Presentation
Sahlgrenska Neuro

Vi utför mirakel här

Publicerad 27 oktober 2021
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Enja Kronlid, Angelica Elvskär, Elias Kinnunen (bakre raden), Alicia Hellgren, Carina Grahn och Camilla Tengberg (främre raden) anser att arbetet inom neurosjukvården är spännande och omväxlande. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Enja Kronlid, Angelica Elvskär, Elias Kinnunen (bakre raden), Alicia Hellgren, Carina Grahn och Camilla Tengberg (främre raden) anser att arbetet inom neurosjukvården är spännande och omväxlande. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Vård i världsklass, spännande utmaningar och stärkande samarbeten. Neurosjuksköterskorna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en del av en välfungerande vårdkedja där forskningen ligger i framkant och snabba insatser räddar liv.

Trots att de arbetar vid olika avdelningar har sjuksköterskorna Carina, Elias, Alicia, Angelica, Camilla och Enja mycket gemensamt. I sammansvetsade team möter de patienter med komplexa diagnoser. Att få vara med när människor, vars liv hängt på en skör tråd, återvänder till livet gör dem både tacksamma och ödmjuka.
Sjuksköterskan Carina Grahn, som arbetar på strokeavdelningen 135, har arbetat inom neurologin sedan 80-talet. Genom åren har hon samlat på sig stor erfarenhet och många intressanta möten med olika människor.
– Förr dog patienterna eller drabbades av livslångt handikapp. Nu räddar vi människor. Vi utför mirakel här, säger hon.
Vid en stroke är varje minut livsviktig: ju snabbare proppen försvinner, desto högre sannolikhet har patienten att bli återställd och kunna återgå till ett självständigt liv. Sahlgrenska Universitetssjukhusets vårdkedja för akut stroke är i absolut världsklass. På flera områden är resultaten bäst och tid till behandling kortast i Sverige.
– Jag har förmånen att arbeta med så många kompetenta kollegor, säger Carina, och berättar att det tar cirka en timme från patientens ankomst till att en tromb­ektomi är gjord och proppen borttagen.

Vi söker sjuksköterskor till våra enheter:

Neurologi/Stroke avd 135
Christina Hermansson
Tel: 0700825002
Klicka här för mer information och ansök
(Sista ansökningsdag: 30 nov)

Neurologi avd. 133
Nina Lavås
Tel: 0722062124
Dagtjänst: Klicka här för mer information och ansök
(Sista ansökningsdag: 17 nov)

Nattjänst: Klicka här för mer information och ansök
(Sista ansökningsdag: 17 nov)

Neurokirurgi avd 10/23
Linda Wahlström
Tel: 031/3429946 alt 0709827007
Klicka här för mer information och ansök
(Sista ansökningsdag: 20 nov)

Rehabilitering Ryggmärgsskada avd 134
Ann Söderberg
Tel: 0700206872
Klicka här för mer information och ansök
(Sista ansökningsdag: 3 dec)

Rehabilitering Neuro avd 623
Carina Meyer
Tel: 0700823501
Klicka här för mer information och ansök
(Sista ansökningsdag: 12 nov)

Neuromottagning/dagvård
Karin Hallen
Tel: 0706937809
Klicka här för mer information och ansök
(Sista ansökningsdag: 12 nov)

Viktiga samarbeten
Det livsviktiga lagarbetet löper som en röd tråd genom hela Neurosjukvården.
– Teamarbetet är otroligt viktigt. Annars går det inte, säger sjuksköterskan Elias Kinnunen som arbetar på avdelning 133 neurologi.
Han samarbetar dagligen med flera olika professioner såsom dietister, logopeder och kuratorer. De multiprofessionella teamen hjälps åt med utredningar och vårdplaneringar.
Det Elias tycker är roligast med sitt arbete är just de många utredningarna.
– Det är lite som att vara en detektiv, säger han och berättar att det finns en stor bredd bland de patienter som kommer till avdelningen.

Stora utvecklingsmöjligheter
Även Alicia Hellgren, som arbetar inom Neurosjukvårdens öppenvård, möter flera olika patientgrupper och diagnoser. På mottagningen finns det många utvecklingsmöjligher.
– Vi arbetar dessutom mycket med digitala verktyg vilket är väldigt spännande, säger hon och berättar att de digitala verktygen möjliggör en mer personcentrerad vård.
Alicia, liksom hennes kollegor, möter många patienter med allvarliga diagnoser. Men även om botemedel ibland saknas känner hon sig sällan hjälplös.
– Det finns alltid mycket vi kan göra omvårdnadsmässigt för att patienten och de närstående ska få det bättre, säger hon.
Alicia sökte sig till neurologin efter sin praktik på sjuksköterskeutbildningen. Det gjorde även Camilla Tengberg som arbetar på neurokirurgens vårdavdelning 10/23. Innan jobbstarten kände Camilla en viss oro. Neurosjukvård lät både komplext och avancerat.
– Men stödet jag fick från avdelningen var fantastiskt. Att neurosjukvård är ett så omfattande område gör att du aldrig blir fullärd. Det är det som gör det så spännande, säger Camilla som har vidareutbildat sig och nu är specialistsjuksköterska inom neurosjukvård.
På sin avdelning möter hon patienter som ska eller har opererats för sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet. Det hon gillar mest med arbetet på avdelningen är att ingen dag är den andra lik.
– Jag gillar också att det går att se så stora positiva förändringar hos patienterna från en dag till en annan, säger hon.

Varierande arbete
Angelica Elvskär arbetar på avdelning 134 Ryggmärgsskador som tar emot barn och vuxna som har fått skador på ryggmärgen av olika orsaker.
– Det dagliga arbetet är väldigt varierande. Ibland är tillstånden akuta och vid andra tillfällen handlar det om att rehabilitera någon tillbaka till vardagen och ett fullgott liv, säger hon och berättar att teamet tillsammans med sin patient sjösätter en rehabiliteringsplan med mål.
Variationen mellan akutvård och rehabilitering gör arbetet spännande och utvecklande. Nyligen beslutades det även att Sahlgrenska ska bli ett center för nationell högspecialiserad vård när det kommer till just ryggmärgsskador.
– Ett särskilt fokus kommer att ligga på andning och barn, säger Angelica och berättar att utvecklingsmöjligheterna som redan innan beslutet var stora nu har blivit ännu större.
Enja Kronlid arbetar på avdelning 623 neurorehab, som är sista fasen i slutenvårdskedjan. Hon följer ofta patienterna under en längre tid.
– När de sedan skrivs ut väntar ett liv med nya utmaningar, kanske är de rullstolsburna eller behöver fortsatt vård i hemmet. Där har jag som sjuksköterska en viktig samverkande roll för att säkerställa att patienten får vad hen behöver, säger hon.
Enja ser det som en ynnest att få följa patienterna genom såväl fysiska som psykiska utmaningar, och banden som byggs upp är ofta speciella.
– Att säga hej då är alltid jobbigt – det är lätt att bli tårögd. Samtidigt är jättefint att få uppleva det ögonblicket, säger hon.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Neurosjukvården

Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i uppdrag att ge högspecialiserad vård, diagnostisering och rehabilitering till patienter med sjukdomar och skador i centrala nervsystemet. Uppdraget riktar sig till patienter inom Västra Götalandsregionen och norra Halland samt till viss del inom riket. I Neurosjukvården ingår neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi och rehabiliterings­medicin.

www.sahlgrenska.se/neurosjukvard