Annons
Sök stipendium

Sök ekonomiskt stöd från Svensk sjuksköterskeförening

Publicerad 10 augusti 2021

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd har som ändamål att stödja sjuksköterskor som är i behov av stöd till något som förbättrar livskvaliteten.

Bidraget kan exempelvis användas till tandvård, rehabilitering, rekreation, glasögon eller andra hjälpmedel. Det är viktigt att specificera vad bidraget ska gå till. Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.

Ansök senast den 10 september 2021

Klicka här för mer information om att söka ekonomiskt stöd

Om Svensk Sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening – en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.