Presentation
Trelleborgs lasarett

Hållbarhet och patienter i centrum

Publicerad 27 oktober 2021
Elinor Ahlberg och Sofie Liljeroth på lasarettet i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Elinor Ahlberg och Sofie Liljeroth på lasarettet i Trelleborg. Foto: Ramona Bach

På Trelleborgs lasarett pågår hela tiden ett spännande förbättringsarbete med långsiktiga lösningar för patientsäkerhet och arbetsmiljö.
– Det är mycket positiv energi i Trelleborg, det känns verkligen som att det händer saker här, säger Kala Hatti Önnerfält, sjuksköterska och kvalitets- och patientsäkerhetshandläggare.

Att bygga en hållbar organisation, där sjuksköterskor väljer att stanna, är ett av målen för Lasarettet Trelleborg. Där finns det stora möjligheter att vara med och påverka.
– Det är ett mindre sjukhus vilket gör att man kan samarbeta lättare mellan avdelningar, organisationen är plattare och det är roligt att vara delaktig i vad som händer i vården på sjukhuset, säger Elinor Ahlberg, sjuksköterska som också är teamledare på hjärtavdelningen.
Hennes kollega Kala Hatti Önnerfält arbetar som kvalitets- och patientsäkerhetshandläggare. Det finns en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet, och inom VO Akut och Medicin, Lasarettet Trelleborg, arbetas det därför aktivt med utbildning, utveckling och kompetensstegar.
– För att känna sig trygg och må bra på jobbet behövs adekvat kompetens. Då skapas en hållbarhet och man kan jobba proaktivt med patientsäkerhet, i stället för att släcka bränder, säger Kala.

Jobba med oss på Trelleborgs lasarett. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök

Sjuksköterskor till kardiologiavdelning i Trelleborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till resursteamet i Trelleborg (Natt) (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till resursteamet i Trelleborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till medicinavdelning i Trelleborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till neurologiavdelning i Trelleborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Skapar trygg team
Kompetensutvecklingen är något som Trelleborg satsar på. Utbildningar finns att tillgå utan längre väntetider och många har en administrativ del i sin tjänst som kan utnyttjas för kompetensutveckling på olika sätt.
– Alla får avsatt tid i schemat för att kunna vara delaktiga i förbättringsarbete. Till exempel kan man ta fram nya PM tillsammans med läkare, säger Elinor Ahlberg.
Kollegan Sofie Liljeroth är klinisk lärare en del av sin tjänst.
– Vi börjar tidigt i processen med studentverksamheten. De som har sin VFU här får en stabil grund att stå på och vill komma tillbaka. Det skapar en stabilitet och trygga team, säger hon.

Tar vara på förmågor
På lasarettet i Trelleborg arbetas det evidensbaserat; exempelvis finns en ”journal club” där anställda får läsa och diskutera vetenskapliga artiklar utifrån relevanta ämnen.
– Våra förbättringsarbeten är alla grundade i evidens, och det genomsyrar hela verksamheten, säger Kala Hatti Önnerfält.
Hon ser en stor entusiasm på lasarettet.
– Det händer mycket positivt i Trelleborg och utvecklingsarbetet sker på alla nivåer och i alla professioner med totalt stöd och tillit från vår verksamhetschef Emelie Persson. Vi samarbetar och den som är bäst lämpad att driva något gör det; vi tar vara på olika personer förmågor och det de är bäst på.

Region Skåne – Trelleborgs lasarett

Lasarettet i Trelleborg har mottagningar för de allra vanligaste sjukdomarna och har totalt 700 medarbetare. En stor satsning görs på långsiktiga lösningar för hållbarhet över tid, bland annat genom ett stort patientsäkerhetsarbete och satsningar på arbetsmiljö.

Kontakt:
Alexandra Rönnängsgård
Verksamhetsutvecklare
0410-550 47

alexandra.Ronnangsgard@skane.se
vard.skane.se/lasarettet-trelleborg/