Presentation
Tema Akut och Reparativ medicin

Tydliga utvecklingsmål för sjuksköterskor stärker vården

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Gonzalo Irigoyen (stor) / Oscar Segerström (liten)
Malin Persson, BUS och Sabine Gustafsson, sjuksköterska på Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska sjukhuset. Foto: Oscar Segerström
Malin Persson, BUS och Sabine Gustafsson, sjuksköterska på Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska sjukhuset. Foto: Oscar Segerström

Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska sjukhuset arbetar aktivt med Region Stockholms kompetensstege för sjuksköterskor som tydliggör möjligheter och krav för att uppfylla kompetenserna för varje steg. Som komplement till kompetensstegen finns karriärvägar där den stora fördelen är att sjuksköterskor kan välja om de vill avancera kliniskt, akademiskt eller inom ledarskap.

Kompetensstegen har sju olika nivåer som i sin tur är nära sammankopplade med olika tjänster, som biträdande universitetssjuksköterska (BUS), omvårdnadsansvarig (OVA) och omvårdnadsspecialist.
– Det är skönt att det finns ett så tydligt ramverk för vår yrkesroll eftersom sjuksköterskerollen rymmer så otroligt många möjliga arbetsuppgifter. Kompetensstegen tydliggör även kraven för olika tjänstenivåer och vilka vidareutbildningar som krävs för att ta sig dit, berättar Sabine Gustafsson.
Hon tog sin grundexamen för fyra år sedan och jobbar idag på MAVA/MIMA. Tack vare de nya möjligheter som kompetensstegen ger går hon nu en specialistutbildning i akutsjukvård på halvtid samtidigt som hon jobbar kvar kliniskt på halvtid.
– Målet framöver är en tjänst som omvårdnadsspecialist, en steg-4-tjänst, där kravet är en specialistsköterskeutbildning. På min avdelning finns idag ingen sådan tjänst, så jag skulle få vara med och utforma den rollen vilket känns otroligt inspirerande, förklarar Sabine Gustafsson.

Jobba med oss i Huddinge. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Jobba med oss i Solna. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla lediga tjänster på Karolinska Universitetssjukhuset

Biträdande universitetssjuksköterska
Malin Persson innehar sedan 2019 en BUS-tjänst, vilket är en steg-5-tjänst, med fokus på området ”den kirurgiske patienten”; varje BUS-tjänst har ett eget område.
– Jag jobbade tidigare som omvårdnadsspecialist och trivdes mycket bra, men annonsen om denna BUS-tjänst lät så spännande att jag sökte och fick den. Jag är verkligen supernöjd då jag får fortsätta att jobba kliniskt, vilket jag verkligen gillar, och får samtidigt vara med och göra skillnad genom att jag halva min tid får ägna mig åt omvårdnadsutveckling.
Fokus för utvecklingsarbetet är hur de kan göra det bättre för patienten, och alla projekt hon driver ska vara baserade på forskning.
– En av de stora fördelarna som jag ser med kompetensstegen är att jag kan vara kvar på samma avdelning samtidigt som jag får möjligheter att utvecklas vidare i den riktning jag är intresserad av. Den visar även på vikten av sjuksköterskeyrket och hur vår kompetensutveckling förbättrar för patienterna, konstaterar Malin Persson.

Högre akademisk nivå för varje steg
Det ramverk som kompetensstegen har infört för sjuksköterskeyrket hjälper både nyutexaminerade och fleråriga inom yrket att se vilka olika typer av utvecklingsmöjligheter som finns.
– Tidigare var en sjuksköterska en och samma sak vad man än jobbade med. Nu gör kompetensstegen det möjligt för sjuksköterskor att vara kvar i klinisk tjänst med olika uppdragsområden och utvecklas inom olika spår. Var och en kan själv bestämma vilken väg man vill ta och får sedan stöd av ledningen på avdelningen att ta sig dit, berättar Andrea Lundin.
Hon jobbar idag som avancerad specialistsjuksköterska (ASSK) vilket är en tjänst som ligger på nivå 6 i kompetensstegen.
– För att få den tjänsten så har jag jobbat 8 år och har även en masterutbildning som avancerad specialistsjuksköterska. Mitt specialistområde är att verka som expert i omvårdnad i det patientnära arbetet hos traumapatienten.

Doktorsexamen krav för steg 7
På både steg 6 och 7 ingår egna forskningsstudier samt att implementera forskningsresultat i det vardagliga arbetet.
– Som OVA jobbar vi mycket med strategisk verksamhet där det handlar om att skapa mer långsiktiga förbättringar, samtidigt som vi är kvar inom den kliniska vården. En av de viktigaste effekterna av kompetensstegen är att vi sjuksköterskor får möjligheter att använda vår kompetens direkt i vården samtidigt som vi får möjligheter att utvecklas vidare, förklarar Maria Amritzer.
Hon har jobbat som omvårdnadsansvarig (OVA) ett tag och är nu doktorand inom omvårdnadsspåret. Efter den examen kan hon söka tjänster på steg-7-nivån. Även Lizzie Mårtenson vill börja som doktorand, parallellt med sin OVA-tjänst.
– Målet är ett konstant förbättringsarbete för patienter och omvårdnadspersonal, oberoende av var man befinner sig på stegen. Vi vet att kompetenta och högkvalificerade sjuksköterskor ökar säkerheten och kvaliteten i vården samt bidrar mycket till att bygga en evidensbaserad och god vård, i partnerskap med patienter. Vi vill hjälpa, lyfta, coacha och utbilda varandra så fler får möjligheter att utvecklas, förklarar hon.

Lizzie Mårtenson OVA, Andrea Lundin, ASSK och Maria Amritzer, OVA på Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska sjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lizzie Mårtenson OVA, Andrea Lundin, ASSK och Maria Amritzer, OVA på Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska sjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen

Jobba med oss i Huddinge. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Jobba med oss i Solna. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla lediga tjänster på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset – Tema Akut och Reparativ Medicin

Syftet med kompetensstegen i klinisk vård är att attrahera, inspirera och behålla medarbetare. Det sker genom att skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling för sjuksköterskor. Kompetensutvecklingen utgår från verksamhetens och patienternas behov genom att integr­era vårdutveckling och forskning i det kliniska arbetet.
Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från sjuksköterska till specialisttjänst. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

De kliniska kraven i kompetensstegen baseras på de sex kärnkompetenser som är definierade för sjukvårdspersonal:

  • evidensbaserad vård
  • personcentrerad vård
  • samverkan i team
  • förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
  • säker vård
  • informatik

www.karolinska.se