Annons
Svensk sjuksköterskeförening

Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening

Publicerad 6 april 2022

Som medlem påverkar du både din egen och professionens utveckling.

Tycker du som vi att:

  • sjuksköterskans kompetens är oersättlig?
  • sjuksköterskor ska kunna utvecklas i sin profession under hela sitt yrkesliv?
  • alla i Sverige har rätt till en god, säker och jämlik vård?

Då är ditt medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening nödvändigt!

Tillsammans har vi kraft och mandat att påverka hur omvårdnaden ska utvecklas och hälso- och sjukvården ska organiseras.

Svensk sjuksköterskeförening kräver satsningar på sjuksköterskors utbildning och specialisering, möjlighet för professionsutveckling och att sjuksköterskor ska involveras i beslutsfattande på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

Ju fler vi är, desto större inflytande får vi. Därför behöver vi dig som medlem!

För bara 36 kr i månaden (432 kr om året) är du som medlem med och påverkar din egen och vår professions framtid.

Sprid gärna ordet till kollegor som ännu inte är medlemmar.

Klicka här för att läsa mer och bli medlem

Svensk sjuksköterskeförening

Vi har kunskapen. Vi har kraften. Vi tar ansvaret.

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.

Trygg, säker, jämlik och god omvårdnad för alla, utförd i partnerskap med patienten av självständiga, stolta, skickliga och ansvarsfulla sjuksköterskor som vill utveckla omvårdnaden, professionen och sig själva.

Föreningens arbete vägleds av den etiska koden för sjuksköterskor. Allt vi gör genomsyras av en stolthet för sjuksköterskans profession och ett starkt engagemang för att förbättra den patientnära omvårdnaden genom utbildning, utveckling och forskning.

www.swenurse.se