Annons
Svensk sjuksköterskeförening

Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening idag!

Publicerad 28 oktober 2021

Som sjuksköterska räddar du andras liv. Som medlem räddar du din egen profession.

Det är bara vi sjuksköterskor själva som tack vare vår kompetens kan driva omvårdnadsfrågan och utveckla vår profession. Det gör vi genom att vara medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening.

Drygt 50 000 medlemmar ger oss kraft att förändra och mandat att förklara för vårdens beslutsfattare hur omvårdnaden ska utvecklas och hälso- och sjukvården ska organiseras. Och när vi sjuksköterskor får möjlighet till utveckling gynnas både patientsäkerhet och vårdkvalitet.

I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens, patientens och hela samhällets bästa.

För bara 36 kr i månaden (432 kr om året) är du med och påverkar din egen och vår professions framtid.

Klicka här för att läsa mer och bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening idag!

Svensk sjuksköterskeförening

Vi har kunskapen. Vi har kraften. Vi tar ansvaret.

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.

Trygg, säker, jämlik och god omvårdnad för alla, utförd i partnerskap med patienten av självständiga, stolta, skickliga och ansvarsfulla sjuksköterskor som vill utveckla omvårdnaden, professionen och sig själva.

Föreningens arbete vägleds av den etiska koden för sjuksköterskor. Allt vi gör genomsyras av en stolthet för sjuksköterskans profession och ett starkt engagemang för att förbättra den patientnära omvårdnaden genom utbildning, utveckling och forskning.

www.swenurse.se