Presentation
Hematologen och Onkologen i Skåne

Avancerad sjukvård i utvecklande miljö

Publicerad 5 april 2022
Foto: Jens C Hilner
Tim Olsson enhetschef på Onkologiavdelning 87, Anna Nordström, enhetschef på Hematologiavdelning 4, Merima Mujacic, sjuksköterska på Hematologen och Kristina Duvander, sjuksköterska på Onkologen. Foto: Jens C Hilner
Tim Olsson enhetschef på Onkologiavdelning 87, Anna Nordström, enhetschef på Hematologiavdelning 4, Merima Mujacic, sjuksköterska på Hematologen och Kristina Duvander, sjuksköterska på Onkologen. Foto: Jens C Hilner

Hematologen och Onkologen på Skånes universitetssjukhus i Lund erbjuder många spännande arbetsuppgifter i en miljö som präglas av nära samarbete och stark framåtanda. Genom deltagande i forskningsprojekt ligger verksamheterna alltid i framkant av utvecklingen.

Anna Nordström kom till Hematologen för två år sedan som enhetschef, men hade inte tidigare jobbat inom området.
– Jag hade hört så mycket bra om enheten, att det är en positiv arbetsplats där det sker mycket utveckling både för de som jobbar där och med de behandlingar som erbjuds. Så jag kände att där ville jag jobba, berättar hon med ett leende.
Då man bedriver avancerad vård inom båda verksamheterna men samtidigt gärna välkomnar nya medarbetare utan erfarenhet från den specifika vården finns både välutvecklade introduktionsprogram, mentorskap och mycket intern kompetensutveckling.
– Vi har bland annat schemalagd internutbildning för alla så att vi hela tiden är väl insatta i allt. Som ny är man också alltid omringad av erfarna och kompetenta kollegor som gärna svarar på alla frågor. Vi har även tagit fram mycket detaljerade instruktioner om olika arbetsmoment så det ska vara lätt att göra rätt, förklarar Anna Nordström.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Sjuksköterskor till traineeprogram inom hematologi och onkologi i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till onkologisk specialistavdelning i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till kombinationstjänst, öppen- och slutenvård, hematologi, Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Spännande traineeprogram
Sedan ett år tillbaka är Tim Olsson enhetschef på Onkologiavdelning 87 och eftersom han själv kom dit utan tidigare erfarenheter från onkologi har han god insikt i vad sjuksköterskor har för behov som nya.
– Vi vet att onkologi inte är ett stort kapitel på sjuksköterskeutbildningar och därför har vi på Onkologen förlängt introduktionen från 6 till 8 veckor och arbetat fram ett utförligt introduktionsprogram med mentorskap, teori och praktisk träning, och vi har flera stödfunktioner för nya sjuksköterskor på avdelningen.
De har också utvecklat ett nytt gemensamt traineeprogram för Hematologen och Onkologen som de hoppas mycket på.
– Det är ett mycket brett program där traineerna får följa patienter genom hela vårdprocessen, som inkluderar vård på både Hematologen och Onkologen, på både slutenvårdsavdelning och i öppenvården, vilket gör att de lär sig mycket om många olika diagnoser och behandlingar, förklarar Tim Olsson.

En familjär stämning
På Hematologen behandlar de patienter med blodsjukdomar, inklusive stamcells­transplantation. Merima Mujacic jobbar som sjuksköterska där sedan ett par år tillbaka och är en återvändare.
– Jag jobbade här tidigare men bytte arbetsplats av olika skäl under en tid. Att jag sökte mig tillbaka hit är för att jag vet vilken bra arbetsplats det är och hur bra jag trivs här. En av de saker jag uppskattar mest är det nära samarbetet vi har mellan olika yrkeskategorier, att det är en så familjär känsla på avdelningen, förklarar hon.
Hon har nu avancerat och blivit operativt ansvarig på enheten, vilket innebär att ha den övergripande kollen på vad som händer både kortsiktigt och långsiktigt och planera för det. Hon fungerar även som kunskapsstöd till kollegor och stöttar vid tuffa behandlingar.
– Arbetet här är också mycket brett då vi har både slutenvård och öppenvård, något som ger oss möjligheter att följa patienterna genom hela deras vårdförlopp som ofta kan vara rätt långt. Att få den nära kontakten med patienterna är en av de saker jag verkligen uppskattar här.

Många möjligheter
På Onkologen bedriver man både kurativ och palliativ vård och det är många olika diagnoser som behandlas. På Onkologiavdelning 87 jobbar de med slutenvård för lymfom, sarkom och uro. Kristina Duvander har jobbat där som sjuksköterska i 23 år och trivs fortfarande fantastiskt bra.
– Det är ett utvecklande ställe att vara på, både för mig som person och för att många framsteg görs hela tiden inom den vård och de behandlingar som patienterna får. Vi får också nära kontakt med de enskilda patienterna under hela deras vårdcykel vilket skapar en stor trygghet för dem. Och även om det är allvarliga sjukdomar så är prognoserna ofta positiva så vi känner verkligen att vi kan göra stor skillnad för patienterna.
På både Hematologen och Onkologen har de ofta färre patienter per sjuksköterska än inom andra vårdgrenar då behandlingarna är så pass krävande.
– Då vi har en egen forskningsavdelning på Onkologen testar vi nya behandlingar tidigt vilket är spännande att få vara en del av. Till exempel var vi nyligen först i Sverige att behandla med en ny bispecifik antikropp.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Sjuksköterskor till traineeprogram inom hematologi och onkologi i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till onkologisk specialistavdelning i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till kombinationstjänst, öppen- och slutenvård, hematologi, Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Skåne – Hematologi och Onkologi

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för merparten icke-kirurgisk cancer­sjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen. Vi har ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt både genom externa och interna utbildningssatsningar.

För mer information: www.skane.se

Följ oss på Instagram:
onkologen_sus
hematologen3och4