Ledarskap

Årets ledare i omvårdnad vände utvecklingen

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg
Carina Carlsson, specialistsjuksköterska i onkologi och enhetschef på smärtmottagningen vid Södertälje sjukhus.

När Carina Carlsson, enhetschef på smärtmottagningen vid Södertälje sjukhus och specialistsjuksköterska i onkologi, fick sitt chefsuppdrag 2012 ställdes hon inför en tuff uppgift: att vända en nedläggningshotad verksamhet. Med en stark målbild och tvärprofessionella team med tydliga roller lyckades hon vända utvecklingen.

Carina Carlsson hade aldrig haft någon tanke på att bli chef när hon 2012 erbjöds rollen som enhetshetschef på smärtmottagningen på Södertälje sjukhus. Den första perioden på sitt nya uppdrag ägnade Carina Carlsson mycket tid åt att kartlägga förutsättningarna och analysera situationen. Därefter formulerade hon en tydlig målbild för smärtmottagningen och tydliggjorde bland annat rollerna i de tvärprofessionella team som vårdar patienterna.
– Som chef är det viktigt att kunna ha både ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Även när man har fullt upp med det dagliga gäller det att kunna se möjligheterna och visualisera hur verksamheten ska se ut om exempelvis fem år, säger Carina Carlsson, som av Svensk Sjuksköterskeförening utsågs till årets ledare i omvårdnad 2021.

Tydligt formulerat uppdrag
Hennes råd till andra sjuksköterskor som är eller vill bli ledare är att våga anta utmaningen och att analysera hur chefer i andra verksamheter hanterat olika situationer.
– Se till att få ett tydligt formulerat chefsuppdrag, konkreta verksamhetsmål och ett tydligt mandat, annars bör du själv vara med och formulera det. För de sjuksköterskor som har möjlighet tror jag också det är bra att fortsätta arbeta kliniskt. Själv har jag alltid kombinerat mitt chefsuppdrag med klinisk tjänstgöring, vilket varit viktigt för min egen utveckling. Jag vill också rekommendera sjuksköterskor som är eller överväger att bli chefer att bygga ett nätverk bestående av andra chefer i olika verksamheter, säger Carina Carlsson.

”Se till att få ett tydligt formulerat chefsuppdrag, konkreta verksamhetsmål och ett tydligt mandat.”

Kommunicera målbilden
Viktiga komponenter i ett framgångsrikt ledarskap är, enligt Carina Carlsson, att tydligt kommunicera en målbild för medarbetarna så samtliga medarbetare känner delaktighet och har en gemensam agenda. Uttalade roller i teamet och extern handledning för personalgruppen beskriver hon som andra nyckelkomponenter i ett långsiktigt framgångsrikt ledarskap.

Väl rustade för chefsuppdrag
Hon anser att sjuksköterskors omvårdnadskompetens och helhetssyn på människan gör dem väl rustade för chefsuppdrag. Att anta en ledande roll faller sig därför naturligt för många sjuksköterskor.
– Sjuksköterskor har ett helikopterperspektiv på såväl patient som medarbetare och verksamhet, vilket man har stor nytta av som chef. På senare år har allt fler sjuksköterskor blivit verksamhetschefer, en roll som läkare traditionellt sett haft. Det känns verkligen positivt. Omvårdnadsperspektivet behöver verkligen vara representerat på ledningsnivå i sjukvården och nu upplever jag att utvecklingen går åt rätt håll, avslutar Carina Carlsson.