Ortopedi

Brett område med variation

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg
Viktor Näslund, biträdande verksamhetschef på ortopeden och handkirurgen på Akademiska sjukhuset.

Ortopedi är ett specialistområde där man behandlar och opererar patienter med sjukdomar och skador i rörelse­apparaten. På en ortopedavdelning kan man ofta uppnå relativt snabba resultat, och med relativt små medel förbättras patientens livskvalitet i många fall avsevärt.

– Det känns verkligen positivt att en fjärdedel av sjuksköterskorna kan tänka sig en framtid inom ortopedi. Ett av skälen till att jag arbetat i tjugo år inom ortopedi är variationen. Även om vi förstås möter många äldre patienter så vårdar vi människor i alla åldrar, från artrospatienter till patienter som råkat ut för en trafikolycka, säger Viktor Näslund, biträdande verksamhetschef på ortopeden och handkirurgen på Akademiska sjukhuset.
Arbetet på en ortopedavdelning baseras på teamarbete. Som sjuksköterska arbetar man då i sammansvetsade team med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

”Ortopeden är en bra startpunkt för sjuksköterskor och ger en bred kompetens.”

Ger bred kompetens
– Eftersom ortopedi är ett brett medicinskt område som omfattar mycket mer än enbart operationer så lär man sig mycket om både medicin och omvårdnad. Här kan man exempelvis välja att bli utbildningssjuksköterska, kombinera klinisk tjänstgöring med forskning, utbilda sig till kirurgisk specialistsjuksköterska eller bli chef. Ortopeden är en bra startpunkt för sjuksköterskor och ger en bred kompetens till de som så småningom funderar på att utbilda sig till operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska, säger Viktor Näslund.
– För att en ortopedavdelning ska fungera optimalt krävs en blandning av sjuksköterskor med varierande erfarenheter, kompetenser och yrkeserfarenhet. I takt med att den ortopediska vården blir alltmer avancerad och komplex tar varje sjuksköterska hand om färre patienter. Det bidrar till ett stort behov av såväl grundutbildade som specialister inom ortopedi eller kirurgi framöver, säger Viktor Näslund.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom ortopedi?

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.