Presentation
Ambulansen i Skåne

Ambulansen i Skåne – drömjobb både idag och i morgon

Publicerad 5 april 2022
Foto: Johan Bävman
Emil Nilsson, specialistsjuksköterska, Evelina Nordberg, specialistsjuksköterska, Anders Svensson, utbildningsansvarig och Jeanette Confrey, specialistsjuksköterska på VO Ambulans i Region Skåne. Foto: Johan Bävman
Emil Nilsson, specialistsjuksköterska, Evelina Nordberg, specialistsjuksköterska, Anders Svensson, utbildningsansvarig och Jeanette Confrey, specialistsjuksköterska på VO Ambulans i Region Skåne. Foto: Johan Bävman

Ambulanssjukvården i Skåne siktar på att rätt kompetens ska möta rätt patient.
– För att lyckas måste vi rekrytera rätt sjuksköterskor och erbjuda goda karriärmöjligheter. Det är här vår kompetensmodell kommer in i bilden, säger Anders Svensson, utbildningsansvarig, VO Ambulans.

Att jobba inom ambulanssjukvården är ett drömjobb för många sjuksköterskor. Historiskt sett har det varit jämförelsevis ganska lätt att rekrytera nya medarbetare; utmaningen har bestått i att få dem att stanna länge.
– Hos oss ska det vara lika roligt att jobba efter 20 år som när man var ny i yrket, säger Anders Svensson.
Mot den bakgrunden har han under de senaste två åren, i samarbete med både interna och externa krafter, drivit ett kvalitets- och utvecklingsarbete som omfattat allt från introduktionen av nya medarbetare, handledning och mentorskap till en kompetenstrappa med differentierade utbildningar i både tekniska färdigheter och mer mjuka värden.
Här har man redan kommit en bra bit på väg.
– Vi har implementerat en kompetenstrappa i verksamheten och styr våra utbildningar efter den. Vi har även initierat projekt med differentierade uppdrag uppdelade på single responder, psykiatriambulans, akutambulans och transportambulans. I praktiken innebär det att vi ska styra uppdragen så att rätt kompetens sitter på rätt fordon och möter rätt patient, förklarar Anders.

Jobba med oss på Ambulanssjukvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Drömjobb
Sjuksköterskan Emil Nilsson som började på ambulansen för två år sedan tycker att introduktionen gav en trygg start i yrket.
– Introduktionsprogrammet löper över sju veckor och innehåller både utbildningar som är specifika för ambulanssjukvården, och praktik ute i bilen tillsammans med sin handledare.
– Jag tyckte det var en bra introduktion, med extra plus för att handledarna fanns tillgängliga för uppföljning och samtal tre och sex månader efter introduktionstidens slut. Jag hade även en mentor under hela första anställningsåret. Dessutom ingick uppföljningssamtal med verksamhetens ansvarige läkare.
Emil började på steg ett i kompetenstrappan men har redan hunnit avancera till steg två.
– Jag har haft förmånen att få läsa vidare på betald arbetstid. Sedan januari är jag specialistsjuksköterska på ambulansen – ett drömjobb om du frågar mig!

Kompetenstrappan
Jeanette Confrey har arbetat som specialistsjuksköterska på ambulansen i sex år. Kompetenstrappan beskriver hon som en möjlighet till utveckling på skilda nivåer i många olika riktningar.
– Vi kan klättra på stegen och utveckla oss via högskola och universitet, men också genom arbetsplatsen i form av interna och externa fortbildningar samt genom den kliniska erfarenheten som också ska hänga med.
Just nu läser Jeanette en master­utbildning på universitetet i Borås.
– Tanken är att jag ska omsätta mina nya kunskaper i verksamheten, driva utvecklings- och kvalitetsarbeten samt ingå ett instruktörsskap och vara med och utbilda personalen.

Teamutbildning
Även Evelina Nordberg har lång erfarenhet av arbete som specialistsjuksköterska inom ambulansen i Region Skåne. Numera är hon instruktör i både sjukvårdsledning och ambulansteamutbildning, en utbildning som hon har varit med och utvecklat och som handlar mycket om icke-tekniska färdigheter.
– Fokus ligger på hur vi kommunicerar med varandra, på våra attityder samt på ledarskap och följarskap. Utbildningen belyser i korthet vad som påverkar oss när vi fattar beslut och vilka faktorer som påverkar oss när vi arbetar. Genom att utbilda oss i detta kan vi lyfta både oss själva och hela verksamheten. För vi har bra utrustning, bra ambulanser, bra utbildningar och hög kompetens inom ambulanssjukvården. Utmaningen är att få dessa bitar att flätas samman och bli till en helhet som gynnar både medarbetare och patienter.
Anledningen till att hon stannat i så många år på samma arbetsplats är det ständiga lärandet.
– Jag har haft möjlighet att utvecklas och känt att ledningen sett mig och mina ambitioner. Det är fantastiskt roligt och jag kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att börja hos oss. Alla ska känna sig välkomna hos oss. Vi är här tillsammans och vi hjälps åt, både i och utanför bilen.

Jobba med oss på Ambulanssjukvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Skåne – Ambulanssjukvården

Region Skånes ambulanssjukvård är indelad i fyra distrikt. Två distrikt drivs i egen regi: VO Ambulans. I två distrikt drivs verksamheten genom entreprenad.
Verksamhetsområdet ambulans ansvarar för ambulansverksamheten i nordvästra och sydvästra Skåne. Arbetet sker i team, och som ambulanssjukvårdare åker du alltid tillsammans med en annan sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska. Ni bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Fokus ligger på god omvårdnad och medmänsklighet i patientmötet.

skane.se