Presentation
Region Västmanland

Ljus framtid på kirurgen i Västerås

Publicerad 5 april 2022
Foto: Anders Forngren
Kirurgkliniken i Västerås har genomgått flera stora förändringar. Målet är att sjuksköterskorna ska känna sig både trygga och värdefulla. Sofia Andersson, Johanna Henriks­dotter, Tina Gustafsson, Caroline Andersson, Hanna Hassel och Lovisa Gissler trivs på sin arbetsplats. Foto: Anders Forngren
Kirurgkliniken i Västerås har genomgått flera stora förändringar. Målet är att sjuksköterskorna ska känna sig både trygga och värdefulla. Sofia Andersson, Johanna Henriks­dotter, Tina Gustafsson, Caroline Andersson, Hanna Hassel och Lovisa Gissler trivs på sin arbetsplats. Foto: Anders Forngren

Kirurgkliniken i Västerås går mot strömmen. Andelen inhyrd personal har minskat drastiskt. En stärkt sjuksköterskeroll, stora möjligheter till kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter är några av skälen till att medarbetarna väljer att stanna kvar på kliniken.

– Vi har jobbat hårt och mycket och engagerat oss för att försöka vända det här tillsammans. Visst är det fortfarande tufft att arbeta på kliniken men arbetsmiljön har förbättrats avsevärt, säger Tina Gustafsson, specialistsjuksköterska och enhetschef på avdelning 8.
För knappt fem år sedan fanns det sex ordinarie medarbetare på Tinas avdelning. Idag finns det 24 och avdelningen är inte längre beroende av hyrd personal. Siffrorna på kirurgklinikens andra enheter ser liknande ut.
– Det här innebär att vi idag kan satsa på utbildningar, förbättringsarbeten och utökade ansvarsområden, något som var svårt tidigare då vi jobbade mycket med att enbart släcka bränder, säger Tina Gustafsson.
Sjuksköterskan Caroline Andersson har gått från att ha varit inhyrd på kliniken till en anställning. Idag utbildar hon sig till specialistsjuksköterska. Anledningarna till att hon sökte sig till en fast tjänst på kliniken är flera.
– Jag trivdes väldigt bra här både med patienterna och personalgruppen, säger hon och berättar att tryggheten, delaktigheten och utvecklingsmöjligheterna var andra saker som lockade.

Jobba med oss på Kirurgkliniken i Västerås. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Sjuksköterska till Kirurgavdelning 8 i Västerås (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kirurgmottagningen Västerås (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 6 (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Tydlig information och stärkta roller
Det stora förbättringsarbete som har genomförts de senaste åren tog sitt avstamp i en arbetsmiljöworkshop där samtliga medarbetare på kirurgkliniken var delaktiga. De områden som medarbetarna upplevde som problematiska har gåtts igenom grundligt.
Förbättringsarbetet har bland annat resulterat i tydliga och effektiva möten och en stärkt sjuksköterskeroll. Det har även satsats stora resurser på information till nyanställda.
– Att jobba på kirurgen innebär att du har många bollar i luften samtidigt. De flesta som vi har anställt de senaste åren är nyutbildade sjuksköterskor och det är viktigt att vi inte förlorar dem. Därför satsar vi på en lång och bred inskolning, säger Sofia Andersson som är enhetschef för avdelning 6, kirurgklinikens andra slutenvårdsavdelning.
Anestesisjuksköterskan och enhetschefen Lovisa Gissler har tidigare arbetat som bland annat ambulanssjuksköterska, men på kirurgkliniken är hon relativt ny.
– Jag jobbar på kirurgisk observationsplats som är en nystartad enhet. Vi har hand om patienter som behöver observeras, och har ett nära samarbete med både akuten och de kirurgiska vårdavdelningarna. Det kan till exempel handla om skallskador eller oklara buksmärtor i väntan på kirurgi. Arbetet är omväxlande och spännande. Trots att jag har varit här i ett år nu finns det mycket kvar att lära vilket känns väldigt roligt, säger hon.
Att erbjuda kirurgklinikens medarbetare kompetensutveckling och karriärmöjligheter är ytterligare områden som det har satsats på de senaste åren.
– Tidigare hade vi inte så många specialistsjuksköterskor, men den rollen har vi verkligen lyft fram, säger Hanna Hassel, biträdande enhetschef på avdelning 8, som själv är utbildad specialistsjuksköterska.

Tydliga karriärmöjligheter
Utbildningen till specialistsjuksköterska kan göras på betald arbetstid. Numer finns det även ytterligare ett steg att gå efter den utbildningen. På kirurgkliniken arbetar idag tre avancerade specialistsjuksköterskor, NP. Detta innebär att hela tio procent av Sveriges totala NP-kår arbetar på kirurgen i Västerås.
– De har verkligen gjort stor skillnad för kliniken och är otroligt kompetenta. Arbetet flyter på på ett helt annat sätt nu. Det är även en stor trygghet att de finns som backup eftersom kirurgerna ibland är borta från avdelningen, säger Tina Gustafsson.
En av klinikens tre avancerade specialistsjuksköterskor är Johanna Henriksdotter. Hon tillträdde sin nya tjänst i juni förra året.
– Det här känns jättespännande och utvecklande. På det här sättet kan jag fortsätta att jobba på kirurgen men ändå utvecklas. Genom att den här möjligheten finns kan kliniken behålla kompetens, säger hon.
Att de många förbättringsåtgärderna har gett resultat är samtliga överens om. Att känna sig trygg och värdefull på samma gång är en vinnande kombination.
– Dessutom är vårt arbete väldigt varierat. Det är utmanande att möta svårt sjuka patienter men samtidigt blir det väldigt tydligt att vi gör skillnad. Många är väldigt sjuka när de kommer till oss men när de går härifrån mår de mycket bättre, säger Sofia Andersson.

Jobba med oss på Kirurgkliniken i Västerås. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Sjuksköterska till Kirurgavdelning 8 i Västerås (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kirurgmottagningen Västerås (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 6 (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Västmanland – Kirurgi Västerås

Kirurgkliniken i Västerås är i stark utveckling, med stort fokus på sjuksköterskans roll. På klinikens enheter finns en blandning av akuta och elektiva patienter: avdelning 6 för bland annat kolorektala och akuta buksjukdomar, avdelning 8 för övre gastro + bröst-enokrin-plastik samt den öppna akutvårdsavdelningen kirurgisk observationsplats. Samtliga avdelningar arbetar aktivt med kompetensutveckling och erbjuder många stimulerande och utvecklande karriärmöjligheter.

www.regionvastmanland.se