Barn- och ungdomspsykiatrin

Bred roll för sjuksköterskor inom BUP

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Sjuksköterskor i barn- och ungdomspsykiatrin har ofta en bred och samordnande roll och kan ta sig an patienten utifrån ett brett psykiatriskt och somatiskt perspektiv. De kan också ansvara för att boka patientbesök, triagera patienter, följa upp en behandling och hålla i föräldrautbildningar och agera koordinatorer.

Christel Falk, enhetschef på En väg in på BUP i Region Skåne.

– Sjuksköterskor inom barn- och ungdomspsykiatri kan arbeta på En väg in, vars uppdrag är att bedöma vårdbehov, triagera till rätt vårdnivå, samt ge råd per telefon. De kan även arbeta på BUP-mottagningar, i heldygnsvården samt på specialiserade barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, säger Christel Falk, enhetschef på En väg in på BUP i Region Skåne. Hon är sjuksköterska och har arbetat i många år i vuxenpsykiatrin innan hon sökte sig till BUP 2017.
Barn- och ungdomspsykiatrin välkomnar såväl allmänsjuksköterskor som barnsjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor och distriktssköterskor. För att arbeta med medicinsk telefonrådgivning krävs minst ett par års yrkeserfarenhet.

”I den här typen av verksamhet använder man samtalet som ett av sina främsta arbetsverktyg.”

Samtal som arbetsredskap
– Som sjuksköterska i den här typen av verksamhet använder man samtalet som ett av sina främsta arbetsverktyg. En viktig egenskap för sjuksköterskor i alla delar av barn- och ungdomspsykiatrin är därför en tilltro till samtalet som en stärkande och hoppingivande kraft för barn och unga, säger Christel Falk.
Ett grundläggande intresse för att arbeta med barn och unga, och en vilja att kontinuerligt kompetensutvecklas inom det psykiatriska fältet är också en fördel. Många sjuksköterskor som söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin har tidigare erfarenheter från skola, BVC, neonatal- eller ungdomsmottagning, men det är inget krav.

Meningsfull prevention
Sjuksköterskor inom BUP kan utveckla sig genom att gå en psykiatrisk specialistutbildning, ta sig an specifika ansvarsområden eller välja en chefskarriär. Ytterligare en utvecklingsväg är det terapeutiska spåret, där man kan gå psykoterapiutbildning steg 1 och därefter arbeta mer terapeutiskt med patienterna och deras anhöriga.
– En av de faktorer som gör arbetet i barn- och ungdomspsykiatrin så utvecklande och meningsfullt är just möjligheten att arbeta preventivt och fånga upp barn och unga i behov av psykiatriskt stöd på ett så tidigt stadium som möjligt. När jag arbetade kliniskt var en stark drivkraft att kunna ge familjerna verktyg att bättre hantera sin tillvaro, avslutar Christel Falk.