Hållbar vård

Klimatet en fråga för sjuksköterskor

Publicerad 19 april 2021
Text: Adrianna Pavlica
Foto: Shutterstock

Klimatet tar allt större plats i människors medvetande – men vilken roll har sjuksköterskor i arbetet med att förena vård och miljö?
– Våra studenter idag förstår att förändrar sig klimatet så påverkar det vår hälsa, och det är vi sjuksköterskor som jobbar med hälsofrågor, därför är det här en fråga för oss, säger Anna Anåker vid Högskolan Dalarna.

Anna Anåker har skrivit boken ”Hållbar vård” och ser att allt fler sjuksköterskor engagerar sig i klimatet.

För några år sedan såg studenter inte kopplingen mellan sin yrkesroll och klimatarbete, uppger Anna Anåker, sjuksköterska, medicinie doktor och lektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna. Hon är aktuell med boken Hållbar vård, som hon menar är relevant för alla inom vården. Som exempel tar hon den långa värmeböljan 2018.
– Stora sjukhus kunde inte genomföra operationer eftersom det blev för varmt och fuktigt, ambulanspersonal fick bunkra upp med vätskeersättning, sjuksköterskor som hade chefsroll på boenden fick tänka till kring hur man kunde kyla rummen för de äldre. Nu kan man lätt googla på handlingsplaner för värmeböljor och vård, det togs fram efter den sommaren. Enligt rapporter kommer det att bli vanligare med den här typen av klimat, så det är helt klart en framtidsfråga.

Nya utmaningar
Traditionellt sjuksköterskearbete får, med klimatet i åtanke, ett större perspektiv.
– Om man till exempel jobbar på vårdcentral och har hand om olika livsstilsprogram och vill få patienter i rörelse, då är det bra för individen men också bra för miljön att patient­en till exempel cyklar till jobbet istället för att ta bilen. Och miljöombud på arbetsplatser har fram till nu främst haft fokus på sopor och läkemedelshanter­ing, men där man också kan titta på till exempel mat­svinn och koppla det både till sjukhusmiljö och klimat, säger Anna Anåker.

”Svensk sjuksköterskeförening har också tagit fram en klimat­policy i år.”

”En temperaturmätare”
Hon menar att kopplingen mellan vård och klimat håller på att bli starkare.
– I december hade programansvar­iga för alla landets sjuksköterskeutbildningar ett möte för att diskutera de här frågorna. Ett sådant samtal fördes inte för fem år sedan. Flera universitet har kontaktat mig eftersom de vill få in klimatfrågan mer på sin utbildning. Svensk sjuksköterskeförening har också tagit fram en klimatpolicy i år och det är en temperaturmätare på att det är ett ämne som växer.