertyper inom urologi, växer mycket vilket gör att vi behöver utöka antalet kontaktsjuksköterskor för att möta målen. Ett sätt att effektivisera vården så fler kan bli behandlade är att sjuksköterskor tagit över uppföljning av exempelvis prostatacancerpatienter på sjuksköterskeledda mottagningar, berättar Viktoria Engestang.
Hon förklarar också att ledningen på kirurgkliniken uppmuntrar alla som vill att utvecklas och utbilda sig vidare inom de områden som intresserar dem.

Varicerkirurgin utvecklas
Som ett exempel på den utvecklingsanda som finns på kirurgmottagningen utökade man för en tid sedan teamet inom kärlbehandlingar.
– Åderbråck är en av de vanligaste operationerna i Sverige. En tredjedel av befolkningen drabbas av åderbråck, och en stor del av dessa kräver kirurgiska ingrepp. Eftersom det är en så stor patientgrupp med hela Dalarna som upptagningsområde, har vi utökat teamet för behandling av den patientgruppen, berättar Johanna Lindberg som tillsammans med en läkare och undersköterskor utgör teamet.
Nu är uppbyggnadsskedet i princip klart och de har all utrustning och kompetens som krävs för att kunna erbjuda alla typer av operationsmetoder
– Idag sker alla nybesök, återbesök och operationer på mottagningen till läkare. Nästa steg är att införa sjuksköterskeledd återbesöksmottagning för varicerpatienterna. Kontaktsköterskefunktionen utvecklas på så sätt ytterligare för att ge patienterna möjlighet till uppföljning och den trygghet det innebär, avslutar hon.

Linda Roos Engholm, sjuksköterska och biträdande chef på kirurgmottagningen och Johanna Lindberg, sjuksköterska.

Jobba med oss på Kirurgmottagningen i Falun. Klicka här för mer information och ansök

Kirurgi på Falu lasarett – Region Dalarna

Till skillnad från många andra sjukhus har Falu lasarett alla specialiteter, som urologi, kärl, plastik, endokrinologi och övre och nedre gastro, på kirurgmottagningen istället för att dela upp dem på enskilda mottagningar.

Inom respektive specialistteam bedrivs läkar- och sjuksköterskemottagning, sårmottagning, skopiverksamhet, aorta-screening, stomimottagning, polikliniska operationer och telefonrådgivning.

regiondalarna.se