Annons
Stipendium

Sök stipendium avseende vila och rekreation

Publicerad 8 oktober 2021

Är du sjuksköterska som på grund av hälsoskäl är i behov av att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga? Ansök då senast den 31 oktober.

Ändamål och målgrupp
Stipendiet kan sökas av i Sverige legitimerade sjuksköterskor som på grund av hälsoskäl är i behov av hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Avgränsningar
Stipendiet är avsett för vila och rekreation och kan inte utgå till:

 • Studier.
 • Personliga levnadsomkostnader eller täckande av inkomstbortfall.
 • Semesterresor.
 • Aktiviteter som bekostas av stat, kommun eller landsting, som till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.
 • Sjuksköterskor som är 67 år eller äldre kan inte erhålla stipendium.

Stipendiet kan inte användas till annan person än den sökande.

Ansökan

 • Ansökan om stipendium eller bidrag ska fyllas i på särskild blankett.
  Klicka här för att ladda ner ansökningsblanketten
 • Ansökan ska innehålla skriftlig referens samt eventuellt läkarintyg.
 • Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade av den sökande.
 • Sökande som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts.

Skicka ansökan till:
Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation
c/o Svenska Röda Korset
Ekonomienheten
Box 17563
118 91 Stockholm

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 oktober, 1 februari respektive 1 maj för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.

Om du har frågor så kontakta stipendieansvarig, Svenska Röda Korset, via växel 08-452 46 00 eller e-post stipendier@redcross.se. www.redcross.se/Bildt

Välkommen med din ansökan!