Viktigaste frågorna

Viktigaste sjukvårdsfrågorna inför valet

Publicerad 5 april 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Fredrik Hjerling
Oili Dahl, ordförande för Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Fredrik Hjerling

I höst är det val och sjukvården kommer att vara på agendan. Men enligt Oili Dahl, ordförande för Svensk Sjuksköterskeförening, räcker det inte med extra pengar och löften om fler sjuksköterskor.
– Vi måste få till bättre stöd för att sjuksköterskor kan arbeta med hela sin kompetens och finnas i beslutsrummen.

Regeringen vill satsa ökade resurser på fler sjuksköterskor, verksamhetsförlagd utbildning och ökad specialisering för sjuksköterskor, vilket enligt Oili Dahl naturligtvis är välkommet. Men löftena räcker inte, menar hon.
– Jag uppfattar att vården har en annan problematik än ekonomi just nu. Vi har större utmaningar än jag har sett att politiker har tagit upp. Jag förväntar mig att arbetet med att få till en jämlik vård samt kompetensförsörjning för sjuksköterskor ska bli stora frågor i valet, säger Oili Dahl.
Coronakommissionens rapport som släpptes nyligen har enligt henne hamnat i skymundan.
– Den bekräftade att vården är ojämlik i Sverige, och att de stora skillnader som finns märkts tydligt i pandemin. När det är kris drabbas alla hårt, men de som hade det svårt redan innan drabbas hårdast. Det var ojämlikt innan pandemin och det är det fortfarande. I ett så utvecklat land som Sverige är det omotiverat.

I alla ledningsnivåer
Utöver fokus på vården krävs ett bra ledarskap för omvårdnad för att vården ska kunna stärkas.
– Det saknas en nationell ledarskapsutveckling i omvårdnad. Också sjuksköterskor ska vara med och ta beslut på befolkningsnivå. Vi behöver en CNO, Chief Nursing Officer, hos socialdepartementet. Det behöver också anläggas en ledningsstruktur så att sjuksköterskor med omvårdnadskunskaper är med i varje ledningsnivå, och det gäller både sjukhus, primärvård och de högsta ledningarna, säger Oili Dahl.
Enligt en del rapporter från till exempel WHO och politiker, behövs fler sjuksköterskor. Men enligt Oili Dahl är det minst lika viktigt att utveckla och behålla de sjuksköterskor som redan finns.
– Vi behöver fler möjligheter till fortbildning. Många sjuksköterskor gör ett väldigt bra arbete och gör skillnad, det är därför vi valt det här arbetet. Men många är trötta efter pandemin och det är viktigt att komma i gång med kompetensutveckling. Det är för patienternas bästa, men det ger också stor tillfredsställelse för oss sjuksköterskor när vi ser att vi kan utveckla omvårdnaden, säger hon.

”Många är trötta efter pandemin och det är viktigt att komma i gång med kompetensutveckling.”

Satsa på omvårdnadsforskning
Sjukvården behöver utvecklas från flera olika håll.
– Det handlar om att se till att det finns en hållbar professionell utveckling och att det finns ett ledarskap som fokuserar på patienten och har etiken som förebild. Och att det finns kunskap om omvårdnad, säger hon.
Och just forskning är en viktig fråga för Svensk Sjuksköterskeförening. Det saknas nämligen många forskarutbildade sjuksköterskor i Sverige.
– Vi vill att man inrättar förenade anställningar, där sjuksköterskor kan både arbeta kliniskt och forska. Vi har inte återväxt för lärare på högskolor och universitet, och det innebär att vi har svårt att upprätthålla den goda kvaliteten i utbildningen samt implementera den bästa kunskapen och utveckla omvårdnadsåtgärder. Ett område som behöver beforskas är till exempel den nära vården, säger Oili Dahl.

Inrätta ett nytt yrke
Ett led i att förbättra omvårdnadskompetensen vore att inrätta ett nytt yrke i Sverige, en så kallad avancerad specialistsjuksköterska. Svensk Sjuksköterskeförening driver den frågan tillsammans med Vårdförbundet.
– Yrket finns i många länder och har fördjupad kunskap i omvårdnad och medicin samt tydligt mandat. Den avancerade specialistsjuksköterskan kan handleda alla i teamet, göra mer avancerade undersökningar och behandlingar och hindra onödiga inläggningar på sjukhus. Det nationella Vårdkompetensrådet ska stödja implementeringen av den nya rollen i svensk sjukvård, säger Oili Dahl.

Digitalisering och e-hälsa
Ett område som hon också ser är viktigt i nuläget är digitalisering och e-hälsa.
– Det är verkligen på frammarsch och vi har provat på det mycket under pandemin, med digitala vårdmöten till exempel. Men vi vill gärna ha med sjuksköterskor som sakkunniga i införande och utvärdering av olika digitala sätt att möta patienter. Sjuksköterskor måste finnas i både beslut och ledning. Det är en stor och viktig utveckling där vi behöver vara med, avslutar Oili Dahl.

Vilka anser du är de viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågorna inför valet 2022? Ange gärna flera.


1. Förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren
2. Bemanningen
3. Mer resurser till hälso- och sjukvården
4. Vårdplatsbristen
5. Reformerna styrningen av den svenska sjukvården
6. Använda befintliga resurserna bättre
7. Fortbildning för vårdpersonalen
8. Öka professionernas inflytande
9. Utbyggnaden av den Nära vården
10. Bättre fungerande it- och datasystem
11. Stärka omvårdnads­forskningen
12. Annat

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 18 – 22 mars 2022. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.