Presentation
Medicinkliniken i Växjö

Medicinkliniken i Växjö ger sjuksköterskor möjligheter

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Emelie MLI Foto
– När jag ser kollegor som Åsa och Annette blir jag sporrad av att stanna kvar och bygga på min kompetens. Jag vill kunna ta ännu mer ansvar och det känns tryggt att man hela tiden kan bygga på sina kunskaper, säger Jesper. Foto: Emelie MLI Foto
– När jag ser kollegor som Åsa och Annette blir jag sporrad av att stanna kvar och bygga på min kompetens. Jag vill kunna ta ännu mer ansvar och det känns tryggt att man hela tiden kan bygga på sina kunskaper, säger Jesper. Foto: Emelie MLI Foto

Chefer som uppmuntrar vidareutbildning, stark gemenskap och många karriärvägar. Medicinkliniken i Växjö har en stor samlad kompetens och här finns många möjligheter att växa som sjuksköterska.

Medicinkliniken Växjö är Region Kronobergs största klinik med ungefär 400 medarbetare. En av dem är Jesper Ingvarsson som snart har arbetat med lungmedicin i tre år. Han sökte sig hit direkt efter sjuksköterskeutbildningen efter att ha sommarjobbat som undersköterska på avdelningen.
– Jag trivs oerhört bra och jag uppskattar den specifika omvårdnaden som vi utför här med mycket medicinteknisk utrustning. Lungsjukvård är dessutom en väldigt bra grund att stå på, säger Jesper.
Han vill även hylla den genomtänkta inskolningen han har fått. Den har gett en trygg start.
– Förutom att jag fick gå bredvid i åtta veckor gick jag ett kliniskt utbildningsprogram under de första två åren. Där fick vi nya sjuksköterskor bland annat repetera praktiska moment från grundutbildningen. Med tiden har jag fått mer och mer ansvar. Jag känner att mina chefer verkligen utmanar mig på ett positivt sätt, säger Jesper.

Var med oss och skapa den bästa medicinkliniken. Klicka här för att läsa mer och ansök

Goda karriärmöjligheter
På Medicinkliniken i Växjö satsas det långt ifrån bara på nyutbildade sjuksköterskor. Målet är att skapa nyfikenhet hos all personal. Ingen ska känna sig helt fullärd. Åsa Ribacke tog sin sjuksköterskeexamen 1994. De senaste 21 åren har hon arbetat på njurmedicinska avdelningen med olika avbrott för studier, som när hon skrev en kandidatuppsats eller läste 20 poäng njurmedicin vid Göteborgs universitet. Åsa har även gått en specialistutbildning i intern- och allmänmedicin vid Linköpings universitet.
– Ju mer man lär sig, desto roligare blir det. Genom utbildningar får man också många idéer med sig om hur man kan utveckla sin avdelning, säger Åsa som nyligen tillträdde rollen som sektionsledare för njurmedicin. En roll som handlar om att hålla kolla på personalens utbildningsnivå och vad som behövs för att driva avdelningen framåt.

Stöttar chefer
Medicinkliniken i Växjö månar även om arbetsmiljön för ledningen och man har sett över hur många medarbetare varje chef har under sig på respektive enheter. Vid rekrytering av chefer lägger man stor vikt på omvårdnadskunskap och förståelse för det kliniska arbetet, vilket gjort att många erfarna sjuksköterskor passat in på kriterierna. I våras rekryterades sjuksköterskan Annette Borland som arbetat som sjuksköterska sedan 2002 och har varit sektionsledare på klinikens neurologi- och strokeavdelning i många år.
– Jag älskar mitt jobb som sjuksköterska och brinner för strokevården. Att kliniken prioriterar dem som känner till verksamheten och patienternas – och personalens – behov tycker jag är jättebra. Även våra chefer har ett kliniskt perspektiv, säger Annette Borland.
Precis som sjuksköterskorna får också cheferna bra interna utbildningar.
– Jag tycker att man får väldigt bra stöd som chef och vi har också väldigt roligt i chefsgruppen, där alla är sjuksköterskor i grunden. Vi har samma lösningsinriktade positiva synsätt som vi tar med oss tillbaka till avdelningarna. Allt börjar uppifrån så jag tror det är väldigt viktigt att chefernas arbetsmiljö är bra. Om chefernas inte trivs kommer inte heller medarbetarna att göra det, säger Annette.

Kamratlig atmosfär
Trivsel, god stämning och kamratskap är svårt att mäta eftersom det är subjektivt. Vad tycker då de tre sjuksköterskorna om den sociala kulturen på sina respektive avdelningar?
– Jag gillar verkligen mina kolleger och vi har roligt ihop, säger Jesper.
– På neuro har vi en väldigt fin kamratskap. Om det inte hade varit så hade jag inte velat vara avdelningschef, säger Annette.
Åsa Ribacke konstaterar att alla nog tycker att den egna avdelningen är bäst och trevligast.
– Vem du än frågar skulle nog alla svara att ”På vår avdelning är det bäst stämning, vi har roligast”. När det gäller oss på njurmedicin kan jag säga att vi har en fin sammanhållning utan inofficiella ledare och grupperingar, säger Åsa.
Alla tre kan varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till Medicinkliniken i Växjö.

Var med oss och skapa den bästa medicinkliniken. Klicka här för att läsa mer och ansök

Region Kronoberg – Medicinkliniken i Växjö

Medicinkliniken Växjö bedriver öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin. Upptagningsområdet är främst länets östra del, men kliniken fungerar även som en övergripande internmedicinsk länsresurs. Medicinkliniken Växjö är Region Kronobergs största klinik. Den är uppbyggd på att sektionerna inom slutenvården och öppenvården arbetar tillsammans och bildar enheter.

  • Enhet 1 – Vårdavdelning, hjärtintensivavdelning (HIA) med medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA)-platser. Öppenvård med AK-mottagning, allergimottagning, arytmimottagning, hjärtmottagning, hjärtrehabilitering, hjärtsviktsmottagning, pacemakermottagning.
  • Enhet 3 – diabetes-, endokrin- och njurmedicinavdelning. Öppenvård med diabetesmottagning, endokrinmottagning, njurmottagning, fotvårdsspecialist och psykosocial resurs.
  • Dialysenheten – Hemodialys med öppenvård som bedriver Peritonialdialys.
  • Enhet 4 – neurologi- och strokeavdelning, med akutrum för trombolyser. Öppenvård, Neurologmottagning.
  • Enhet 5 – lungmedicin-, mage- och tarmavdelning, lungmottagning, sömnapnémottagning (CPAP), mag-tarmmottagning, allergimottagning.
  • Enhet 6 – Medicinska dagsjukvården, hematologmottagning, reumatologmottagning.

regionkronoberg.se