Avancerat omvård­nads­område

Thoraxkirurgin och kardiologin samverkar

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg
Malin Stenman, universitetssjuksköterska, FoU-ansvarig samt operationssjuksköterska på sektion Thorax­operation och Thoraxintensivvård och Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig på Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska universitetssjukhuset.

Thoraxkirurgi och kardiologi är två högspecialiserade medicinska områden för sjuksköt­erskor som trivs i en intensiv miljö med högt ställda krav på avancerad omvårdnad. De båda verksamheterna samverkar ofta för att ge patient­er bästa möjliga omvårdnad före, under och efter en operation.

– Thoraxkirurgin och kardiologin samverkar kring thoraxkirurgiska patienter eftersom patienterna ofta vårdas på en hjärtavdelning inför operationen, säger Carolin Nymark, omvårdnadsansvar­ig på Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska universitetssjukhuset.

Fördjupningsutbildning 7,5 hp
Malin Stenman och Carolin Nymark är båda disputerade sjuksköterskor och har gemensamt tagit initiativ till en fördjupningsutbildning i thoraxkirurgisk vård och omvårdnad. Den omfattar 7,5 högskolepoäng och startar hösten 2022 vid Karolinska Institutet. Utbildningen ger sjuksköterskor fördjupade kunskaper i thoraxkirurgiska patienters vård och omvårdnadsbehov. Den vänder sig till samtliga sjuksköterskor som arbetar med thoraxkirurgiska patienter.

”Det är helt avgörande för patienten att hela vårdkedjan fungerar smidigt.”

Avancerat omvårdnadsområde
– Det har tidigare funnits kortare kurser i thoraxkirurgisk omvårdnad som varit mycket efterfrågade. Vi identifierade ett gemensamt behov av en högskolepoängsbaserad utbildning som ger en gedigen kunskapsgrund att stå på för sjuksköterskor inom den thoraxkirurgiska specialiteten. Det är ett avancerat omvårdnadsområde som på senare år blivit alltmer komplext med nya kirurgiska metoder och avancerad medicinteknisk apparatur, exempelvis cirkulationsstöd vid svår hjärtsvikt. Ett syfte med kursen är att göra sjuksköt­erskor på thoraxavdelningar trygg­are i sitt dagliga arbete, säger Malin Stenman, universitetssjuksköterska, FoU-ansvarig samt operationssjuksköterska på sektion Thoraxoperation och Thoraxintensivvård på Karolinska universitetssjukhuset.

Tvärprofessionella team
I såväl hjärtsjukvården som inom thoraxkirurgin är behovet av sjuksköterskor stort. Efterfrågan är särskilt hög på specialistutbildade hjärtsjuksköterskor, operationssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor.
– Den thoraxkirurgiska vården är komplex och högspecialiserad med det tvärprofessionella teamets gemensamma insats i fokus. Det är helt avgörande för patienten att hela vårdkedjan fungerar smidigt, såväl inför som under och efter operation. För att åstadkomma detta krävs sammansvetsade team och en nära samverkan mellan olika professioner. Som sjuksköterska inom thoraxkirurgi och kardiologi gäller det att ständigt vara på tå eftersom oförutsedda komplikationer kan uppstå under hela vårdförloppet, säger Carolin Nymark.