Presentation
Capio S:t Görans sjukhus

Förbättringsarbeten håller Anestesikliniken i toppform

Publicerad 6 april 2022
Foto: Johan Marklund
Helen Stark, Elisabeth Berggren och Agata Wyszynska är överens om att S:t Görans är ett spännande sjukhus med hög kompetens, lyhörda chefer och en fin sammanhållning. Foto: Johan Marklund
Helen Stark, Elisabeth Berggren och Agata Wyszynska är överens om att S:t Görans är ett spännande sjukhus med hög kompetens, lyhörda chefer och en fin sammanhållning. Foto: Johan Marklund

Korta beslutsvägar, hög kompetens och en ständig strävan framåt är viktiga delar av Anestesiklinikens framgångsrecept. Att Capio S:t Görans sjukhus dessutom är ett litet men högteknologiskt sjukhus bidrar till en varm och familjär känsla.

På en stor skärm mitt i korridoren på Centraloperation sitter ett gäng digitala post-it-lappar. Så fort en medarbetare har ett förslag på en förändring skrivs en ny förbättringslapp. En gång i veckan samlas medarbetarna på Anestesi­kliniken och förslagen gås igenom.
– Det kan handla om allt från att en krok behövs på ett visst ställe till större förändringar, säger operationssjuksköterskan Elisabeth Berggren.
Arbetet på Capio S:t Göran kännetecknas sedan många år av kvalitetsutveckling enligt Lean-principer. Det systematiska förbättringsarbetet har bidragit till goda resultat inom både patient- och medarbetarnöjdhet. Förslagen på post-it-lapparna är en viktig del av det arbetet.
– Och det sker faktiskt något när det skrivs en lapp, säger intensivvårdssjuksköterskan Agata Wyszynska.

Jobba med oss på Capio. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Operationssjuksköterskor till S:t Görans Sjukhus (Sista ansökningsdag har passerat)

Anestesisköterskor till S:t Görans Sjukhus (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Korta beslutsvägar
Att förändringsbenägenheten såväl som sammanhållningen är stor på S:t Görans sjukhus blev tydligt under pandemin. Anestesikliniken med sin intensivvård och operationsverksamhet fick en central roll i behandlingen av de svårast sjuka patienterna, och ställde snabbt om till den nya verkligheten.
– Vi som arbetar på operation fick helt nya roller och samarbetade med våra kollegor på IVA. Trots att det var en ny situation fungerade det samarbetet väldigt bra. Det är otroligt korta beslutsvägar här, säger anestesisjuksköterskan Helen Stark.
Situationen var otroligt påfrestande och personalen arbetade tolvtimmarspass.
– S:t Görans är mån om sina medarbetare och under hela den här perioden gjordes allt som kunde göras för att vi skulle ha det så bra som möjligt, säger Agata Wyszynska.

Spännande framtid
Nu ser de alla tre fram mot att få fortsätta på klinikens spännande resa framåt. Nya toppmoderna lokaler ska tas i bruk, en ny förlossningsklinik byggs upp från grunden och kompetensutveckling är återigen en viktig del av vardagen.
Elisabeth Berggren och Helen Stark ska, i sina nya roller som flödesledare, bland annat vara med och skapa goda förutsättningar för det flödesarbete som ständigt pågår. Att hela tiden ligga steget före bidrar till både en ökad patientsäkerhet och en bättre hantering av tid och resurser.

Capio S:t Görans sjukhus – Anestesikliniken

Anestesikliniken ansvarar för operationsverksamheten och intensivvården på Capio S:t Görans sjukhus. Kliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA) och Centraloperation. Just nu pågår även det spännande arbetet med att bygga upp en helt ny förlossningsavdelning.

capiostgoran.se/jobba-med-oss/