Presentation
Kirurgi i Linköping

Utmanande och roligt arbete på Kirurgiska kliniken i Linköping

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Johanna Paluyan
Hanna Sundqvist, sjuksköterska och Awin Amin, specialistsjuksköterska i kirurgi på Kirurgiska kliniken i Linköping. Foto: Johanna Paluyan
Hanna Sundqvist, sjuksköterska och Awin Amin, specialistsjuksköterska i kirurgi på Kirurgiska kliniken i Linköping. Foto: Johanna Paluyan

Många karriärvägar, varierande arbete och god stämning. Kirurgiska kliniken i Linköping är den perfekta arbetsplatsen för dig som vill utvecklas som sjuksköterska inom avancerad kirurgi. Här satsar cheferna på utbildning för personalen.

Kirurgkliniken i Linköping har ambitionen att vara ett kirurgiskt kunskapscentrum för Sydöstra sjukvårdsregionen. Den positiva inställningen till ny kunskap, vidareutbildning och lärande är påtaglig.
– Kliniken har ett mål att minst 50 procent av sjuksköterskorna ska ha en specialistutbildning i kirurgi. Min plan var att jobba här ett år men jag trivdes så bra och cheferna var villiga att satsa på mig. Jag fick behålla min lön och jobba halvtid samtidigt som jag pluggade, säger Awin Amin som nu har varit färdig specialistsjuksköterska i kirurgi i ett år.
Idag jobbar hon på den vårdavdelningen B191, där patienter med planerade operationer vårdas.
– Det bästa med mitt jobb är variationen på ingrepp och samhörigheten med kollegorna. Vi har patienter från 18 år och uppåt med helt skilda behov av kirurgisk eftervård, säger Awin Amin.
Nyligen examinerade sjuksköterskan Hanna Sundqvist håller med. Hon blev färdig sjuksköterska i juni 2021 och sökte sitt första jobb på den akutkirurgiska vårdavdelningen, KAVA.

Vi söker sjuksköterska till B182 KAVA, Kirurgisk akutvårdsavdelning. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker sjuksköterska till avdelning B191 på Kirurgiska kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Öppet klimat
– Jag hade sommarjobbat som undersköterska på KAVA och tänkte att det är en bra avdelning att börja på som nyutexaminerad eftersom man stöter på så varierande patientfall, säger Hanna Sundqvist.
När Hanna började fick hon fyra introduktionsveckor med lika många utvalda sjuksköterskor.
– Det var mycket lärorikt eftersom alla jobbar lite olika. Man kan ta till sig olika tips på att lösa samma uppgift. Ibland tänkte jag väl att ”hur ska det här gå” för det är mycket att ta in. Men eftersom alla är väldigt hjälpsamma och man får ställa hur dumma frågor som helst har det gått bra, säger Hanna Sundqvist.
Awin Amin, som har jobbat fyra år vid kliniken, berättar att man är mycket mån om nya medarbetare. Hon är själv handledare åt nya sjuksköterskor.
– Vi jobbar väldigt självständigt och det ställs höga krav. Därför är det helt nödvändigt att ha ett öppet klimat så att alla känner sig trygga med att ställa frågor. Varje vecka hålls korta utbildningar om saker som personalen önskar lära sig mer om och ibland ges hela eftermiddagsutbildningar. En gång per termin försöker vi hålla i en omvårdnadsvecka där vi har olika stationer med dietister, fysioterapeuter och läkare, säger Awin Amin.

Olika karriärvägar
På kliniken finns det även stora möjligheter att göra karriär, inte bara när det gäller chefskap, forskning eller vidareutbildningar. Det är även möjligt att rotera mellan avdelning och mottagning.
– Man kan utveckla sig på olika nivåer. Jag är till exempel SPIK vilket betyder ”specialistsjuksköterska i klinisk tjänst”. Då har man som uppgift att hålla i Team-ronderna då alla personalkategorier som är inblandade i patientens vård träffas. Vi försöker även att ta med patienten och anhöriga på Team-ronderna, säger Awin.

Stödfunktioner avlastar
Kirurgiska kliniken har också satsat på att ha många stödfunktioner där specialiserad personal avlastar sjuksköterskorna. Här finns till exempel sociala samordnare som sköter all planering inför att patienten ska skrivas ut, och undersköterskor som sköter stomiomläggningar och lär ut hur patienterna ska sköta sin stomi.
Hur är det då socialt, hur är stämningen?
– Den är väldigt bra. Vi har en festkommitté som ordnar jul- och sommarfester för hela kliniken. På avdelningen har vi after work ibland även om allt detta har varit på paus under pandemin, säger Awin.
Hanna Sundqvist, som bara har hunnit jobba under pandemin, har inte någon erfarenhet av klinikens sociala tillställningar. Men på frågan om hon skulle rekommendera andra att söka jobb på KAVA svarar hon tveklöst ja.
– Man lär sig mycket och får en bra grund att stå på. Det är allt från trafikolyckor till pankreatiter och ingen dag är den andra lik. Den som vill utvecklas i sitt yrke ska absolut komma hit och jobba, säger Hanna Sundqvist.

Vi söker sjuksköterska till B182 KAVA, Kirurgisk akutvårdsavdelning. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker sjuksköterska till avdelning B191 på Kirurgiska kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Östergötland – Kirurgiska kliniken

Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen som utgörs av Regionerna Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län. Här bedrivs högspecialiserad kirurgisk vård för skador eller sjukdomar i bröst, binjure, bukspottkörtel, gallblåsa, gallgångar, lever, magsäck, matstrupe, sköldkörtel och ändtarm. Högspecialiserad kirurgisk vård bedrivs även för inflammatorisk tarmsjukdom och tarmfistlar.
På kliniken finns även en regional enhet för bröstcancer som samlar all bröstcancerkirurgi i Region Östergötland.
Utöver sex mottagningar med olika kirurgiska inriktningar och Bröstenheten består Kirurgiska kliniken av två vårdavdelningar. En för planerad kirurgisk vård och en för akut kirurgisk vård.

Kontakt:
Anna Axberg-Ihrman
Vårdenhetschef
Tel: 010-103 82 22
anna.axberg.ihrman@regionostergotland.se

www.regionostergotland.se