Presentation
Avancerad hjärtsjukvård

Vill du jobba med avancerad hjärtsjukvård?

Publicerad 16 april 2021
Foto: Magnus Lejhall
Inger Almroth, avdelningschef på avdelning 55 och Niklas Magnusson, avdelningschef på avdelning 47. Foto: Magnus Lejhall
Inger Almroth, avdelningschef på avdelning 55 och Niklas Magnusson, avdelningschef på avdelning 47. Foto: Magnus Lejhall

Thoraxcentrum Karlskrona bedriver högspecialiserad hjärt- och lungkirurgisk sjukvård samt vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI.

Då det bedrivs mycket avancerad och högteknologisk sjukvård på Thoraxcentrum, är kompetensutveckling en nyckel för att skapa trygghet för alla i jobbet. På Thoraxcentrum erbjuds nyanställda både en introduktionsutbildning och ett mentorprogram. Det finns också skräddarsydd kompetensutveckling utifrån klinikens och individens behov.
– Vi har sedan en tid arbetat med en tydlig karriärstege för vår personal inom kliniken som innebär att du som sjuksköterska har möjlighet att utvecklas över tid. Det kan innebära att du börjar på någon av våra två vårdavdelningar för att över tid avancera mot intermediärvård/ HIA, mottagning, PCI-verksamhet eller vad som passar.
Vi erbjuder varje år ett antal sjuksköterskor möjligheten att specialisera sig inom intensivvård, operation eller anestesi. På kliniken finns en dedikerad instruktionssjuksköterska som bidrar till fortbildning och utveckling, berättar Niklas Magnusson, specialistsjuksköterska inom intensivvård och idag avdelningschef på avdelning 47.

Vi söker sjuksköterskor till avdelning 55. Klicka här för mer information och ansök

Allt under samma tak
Thoraxcentrum i Blekinge är unik i sitt slag då det är den enda thoraxkliniken i Sverige som inte är lokaliserad i anslutning till ett universitetssjukhus.
– Det ger många fördelar att bedriva avancerad sjukvård på ett mindre sjukhus, bland annat innebär det att vi har alla verksamheter under samma tak, något som bidrar till korta beslutsvägar. Personalgrupperna blir också mer familjära, säger Inger Almroth, avdelningschef på avdelning 55.
Inger har jobbat på thoraxcentrum sedan 1998 då hon tog sin sjuksköterskeexamen.
– Jag gjorde min sista praktik här och tyckte att thoraxområdet var otroligt spännande, dessutom var det en väldigt varm stämning i personalgruppen. Därför sökte jag hit efter examen, något jag inte ångrar då alla positiva erfarenheter från praktiken har visat sig stämma med råge.
Niklas sökte sig till Thoraxcentrum från en annan del av landet då han alltid varit intresserad av avancerad sjukvård i allmänhet, och hjärtsjukvård i synnerhet.
– Det intresset har jag kunnat utveckla till fullo här. I och med att jag inte vill bo i en storstad men ändå arbeta med det jag brinner för är Thoraxcentrum en fantastisk arbetsplats.

Ny avdelning
Lagom till sommaren utökas Thoraxcentrum med en ny inskrivnings- och dagvårdsavdelning som kommer att bestå av upp till tio vårdplatser – ett välkommet tillskott till verksamheten som ska ge bättre överblick över flödena och skapa en bättre struktur i arbetet med patienterna.
– Tidigare har vi inte haft en lika tydlig uppdelning av akuta och elektiva patienter. Nu får vi dedikerad personal för just inskrivning och dagvård vilket kommer att bli ett stort lyft för hela verksamheten, säger Inger.
Målet är att den nya avdelningen skall ge upphov till både fysiska och psykiska arbetsmiljövinster.
– Nu kommer rätt patient att hamna på rätt plats redan från början, vilket kommer att underlätta arbetet för alla involverade.

Rekrytering
En annan fördel är att den nya avdelningen kommer att skapa nya förutsättningar för rekrytering av personal.
– Tanken är att befintlig personal ska ges möjlighet att rotera mellan våra olika avdelningar och på så vis få inblick i alla verksamheter och bredda sin kompetens. Många tycker det är attraktivt att tidvis enbart arbeta dagtid, som ju kommer att bli fallet på den här avdelningen, säger Niklas.
Just nu pågår förberedelserna för fullt, och rekryteringen av nya medarbetare är i full gång.
– Vi är i behov av ny engagerad personal, såväl nyutbildade sjuksköterskor som mer erfarna. Att ha en blandning av erfarenhet och nya visioner är alltid önskvärt.
Inger berättar att pandemin har gjort det allmänt svårt att rekrytera sjuksköterskor. Många avdelningar på sjukhus runt om i landet har förvandlats till covid-19-avdelningar och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut.
– De flesta vill ha en stabil arbetsplats och inte tvingas ställa om hela tiden. Det vi längtar efter mest just nu är ett slut på pandemin och arbetsro i verksamheten.
Niklas instämmer och flikar in att alla, såväl personal som chefer, tycker att den nya avdelningen är en fantastisk idé som man ser fram emot att få införlivad i Thoraxcentrums verksamhet.
– Detta kanske bara är första steget i en större verksamhetsutveckling, men det får höstens utvärderingar visa. Nu är allt fokus på att rekrytera personal så att vi kan komma i gång med arbetet på vår nya avdelning så fort det bara går, avslutar Niklas.

Vi söker sjuksköterskor till avdelning 55. Klicka här för mer information och ansök

Thoraxcentrum – Blekingesjukhuset

Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona är en mindre klinik som uppvisar mycket goda resultat inom både kardiologisk och thoraxkirurgisk sjukvård.
För femte året i rad är Blekingesjukhuset bäst på överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus. Thoraxcentrum ansvarar för HLR-organisationen i Region Blekinge.
Avdelning 47 består av en kardiologisk vårdavdelning med specialiserad hjärtsjukvård samt en hjärtintensivvårdsavdelning (HIA).
Avdelning 55 är en thoraxkirurgisk avdelning med inriktning mot såväl pre- som postoperativ hjärt- och lung­kirurgisk sjukvård.

regionblekinge.se