Presentation
Akademiska Kirurgi

Bra introduktion ger trygg start på kirurgen

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Mikael Wallerstedt
Madelene Rydberg, Michaela Tollin och Frida Resare på verksamhetsområde kirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
Madelene Rydberg, Michaela Tollin och Frida Resare på verksamhetsområde kirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt

– Introduktionsprogrammet gav en trygg start. Att det fanns en tydlig plan för mina första veckor där det tydligt framgick vad som förväntades av mig var väldigt skönt, säger Madelene Rydberg, sjuksköterska inom verksamhetsområde kirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

På verksamhetsområde kirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala utförs alla typer av kirurgi. Diagnoserna är många och varierande vilket är en utmaning, inte minst om man är ny i yrket. God introduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor är ett måste.
– Vi har alltid erbjudit inskolning, men tidigare var kvaliteten starkt kopplad till den handledare du gick med. För att säkerställa att alla nya lär sig allt som krävs när man arbetar hos oss har vi sedan 2019 ett tydligt och strukturerat introduktionsprogram för alla nya sjuksköterskor, berättar Frida Resare, biträdande avdelningschef kirurgavdelning 70C.
Tillsammans med kollegan Michaela Tollin, biträdande avdelningschef avdelning 70E, har hon utvecklat ett program som kvalitetssäkrar sjuksköterskornas första tid i yrket. Programmet löper under fem veckor där varje vecka har ett tydligt fokus och där det tydligt framgår hur arbetsbelastning och patientarbete ser ut över tid.
– Utgångspunkten är fem veckors introduktion, men den tiden är inte huggen i sten. Vi fokuserar mer på att man uppnått allt som vi tycker är viktigt, och har regelbundna avstämningar för att fånga upp eventuella luckor, säger Michaela.

Nu söker vi en sjuksköterska med intresse för kirurgi. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Utvecklande
Madelene Rydberg som började på kirurgen i somras, bara några veckor efter sin sjuksköterskeexamen, tycker att hon fått en trygg start i yrket. En stor fördel var att introduktionsprogrammet presenterades så tidigt som vid första anställningsintervjun.
– Det fanns redan en tydlig plan för mina första veckor i verksamheten där det också framgick vad som förväntades av mig och vilket ansvar mina handledare hade.
Med facit i hand konstaterar hon att introduktionsprogrammet levde upp till alla förväntningar.
– Efter fem veckor var jag redo att ta egna patienter, och jag är genomgående väldigt nöjd med att mitt val föll på verksamhetsområde kirurgi. Det är en bred specialitet där jag inte tappar några kunskaper utan kan fortsätta att utveckla min kompetens på ett bra sätt.

Akademiska sjukhuset – Verksamhetsområde kirurgi

Vårt verksamhetsområde består av tre kirurgiska vårdavdelningar som har nära samarbete med varandra. Vi bedriver både akut och planerad verksamhet inom områdena bröst- och endokrinkirurgi, esofagus-ventrikelkirurgi, kirurgisk akutvård och trauma, kolorektalkirurgi, kärlkirurgi, lever-pankreaskirurgi och transplantationskirurgi.

akademiska.se/kirurgi