Ett jobb för livet

Kvinnor som skapade sjuksköterskeyrket

Publicerad 19 april 2021
Text: Adrianna Pavlica Foto: Thomas Södergren
Ania Willman har gått igenom sjuksköterske­yrkets historia. Foto: Thomas Södergren

Vad finns det för idéer och symboler som omger sjuksköterskeyrket? Och hur ser framtidens sjuksköterska ut? Ania Willman har djupdykt ner i historien för att hitta svaren.
– Många pratar om Florence Nightingale utan att riktigt veta något om henne, hon var en riktigt tuff dam.

Ania Willman är sjuksköterska, filosofie doktor och professor emerita i vårdvetenskap. Den nya boken ”Sjuksköterska – ett jobb för livet”, som hon skrivit tillsammans med strategen Åsa Andersson, är en introduktion till sjuksköterskeyrket. En del av boken handlar därför om professionens historia, och då är det omöjligt att inte komma in på Florence Nightingale.
– Man beskriva henne som en timid hjälptant men det var hon inte. Till exempel var hon statistiker och kunde flera språk. Hon var väldigt tuff, åkte till kriget och räddade massor med soldatliv. Hon hade en enorm organisationsförmåga och tog itu med diet, hygien, latrin och liknande. Det stämmer inte överens med bilden som finns om att man som sjuksköterska har ett kall och gärna jobbar gratis.

”Man har sett över hela världen hur efterfrågade sjuksköterskor är nu i pandemin.”

Patriarkal uppdelning
Men Florence Nightingale skapade inte sjuksköterskeyrket ensam.
– Samtida med henne var Ethel Gordon Fenwick, också en rejäl kvinna med rejäl utbildning. Hon är viktig eftersom hon ville att man skulle ha en legitimation, precis som läkare, och att inte vem som helst skulle kunna kalla sig sjuksköterska. Det var startskottet för en professionaliseringsprocess för sjuksköterskeyrket.
Att sjuksköterskan inte har samma lön som en läkare har enligt Ania Willman bland annat att göra med patriarkatet.
– När sjukhus byggdes organiserades de efter militär organisation, och den patriarkala uppdelningen att läkaren var pappa, sjuksköterskan mamma och patienten barnet har levt kvar.

Statusen ökar
Något som många inte känner till är sjuksköterskans koppling till politiken.
– Många sjuksköterskor i den svenska historien har varit politiskt aktiva i riksdagen och suttit i barnutredningar och socialnämnder och liknande och verkligen tagit ansvar. Det har ju att göra med att de var kvinnor med utbildning.
Hur ser framtiden ut för sjuksköterskan?
– Den medmänskliga omvårdnaden och förhållandet till patienterna kommer att finnas kvar, även om teknik förändrar vården. Jag tror också att statusen kommer att öka. Man har sett över hela världen hur efterfrågade sjuksköterskor är nu i pandemin, och behovet som finns kommer inte att minska.