Annons
Karolinska Institutet

Fördjupa dig inom thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Publicerad 6 april 2022

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Digital kurs på halvfart (7,5 högskolepoäng) med start september 2022

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp. Det här är en distanskurs som är förankrad i forskning och evidens.
Den kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession i vården av den thoraxkirurgiska patienten.

Du kommer lära dig att:
• redogöra för de vanligaste sjukdomstillstånden, dess etiologi och patofysiologi
• analysera riskfaktorer, omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder
• tillämpa evidensbaserad kunskap från relevant forskning i patientens omvårdnad
• använda vetenskaplig litteratur, styrdokument samt kvalitetsregister i resonemang kring utveckling av omvårdnad i den egna verksamheten

Läs mer och anmäl dig till uppdragsutbildningen Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad