Kardiologi

Många karriärvägar inom hjärtsjukvården

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg
Marie Kennemyr Ekström, vårdenhetschef på HIA, Kardiologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Hjärtat är ett litet organ som samtidigt är helt centralt för människans funktion och livskvalitet. Hjärtsjukvården är bred och omfattar allt från akut omvårdnad, interventioner till specialiserade sjuksköterskemottagningar. Behovet av specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård ökar i takt med att andelen avancerad hjärtsjukvård blir allt större.

Kardiologi är ett mångfasetterat medicinskt fält som omfattar allt från akut och intensiv hjärtsjukvård till allmän kardiologisk slutenvård och öppenvårdsmottagningar för patienter med svikt eller arytmier.
– En röd tråd i den kardiologiska omvårdnaden är att det är teamets gemensamma kunskap och kompetens, tillsammans med patienten och närstående, som är avgörande för hur väl patienten lyckas att återgå till ett aktivt liv med god hälsa och livskvalitet. Specialiseringsmöjligheterna är många och som sjuksköterska inom kardiologi möter man många olika typer av patienter, säger Marie Kennemyr Ekström, vårdenhetschef på HIA, Kardiologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

”Inom kardiologin ryms intensivvård, intervention, sedvanlig slutenvård och mottagning.”

Specialiserade mottagningar
På de stora sjukhusen rymmer den kardiologiska vården många olika typer av verksamhet: intensivvård, interventionsmöjligheter, sedvanlig slutenvård och mottagningsverksamhet. Specialistvårdens mottagningsverksamhet rymmer i sin tur flera olika delar som mottagningar för patienter med hjärtsvikt, arytmier, ärftliga hjärtsjukdomar, hjärtprevention, rehabilitering och transplantation. På många sjukhus finns även livsstilsmottagningar där patienten erbjuds livsstilsrådgivning.
– För sjuksköterskor inom kardio­logi finns det många spännande alternativ, exempelvis tjänster som kombinerar vårdavdelning med mottagning eller vårdavdelning och labbverksamhet, säger Marie Kennemyr Ekström.

Specialiserad hjärtsjukvård ökar
Sjuksköterskor som vill fördjupa sig inom området kan gå en specialistutbildning inom just kardiologi. Andelen högspecialiserad hjärtsjukvård ökar vilket även ökar efterfrågan på specialistutbildade sköterskor inom kardiologi. Utbildningen ger sjuksköterskor förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå inom detta område. Efter slutförd specialistutbildning erbjuds sjuksköterskor ofta ett utökat ansvar på kliniken inom kvalitetsuppdrag, patientsäkerhet och/eller utbildning.