Viktigaste frågorna

Arbetsmiljö och bemanning viktigaste frågorna!

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Marianne Sjöberg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Det är inte förvånande att de främsta frågorna att åtgärda handlar om arbetsmiljö, arbetstider, bemanning och lön. Ett stort antal sjuksköterskor är eniga om det. Det är dags för politikerna att fatta rätt beslut.

Sjuksköterskorna har i vår undersökning svarat på frågan ”Vilken är den viktigaste frågan inom sjukvården just nu som du anser måste åtgärdas?”

Arbetsmiljö och bemanning
”Vi måste i Sverige 2021 se till att inga patienter vårdas i korridorer och att arbetsmiljön förbättras!” Majoriteten av sjuksköterskorna anser att dessa frågor måste åtgärdas först.
Förfrågningar om extra arbetspass kommer ofta via sms eller telefonsamtal. Stressen är påtaglig oavsett om man svarar ja eller nej. Ja – mer arbete, nej – dåligt samvete. Arbetsmiljön med långa och tunga arbetspass utan rimlig återhämtning påverkar inte bara sjuksköterskans hälsa utan också i hög grad patientsäkerheten.
Utan kompetent personal har vi ingen bra sjukvård. Sedan många år har hälso- och sjukvården rekryterat och anställt administratörer. ”De yrkeskategorier som finns i arbetsledande ställning är bland annat socionomer, ekonomer, jurister och HR-personal.” Bristen på utbildning och kunskap inom hälso- och sjukvård skadar allvarligt verksamheten. Det måste vara högprioriterat att anställa mer sjukvårdspersonal, dels för att många enheter är underbemannade och dels för att patienter får vänta alltför länge på behandlingar. Dessutom riskerar många sjuksköterskor allvarlig utbrändhet. Slutenvården tappar kompetens, kvalitet och kontinuitet på grund av att många söker sig till bemanningsföretag. Detta påverkar lojal personal som stannar kvar och ger också en osäkerhet bland patienterna.

Lön
Samtliga yrkesgrupper inom vården behöver rejäla lönelyft. Bra lön och god arbetsmiljö med tillräcklig bemanning är grundförutsättningarna för att få kompetent personal att stanna kvar.

Vårdskuld
Det är stor brist på vårdplatser i många regioner i Sverige. Det borde vara tvärtom då det finns en stor vårdskuld att betala på grund av pandemin.
Politiker tar beslut som påverkar sjukvården. Med rätt beslut och insikt kan många frågor åtgärdas snarast. ”Minska antalet chefer och kräv större engagemang och ansvar av politikerna.”
Det är dags att förstå ”vad det betyder för den enskilda patienten, men också vad det betyder för ett samhälle att ha en bra och fungerande sjukvård”.

Viktigaste frågorna att åtgärda inom sjukvården:

1. Arbetsmiljö
2. Bemanning
3. Högre lön
4. Personalpolitik
5. Vårdskulden
6. Politikers insikt och kunskap
7. Höja statusen för vårdpersonal
8. Patientsäkerhet

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.