Kliniska läkemedelsstudier

Forskningssjuksköterskor har nyckelroll

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Magnus Aronson
Helena Wall, forskningssjuksköterska på Hjärtforskningsmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Magnus Aronson

Som forskningssjuksköterska fungerar man som spindeln i nätet och som en koordinator av kliniska läkemedelsstudier. Forskningssjuksköterska är en självständig och variationsrik koordinatorroll som kombinerar patientkontakter med kliniskt arbete och externa kontakter.

– Efter att ha arbetat i några år på en vårdavdelning blev jag tillfrågad av en läkare om jag ville bli forskningssjuksköterska. Det lät spännande så jag tackade ja. Sedan dess har jag arbetat som forskningssjuksköterska på sjukhus, men även på läkemedelsbolag, där jag fungerade som en länk mellan sjukhuset och läkemedelsbolaget. Efter ett tag saknade jag patientkontakten och återvände därför till sjukhusmiljön, säger Helena Wall, forskningssjuksköterska på Hjärtforskningsmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Som forskningssjuksköterska koordinerar man kontakten med läkare, apotek, röntgen, lab och förstås även de patienter som deltar i studien. De ägnar sig även åt rekrytering av deltagare i och dokumentation av kliniska studier.

”Forskningssjuksköterskor möjliggör forskning på klinikerna.”

Nationell kompetensbeskrivning
I början av sin karriär var Helena Wall ensam forskningssjuksköterska på sin avdelning. Hon fick lära sig hela läkemedelsutvecklingsprocessen från grunden och lärde sig också mycket genom praktiskt arbete.
– I dagsläget finns ingen specialistutbildning för forskningssjuksköterskor. Däremot är det obligatoriskt att gå en grundkurs med fokus på kliniska prövningar. För att tydliggöra forskningssjuksköterskans roll har Akademiska sjukhuset, tillsammans med representanter från alla regioner i landet, påbörjat arbetet att ta fram en nationell kompetensbeskrivning för yrkesrollen, säger Helena Wall.
Våren 2020 startade Akademiska som första svenska sjukhus ett introduktionsår för alla nyanställda forskningssjuksköterskor. Syftet är att minska det glapp många känner mellan den kliniska vården och vardagen som forskningssjuksköterska.

Möjliggör forskning på kliniken
– Forskningssjuksköterskor möjliggör forskning på klinikerna, vilket behövs för att invånarna ska kunna erbjudas vård av hög kvalitet. Ingen studie är den andra lik. Ibland arbetar vi med studier som initierats av läkare på sjukhuset och andra gånger på uppdrag av läkemedelsbolag. Jag gillar att kombinera patientkontakter med koordinerande forskningsarbete; det är intressant att följa kliniska studier från start till mål, säger Helena Wall.