Ortopedi

Ortopedisk omvårdnad gör skillnad

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg
Kristian Stjerna, specialistläkare i ortopedi och verksamhetschef för ortopedi i Region Jämtland Härjedalen.

Ortopedi är ett växande specialistområde som fokuserar på skador och sjukdomar i rörelseorganen. Det är ett brett och varierat medicinskt fält där man behandlar människor i alla åldrar med allt från enklare skador till mer avancerade trauman.

– Patientunderlaget är ett tvärsnitt av befolkningen, från unga friska personer som råkat ut för en skidolycka till seniorer som lider av artros, och geriatriska patienter som genomgår kirurgi till följd av en höftfraktur, säger Kristian Stjerna, specialistläkare i ortopedi och verksamhetschef för ortopedi i Region Jämtland Härjedalen.

Stärker livskvalitet för patienter
Ortopedi är en specialitet som med fokuserade insatser på relativt kort tid kan göra avsevärd skillnad för patienternas rörelseförmåga. Känslan av att se en patient som åkt rullstol till avdelningen för att efter sin operation och ett par dagars omvårdnad själv kunna gå när de är redo att skrivas ut upplevs av många som mycket tillfredsställande.
– På de flesta sjukhus finns goda möjligheter för sjuksköterskor att fokusera på en viss typ av ortopedisk omvårdnad då alla bedriver både planerad och akut verksamhet. Utöver postoperativ vård kan de även ägna sig åt självständigt arbete på ortopediska mottagningar, säger Kristian Stjerna.

”Efterfrågan på sjuksköterskor som vill arbeta med ortopedisk omvårdnad är stor.”

Kombinera med forskning
Ortopedisk omvårdnad är omväxlande: ena dagen fokuserar man som sjuksköterska på patienter som befinner sig i en postoperativ slutfas, medan man andra dagar möter patienter som väntar på eller precis har genomgått kirurgi och därmed ställer andra krav på omvårdnaden.
– Behovet av omvårdnadsforskning inom ortopedi är stort, så att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning finns det goda möjligheter för på många sjukhus, säger Kristian Stjerna.

Fördjupningsutbildningar
Det saknas en formell specialistutbildning för sjuksköterskor inom ortopedi. Däremot erbjuds distansbaserade kurser på 15 respektive 7,5 hp som ger en fördjupning inom ortopedisk omvårdnad. Dessa högskolekurser är populära och uppskattade eftersom de ger en stadig grund att stå på för sjuksköterskor som vill arbeta inom ortopedi. Dessutom erbjuder Svensk Ortopedisk Förening en distanskurs med inriktning mot teoretisk ortopedisk omvårdnad.
– Eftersom andelen äldre ökar är ortopedi ett växande medicinskt fält, och efterfrågan på sjuksköterskor som vill arbeta med ortopedisk omvårdnad är stor. Särskilt efterfrågade är sjuksköterskor med någon form av vidareutbildning inom ortopedisk omvårdnad och geriatrik, avslutar Kristian Stjerna.