Hematologi

Medicinsk bredd med komplex omvårdnad

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg
Annika Gunnarsson, vårdenhetschef på Hematologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Hematologi är ett relativt smalt medicinskt fält med fokus på sjukdomstillstånd i kroppens blodbildande system, exempelvis tumörsjukdomar som leukemier, lymfom och myelom. Hematologi är ett dynamiskt och avancerat omvårdnadsområde som ständigt befinner sig i forskningens framkant eftersom nya läkemedel och behandlingsregimer utvecklas kontinuerligt.

– Som sjuksköterska på hematologen behandlar man bland annat blodcancerpatienter med blodtransfusioner, stamcellsbehandling, cytostatika och antibiotika, säger Annika Gunnarsson, vårdenhetschef på Hematologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och har i många år arbetat kliniskt på hematologen.

Avancerad omvårdnad
– Hematologin kombinerar avancerad och specifik medicinsk omvårdnad, exempelvis injektioner, infusioner, centrala infarter och specialläkemedel med en omfattande medicinsk bredd. Många patienter råkar ut för medicinska komplikationer av sin behandling, som låga blodvärden eller obalanserade vätskenivåer. Det kräver kontinuerlig övervakning och omvårdnad, säger Annika Gunnarsson.
Det finns i dagsläget ingen special­istutbildning för sjuksköterskor inom hematologi. Däremot erbjuds högskolekurser på 7,5 respektive 15 högskolepoäng med fokus på hematologi utifrån ett medicinskt och omvårdnadsperspektiv. Sjuksköterskor med specialistutbildning inom onkologi eller medicinsk vård är eftertraktade inom hematologin, men även grundutbildade sjuksköterskor erbjuds många utvecklingsmöjligheter.

”Även om många av våra patienter är svårt sjuka så är de relativt självständiga och ofta mycket motiverade.”

Fördjupad patientkontakt
Många patienter som skrivs in på hematologiska avdelningar för exempelvis stamcellstransplantation är inlagda på sjukhus i drygt en månad. De långa vårdtiderna innebär ofta att det finns tid till en fördjupad patientkontakt, vilket många sjuksköterskor uppskattar.
– På en hematologisk avdelning arbetar man relativt självständigt som sjuksköterska men har samtidigt en nära kontakt med läkarna. Utöver slutenvården kan man arbeta med dagvård på en hematologisk mottagning, säger Annika Gunnarsson.

Möts av tacksamhet
– Även om många av våra patienter är svårt sjuka så är de relativt självständiga och ofta mycket motiverade. Som sjuksköterska på en hematologisk avdelning möts man av mycket tacksamhet, vilket bidrar till en god stämning som ger hopp även när arbetet känns tungt. Hematologi är definitivt ett medicinskt fält som förtjänar att uppmärksammas mer, inte minst utifrån ett omvårdnadsperspektiv, säger Annika Gunnarsson.