Presentation
Äldrevård i Göteborg

Våra sjuksköterskor har nyckelroll i framtidens nära vård

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska och Mona Månsson, verksamhetschef stadsområde Sydväst. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska och Mona Månsson, verksamhetschef stadsområde Sydväst. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården i Göteborgs Stad är fritt och utvecklande med goda möjligheter att delta i utformningen av framtidens nära vård.
– Ett drömjobb för alla som trivs med att jobba självständigt, säger Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska.

Det har gått nästan 20 år sedan Chatarina Pettersson började arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården i Göteborg. Under de gångna åren har hon gjort ett par kortare utflykter till andra verksamheter men det har alltid slutat med att hon längtat tillbaka. Sedan 2015 ingår hon i teamet inom hemsjukvård som arbetar mot ordinärt boende i stadsområde Centrum.
– Vi arbetar med personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes förutsättningar och behov, och har en löpande dialog med anhöriga och andra samverkansparter som socialtjänst, hemtjänst, primärvård och sjukhus.
Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården innebär att Chatarina oftast är själv ute hos patienten.
– Trivs du med att arbeta självständighet så är detta ett underbart jobb i ett väldigt tillåtande arbetsklimat, där det alltid finns någon som kan hjälpa till. Du är själv, men aldrig ensam.
En stor fördel med arbetet inom hemsjukvården i Göteborgs Stad är de många utvecklingsmöjligheterna.
– Jag har läst till specialistsjuksköterska inom onkologi och fortbildat mig inom diabetes, förskrivningsrätt och inkontinens där samtliga utbildningar bekostats av arbetsgivaren. Som sjuksköterska kan du även vara handledare, föreläsa och utbilda. Här finns många olika utvecklingsspår.

Vi söker fler sjuksköterskor till oss. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Ny roll
Teamet som arbetar mot ordinärt boende införde för ett tag sedan yrkesrollen förstesjuksköterska i verksamheten.
– Vi är tre erfarna sjuksköterskor som arbetar dagtid och är tillgängliga för att svara på frågor och stödja våra kollegor.
Det bästa med jobbet menar hon är friheten och den stora variationen i arbetsuppgifter.
– Jag kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig hit. Man måste tycka om att inte exakt veta hur arbetsdagen kommer att se ut. Är du sjuksköterska och har det sinnelaget så passar du perfekt hos oss.
Och framtidsutsikterna är goda. Just nu pågår ett stort omställningsarbete till Nära Vård där den kommunala hälso- och sjukvården är en viktig aktör.
– Ett jobb hos oss är en spännande möjlighet att vara med och forma framtidens vård, säger Mona Månsson, verksamhetschef stadsområde Sydväst.

Flera karriärspår
Viktiga frågor i det pågående omställningsarbetet är ett personcentrerat förhållningssätt, att utveckla egenvården och att i högre utsträckning inkludera patienterna i sin egen vård. En annan central fråga är kompetensförsörjningen.
– Vi är en verksamhet som kommer att expandera och har mycket på gång vad gäller bland annat karriärvägar för sjuksköterskor. Exempel på det är uppdraget som förste sjuksköterska som Chatarina är ett exempel på.
Att erbjuda vidareutbildning är ytterligare en viktig del i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen.
– Vi har flera medarbetare som läser på halvfart till specialistsjuksköterskor och en av våra sjuksköterskor har även disputerat inom området självbestämmande på vård- och omsorgsboende. Det finns inte många kommunalt anställda sjuksköterskor som arbetar nära lärosätena – här är vi pionjärer.

Gemensam färdplan
Mona Månsson poängterar att en god och nära vård inte är någon ny organisationsnivå. Det handlar snarare om ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är egenvården, alltså den vård som patienten kan ge sig själv, samt det stöd som kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.
– Det vi väntar på nu är att den länsgemensamma färdplanen, som går ut på att de olika huvudmännen ska ha ett gemensamt fokus i det pågående omställningsarbetet, ska godkännas. Mycket handlar om att öka tilliten mellan olika huvudmän och att fokusera på samverkanskulturen. I slutändan handlar det om att vården behöver bli mycket mer samordnad runt den enskilde.
Siktet är inställt på att skapa en jämlik vård där patienterna upplever en trygghet i att kunna vårdas hemma.
– Våra sjuksköterskor har en nyckelroll i den strävan. Vi behöver lyfta deras kompetens och hur viktigt deras arbete är för att målbilden, en god och nära vård, ska fungera i praktiken, fastslår Mona Månsson.

Vi söker fler sjuksköterskor till oss. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Göteborgs stad – Äldrevård

I Göteborgs Stad finns 54 äldreboenden i kommunal regi, 340 korttidsplatser och 30 öppna träffpunkter för seniorer. Den nya förvaltningen för äldre samt vård och omsorg består av över 8000 medarbetare. Vår kommunala hälso- och sjukvård erbjuder arbete inom både ordinärt och särskilt boende. Patienterna är i alla åldrar men de flesta har även stöd från äldreomsorg eller funktionsstöd. Som anställd sjuksköterska erbjuds du introduktionsprogram, internutbildningar, möjlighet att studera på arbetstid och mycket goda karriärmöjligheter.

www.goteborg.se