fbpx
Annons
Svensk sjuksköterskeförening

Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening idag!

Publicerad 6 april 2022

Svensk sjukvård behöver omvårdnad, och vi behöver dig!

Sjuksköterskans kompetens är oersättlig, och det är vi sjuksköterskor som kan och ska leda omvårdnaden för att säkerställa en god och säker vård.

Det här är avgörande frågor för svensk hälso- och sjukvårds framtid, och det är bara Svensk sjuksköterskeförening som driver dem.

Tack vare våra drygt 50 000 medlemmar har vi mandat att förklara för vårdens beslutsfattare hur omvårdnaden behöver utvecklas och hälso- och sjukvården ska organiseras. Ju fler vi är, desto större inflytande får vi.

För bara 36 kr i månaden (432 kr om året) är du med och påverkar din egen och vår professions framtid. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Klicka här för att läsa mer och bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening idag!

Svensk sjuksköterskeförening

Vi har kunskapen. Vi har kraften. Vi tar ansvaret.

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.

Trygg, säker, jämlik och god omvårdnad för alla, utförd i partnerskap med patienten av självständiga, stolta, skickliga och ansvarsfulla sjuksköterskor som vill utveckla omvårdnaden, professionen och sig själva.

Föreningens arbete vägleds av den etiska koden för sjuksköterskor. Allt vi gör genomsyras av en stolthet för sjuksköterskans profession och ett starkt engagemang för att förbättra den patientnära omvårdnaden genom utbildning, utveckling och forskning.

www.swenurse.se