Presentation
Akademiska sjukhuset

Här får din insats omedelbara resultat

Publicerad 10 september 2021
Foto: Mikael Wallerstedt
Petra Hemlin, sjuksköterska på NIMA och Lena Nyholm, specialistsjuksköterska i intensivvård och medicine doktor på NIVA på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt

Vill du arbeta självständigt, i en kunskapsintensiv specialitet där dina insatser får direkt effekt och där du utvecklas snabbt i din profession? Välkommen till oss på NIVA och NIMA på Akademiska sjukhuset!

På Neurokirurgins intensivvårdsavdelning (NIVA) samt intermediäravdelning (NIMA) på Akademiska sjukhuset i Uppsala vårdas patienter med svåra sjukdomar eller allvarligt trauma i hjärna och ryggmärg. Det är högspecialiserad vård, med patienter i alla åldrar från hela Mellansverige.
– Som sjuksköterska här får man ett stort förtroende och självständighet. Vi jobbar i spänningsfältet mellan liv och död, vilket förstås kan vara en utmaning. Samtidigt är det enormt intressant och ett privilegium att få vara en del av den här vården. Här får vi direkt ett kvitto på att våra omvårdnadsinsatser får effekt och gör skillnad, berättar Lena Nyholm, specialistsjuksköterska i intensivvård och medicine doktor.
Lena läste till specialistsjuksköterska ett år efter sin grundexamen 1996 och har nu arbetat på NIVA i 23 år. Under den tiden har hon hunnit utvecklas på fler områden än det rent kliniska. Hon disputerade 2015 och idag har Lena en tredelad tjänst, där hon förutom sitt kliniska arbete även undervisar och forskar, med sikte på en docentur efter sommaren. Forskningens fokus är att studera hur omvårdnadsåtgärder påverkar fysiologin vid hjärnskador.
– Jag upplever att ledarskapet är väldigt lyhört och att man har stora möjligheter att forma karriären utefter de intressen man har. Det finns en stödjande och uppmuntrande inställning att låta medarbetarbetarna utvecklas. Här stagnerar man inte och det är en stor anledning till att jag trivs så bra och stannar. Jag har arbetat länge, men det finns många som har arbetat här ännu längre, berättar Lena.

Vi söker intensivvårdssjuksköterska till neurointensiven (NIVA). Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Blir du färdig sjuksköterska i januari? Välkommen till NIMA 85H. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Öppna landskap
Kollegan Petra Hemlin på grannavdelningen NIMA håller med. Hon har också lång erfarenhet av neurokirurgen. Petra arbetade under 10 år som undersköterska, varav sex år på NIVA. När hon för ett och ett halvt år sedan blev färdig sjuksköterska sökte hon sig tillbaka till neurokirurgin. Till hösten ska Petra läsa på heltid till specialistsjuksköterska i intensivvård, med full lön.
– Det är en otroligt intressant och omväxlande specialitet där vi vårdar patienter med ett brett spektrum av diagnoser. Det var därför jag ville tillbaka hit efter min sjuksköterskeexamen, och det känns som ett naturligt steg att nu läsa till IVA-sjuksköterska. Dessutom gillar jag att vi arbetar i öppna landskap och alltid ser våra patienter. Det ger en överblick och kontroll som saknas på många andra avdelningar, säger hon.
Petra framhåller de starka teamen. På varje sal arbetar två vårdlag bestående av en sjuksköterska och en undersköterska, och det finns ett nära samarbete med bland annat neurokirurger och IVA-läkare.
– Kompetensen är väldigt hög bland samtliga professioner och det ger en stor trygghet, inte minst när man är ny. Man är aldrig ensam. Här finns en stor utvecklingspotential att fortsätta sin karriär på avdelningen och ett riktigt bra inskolningsprogram för både sjuksköterskor och undersköterskor, säger Petra.

Snabb utveckling
Neurokirurgi är en högt specialiserad och kunskapsintensiv specialitet, inte minst på ett universitetssjukhus som Akademiska sjukhuset. Den tekniska utvecklingen går snabbt, och för sjuksköterskor innebär det ett stort fokus på utbildning och kompetensutveckling, med möjlighet att nischa sig inom speciella områden. För att arbeta som sjuksköterska på NIVA krävs att du är specialistsjuksköterska inom intensivvård, medan NIMA även anställer sjuksköterskor med enbart grundutbildning. För nya sjuksköterskor har man skapat Professionssteget, som är ett aktivt inskolningsprogram med handledare och regelbundna träffar.
– Om man gillar att arbeta i högt tempo med höga flöden och mycket akuta insatser så kan man verkligen trivas här hos oss. Det är enormt stimulerande, menar Petra.
Lena lyfter också fram den nya karriärstegen som Akademiska sjukhuset har lanserat för sjuksköterskor.
– Jag har sett många modeller genom åren, men denna är verkligen bra. Den tar tillvara sjuksköterskors möjligheter på ett väldigt tydligt sätt, kliniskt, pedagogiskt och akademiskt. Här beskrivs alla vägar, från sjuksköterskeexamen hela vägen till professor i omvårdnad.

Vi söker intensivvårdssjuksköterska till neurointensiven (NIVA). Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Blir du färdig sjuksköterska i januari? Välkommen till NIMA 85H. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Akademiska sjukhuset – NIVA & NIMA

NIVA är en avdelning med specialistutbildad personal för neurointensivvård. Vi vårdar barn och vuxna från hela Mellansverige med skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg orsakade av trauma eller sjukdomar.
Vanliga diagnoser är hjärnblödningar, tumörsjukdom­ar och trauman efter fall och trafikolyckor. Många av patienterna vårdas nedsövda och är helt beroende av personalens medicinska behandling och omvårdnad.
NIMA är en högspecialiserad neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning med 16 övervakningsplatser för neurokirurgisk akutvård och postoperativ vård. På NIMA vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver fullskalig intensivvård.
www.akademiska.se