Infektionssjukvård

Infektionssjukvården kombinerar bredd och djup

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg
Chatarina Björdal, tillförordnad områdeschef VO infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus.

Att arbeta som sjuksköterska inom infektionssjukvården innebär att vara verksam i ett omfattande medicinskt fält som ger en bred klinisk erfarenhetsbas där hela människan är i fokus. Infektionssjukvården erbjuder såväl självständigt mottagnings­arbete som ett teambaserat arbetssätt på vårdavdelning.

– Infektionssjukvården är ett fält som kombinerar bredd och möjlighet till djup på ett unikt sätt. Som sjuksköterska i infektionssjukvården möter man patienter i alla åldrar, från alla organspecialiteter och med ett sjukdomspanorama från enklare åkommor till avancerad sjukvård upp till lättare intensivvårdsnivå.
Eftersom infektion berör många andra specialiteter är vårt samarbete med olika kliniker både viktigt och stimulerande, säger Chatarina Björdal, tillförordnad områdeschef VO infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och anestesi och har tidigare arbetat kliniskt i många år.
– Sjuksköterskor kan arbeta dels på vårdavdelningar, dels på mottagning. Medan arbetet på vårdavdelningar karakteriseras av professionsöverskridande lagarbete är arbetet på mottagning mer självständigt. Där gör sjuksköterskor bedömning av patienten, ger egenvårdsråd, går igenom remisser och följer självständigt upp patienten. De kan även ägna sig åt smittspårning och andra smittförebyggande åtgärder, säger Chatarina Björdal.

”Här kan sjuksköterskor både nyttja sina baskunskaper och göra karriär på djupet.”

Generalister och specialister
– Infektionssjukvård är spännande, utmanande och roligt eftersom det är ett fält med utrymme för både generalister och specialister. Här kan sjuksköterskor både nyttja sina baskunskaper och göra karriär på djupet. Utöver specialistutbildningen inom infektionssjukvård erbjuder många sjukhus även högskolepoängsgrundande uppdragsutbildningar med fokus på exempelvis omvårdnad inom infektionssjukvård och intermediärvård, och funktionsutbildningar inriktade mot specifika infektioner och arbetet som sjuksköterska på en infektionsmottagning, säger Chatarina Björdal.
Mottagningarna är ofta specialiserade på olika diagnoser. Där ser man till hela människan och arbetar både självständigt och nära andra professioner.

Smittspårning och diagnostik
Utöver specialistsjuksköterskor i infektionssjukvård specialicering i intensivvård och akutsjukvård attraktivt inom infektionssjukvården. Behovet av allmänsjuksköterskor är också stort och har man erfarenhet från självständigt arbete eller akutvårdsverksamhet är det en fördel.
– Det är också en fördel om man är nyfiken och gillar att ägna sig åt detektivarbete som i att spåra smittor eller diagnostisera en infektionspatient med ospecifika symtom, säger Chatarina Björdal.