Presentation
Sahlgrenska

Högteknologisk intensivvård lockar sjuksköterskor

Publicerad 27 oktober 2021
Filip Elfwering och Beatrice Linder arbetar tillsammans som specialistsjuksköterskor på NIVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Filip Elfwering och Beatrice Linder arbetar tillsammans som specialistsjuksköterskor på NIVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Beatrice och Filip är nyblivna specialistsjuksköterskor i intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här arbetar de i erfarna team i en stimulerande utbildnings- och utvecklingsmiljö. Här finns även en ny karriärväg som flygsjuksköterska på Svenskt Ambulansflyg.

Beatrice Linder och Filip Elfwering arbetar tillsammans som specialistsjuksköterskor på NIVA, en högspecialiserad intensivvårdsavdelning där patienter med hjärnblödningar, traumatiska skall- och ryggskador samt akuta neurologiska sjukdomar vårdas.
NIVA är en del av verksamhetsområdet anestesi-operation-intensivvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Här finns sex operationsavdelningar och två intensivvårdsavdelningar.
– När Sahlgrenska annonserade en utbildningstjänst till intensivvårdssjuksköterska tog jag chansen, sökte och fick jobbet. Det har jag inte ångrat en sekund. Det är en dynamisk och utvecklande arbetsplats och jag trivs jättebra, säger Filip Elfwering.

Nu söker vi en intensivvårdssjuksköterska till NIVA på Sahlgrenska. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Trygg start
Filip blev legitimerad sjuksköterska 2018 och arbetade därefter som bemanningssjuksköterska inom privat vårdsektor. Steget över till den offentliga sjukvården och utbildningen till intensivvårdssjuksköterska var ett medvetet beslut.
– Jag fick möjlighet att auskultera på centralintensivvårdsavdelningen och fick därmed en inblick i verksamheten. Det kändes helt rätt från början. Som nyanställd sjuksköterska fick jag sedan en bra handledning och en möjlighet att gå bredvid för att successivt komma in i verksamheten. Det blev en välkomnande och trygg start, säger Filip.
Filips kollega Beatrice Linder blev legitimerad sjuksköterska 2019. Kort därefter påbörjade hon ett kliniskt basår med inriktning på intensivvård. Det kliniska basåret syftar till att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska och praktiska kunskaper och samtidigt kunna växa in i sin nya profession på ett tryggt sätt.
– Jag har aldrig känt mig ensam och otrygg i min yrkesroll; det finns alltid stöd att få inom nära räckhåll. Det är också spännande och lärorikt att arbeta teambaserat med erfarna kollegor över olika professionsgränser. Vi arbetar dessutom i en kunskapsintensiv och högteknologisk miljö. Man lär sig ständigt nya saker, vilket är väldigt stimulerande, säger Beatrice.
Både Filip och Beatrice uppskattar även de möjligheter som ges till olika utvecklingsprojekt.
– Våra chefer uppmuntrar att vi driver kvalitets- och förbättringsarbeten. Det finns även goda möjligheter till betald utbildning på arbetstid. Själv siktar jag så småningom på en masterexamen i omvårdnad, säger Filip.

Flygsjuksköterska på halvtid
I takt med akademiseringen av sjuksköterskeyrket öppnas olika karriärvägar. Under 2022 kommer det också att finnas möjlighet att söka tjänsten som flygsjuksköterska vid Svenskt Ambulansflyg.
Västra Götalandsregionen är en av tre regioner i Sverige som fått uppdraget att starta en nationell verksamhet med ambulansflyg, i nära samarbete med Region Uppsala och Region Västerbotten.
– Vi har just rekryterat 12 specialistsjuksköterskor med anestesi- eller intensivvårdskompetens. Tjänsten innebär att man arbetar halvtid på ambulansflyget och 25–50 procent inom anestesi eller intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det innebär att man har kvar sin kliniska förankring, vilket är viktigt, säger Per-Olof Ortgren, vårdenhetschef för Svenskt Ambulansflyg vid SU.
Sex specialanpassade flygplan kommer dygnet runt att finnas tillgängliga för luftburen ambulanssjukvård i hela Sverige. Basen för verksamheten i Göteborg kommer att vara på Landvetter flygplats och planerad driftstart är i februari 2022. Ett viktigt mål med ambulansflyget är att bidra till en jämlik sjukvård där medborgare, oavsett region, har tillgång till den bästa vården.
– Det pågår en nationell strukturering av vården, vilket innebär att den högspecialiserade vården koncentreras till olika regioner och sjukhus. Behovet av flygtransporter kommer därför att öka. Det kan exempelvis handla om patienter som bor i Norrbotten och ska genomgå en cancerbehandling eller organtransplantation och behöver flygtransport till ett universitetssjukhus i södra Sverige. Intresset för att söka jobbet som flygsjuksköterska har varit stort. Jag tror väldigt mycket på den här verksamheten, säger Per-Olof Ortgren.

Per-Olof Ortgren, vårdenhetschef för Svenskt Ambulansflyg vid SU.
Per-Olof Ortgren, vårdenhetschef för Svenskt Ambulansflyg vid SU.

Nu söker vi en intensivvårdssjuksköterska till NIVA på Sahlgrenska. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Verksamhetsområde anestesi-operation-intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största enhet för operation, uppvakningsvård och intensivvård. Här genomförs såväl planerade som akuta åtgärder av personal specialiserad inom anestesi, operation och intensivvård. Här finns sex operationsavdelningar och två intensivvårdsavdelningar. Cirka 600 personer arbetar inom verksamheten.

www.sahlgrenska.se