Presentation
VO Vård på Södertälje sjukhus

Ny satsning lyfter sjuksköterskorna

Publicerad 5 april 2022
Foto: Gonzalo Irigoyen
Lena Swedberg och Lena Kruse med magnetteamet på VO Vård på Södertälje sjukhus. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lena Swedberg och Lena Kruse med magnetteamet på VO Vård på Södertälje sjukhus. Foto: Gonzalo Irigoyen

VO Vård på Södertälje sjukhus drar i gång ett omfattande förbättringsarbete. Som ett av fyra sjukhus i Sverige deltar de i det internationella samarbetsprojektet Magnet4Europe.

– Vi vill behålla våra sjuksköterskor under en lång tid, säger Lena Swedberg, omvårdnadschef och studiens projektledare på Södertälje sjukhus.
När de blev erbjudna att gå med i den europeiska studien Magnet4Europe kändes valet därför enkelt. I studien, som även är ett forskningsprojekt med syftet att förbättra mental hälsa och välbefinnande bland medarbetare i vården, får sjukhus i Europa stöd av amerikanska kollegor.
I USA finns det sedan lång tid tillbaka en certifiering av sjukhus enligt magnetmodellen. Modellen består av fjorton framgångsfaktorer som inte bara har visat sig fungera för att behålla och rekrytera personal utan även höjer vårdkvaliteten.

Jobba med oss på Södertälje sjukhus. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska med intresse för Magnet-modellen (Sista ansökningsdag har passerat)

Biträdande chefsjuksköterska till kirurgavdelning
(Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till internmedicinsk vårdavdelning (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till akutgeriatrisk vårdavdelning (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till internmedicin – kardiologi (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Karriärmöjligheter
– Liksom andra sjukhus har vi en omsättning på sjuksköterskor på ungefär 20 procent. Det vill vi ändra på. I det arbetet ingår bland annat att skapa karriärvägar och en god bemanning samt ett starkt ledarskap som stöder omvårdnadsprofessionen och förbättringsarbeten, säger verksamhetschef Lena Kruse på VO Vård.
Att VO Vård redan idag har sjuksköterskor på ledande positioner är något som hon tror kommer att gynna dem i arbetet med magnetprojektet. Ett magnetteam bestående av tio sjuksköterskor från den övre stegen av regionens kompetensmodell samt chefer har inlett arbetet med studiens första del – en omfattande kartläggning för att undersöka sjuksköterskornas arbetsmiljö och arbetssituation på VO Vård.
Som stöd har magnetteamet sitt amerikanska tvillingsjukhus i Ohio. De regel­bundna träffarna med kollegorna i USA sker digitalt. Men under studien, som pågår till 2023, finns även inplanerade fysiska träffar med mentorer och övriga europeiska deltagare.

Samtliga sjuksköterskor deltar
Magnetprojektet involverar samtliga sjuksköterskor på VO Vård, och redan i höst startar arbetet med att implementera förbättringsåtgärderna. Många processer är redan i gång. Just nu ses antalet sjuksköterskor per patient över. Även nya sjuksköterskors arbetssituation är under lupp. Målet är att det alltid ska finnas en erfaren kollega att rådfråga.
– Sjuksköterskorna behöver få förutsättningar att leda omvårdnaden och få känna att de bidrar till en god kvalitet och hög patientsäkerhet, säger Lena Kruse.

VO vård – Södertälje sjukhus

Inom verksamhetsområde Vård arbetar cirka 330 sjuksköterskor och undersköterskor. De 9 avdelningarna är inom akutsomatisk, geriatrisk och palliativ vård. Bemanningsresurser har 10 kompetenta sjuksköterskor som arbetar inom hela verksamhetsområdet.

sodertaljesjukhus.se