Presentation
Uppsala kommun

Jag planerar arbetsdagarna fritt

Publicerad 6 april 2022
Linnea Samuelsson, sjuksköterska på Uppsala kommun.

Uppsala kommun söker dig som är legitimerad sjuksköterska. I vår nya samlade hälso- och sjukvårdsorganisation är kompetensutveckling en självklar del av arbetet. Bli en av oss, som sjuksköterskan Linnea Samuelsson.

Linnea Samuelsson trivs som sjuksköterska på Uppsala kommun. Hon tycker särskilt om att det är ett fritt jobb.
– Jag kan planera mina arbetsdagar själv, utifrån patienternas behov. Det är sällsynt som sjuksköterska.
Regelbundna arbetstider är också något som hon uppskattar.
– Och det är en stor fördel att bara arbeta var åttonde helg, som jag gör nu.
Som sjuksköterska på Uppsala kommun har Linnea Samuelsson ett helt annat ansvar än på till exempel en avdelning på ett sjukhus.
– Med det ansvaret följer en bra löneutveckling.

Bli en av oss inom Uppsala kommuns vård och omsorg! Klicka här för mer information och se våra lediga tjänster

Stärker och hjälper varandra
När Linnea är ensam ute och träffar patienter ställs hon ibland inför svåra situationer. Det kan vara utmanande.
– Då växer jag i min yrkesroll. Jag får fundera på hur jag ska göra.
Samtidigt är det tryggt att veta att kollegorna finns bara ett samtal bort. Som sjuksköterska arbetar hon i team med arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Teamen delar kontor.
– Vi har olika erfarenheter och kan ge mycket stöd till varandra. Chefen finns också där som stöd.
All vård och omsorg i Uppsala kommun är samlad i en organisation. Det gör att personalen kan stärka varandra över gränserna. Linnea och hennes kollegor sitter tillsammans med team som arbetar med hemsjukvård och personlig assistans.
– Vi har ett gott samarbete över teamgränserna, framför allt under helger och ledigheter.

Satsar på kompetensutveckling
Linnea arbetar på gruppbostäder för personer som är 17 år och äldre som har ett LSS-beslut. Vill hon fördjupa sig inom till exempel palliativ vård eller hygien finns det internutbildningar.
– Det finns möjlighet att utvecklas. Ser jag en intressant kurs tar jag upp det med chefen. Vi samtalar och kommer fram till om jag ska gå den eller inte för att få en specialistkompetens.
Om Linnea vill arbeta med något annat än det hon gör idag kan hon till exempel byta till ett äldreboende.
– Jag har stora möjligheter att få se något annat inom kommunen.
Bli en av oss! Som nyanställd får du en specifik introduktion för din yrkesroll och du går bredvid en kollega de första dagarna.

Uppsala kommuns vård och omsorg

Uppsala kommun samlar all legitimerad vård- och omsorgspersonal i en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation för att:
• öka samarbetet och det kollegiala stödet
• öka lärandet av varandra i teamen
• stärka rollerna i hälso- och sjukvårdsuppdraget.

Vi lär oss bäst genom praktiska erfarenheter. Därför sker lärandet enligt 70/20/10:
• 70 procent av utveckling i arbetet
• 20 procent av interaktion med andra
• 10 procent av kurser och fortbildningar.
uppsala.se/blienavoss