Presentation
Tema Akut och Reparativ medicin

Kompetensstege blir tydlig språngbräda i karriären

Publicerad 6 april 2022
Foto: Gonzalo Irigoyen
Anna Widhagen Ahlin, sjuksköterska på MIMA/MAVA och Kristin Nordström, biträdande universitetssjuksköterska på AKM i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anna Widhagen Ahlin, sjuksköterska på MIMA/MAVA och Kristin Nordström, biträdande universitetssjuksköterska på AKM i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen

– Kompetensstegen är bra att utgå ifrån i samband med utvecklingssamtal. Den tydliggör var man står och vad som krävs för att komma till nästa steg, både kompetens- och lönemässigt, säger Kristin Nordström, specialistsjuksköterska på AKM vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kristin Nordström som tog sin sjuksköterskeexamen 2016 kan se tillbaka på sex år med ständigt nya yrkesutmaningar.
– Jag började med geriatrik och bytte sedan till Huddinge Tema Cancer. Där var jag i nästan fyra år och hann även med att specialistutbilda mig inom onkologi innan jag började arbeta med akutsjukvård. Idag delar jag min tid mellan arbetet på akuten och en tillförordnad tjänst som biträdande universitetssjuksköterska på AKM i Huddinge.
AKM är en del av Karolinska Tema Akut & Reparativ Medicin där ledningen arbetar aktivt med Region Stockholms kompetensstege för sjuksköterskor. Kompetensstegen tydliggör möjligheter och krav för att uppfylla kompetenserna för varje steg. Som komplement till kompetensstegen finns karriärvägar där fördelen är att sjuksköterskor kan välja om de vill avancera kliniskt, akademiskt eller inom ledarskap.
– Det blir väldigt tydligt vad som krävs för att axla nya utmaningar och vilka vidareutbildningar som krävs för att ta sig mot nya yrkesmässiga mål, säger Kristin. Jag är nu tillförordnad på en steg 5-tjänst som jag sedan kan söka när jag uppfyller kompetenser och formella krav för steg 5.
Även Anna Widhagen Ahlin, sjuksköterska på MIMA/MAVA i Huddinge är på steg tre i kompetensstegen.
– Jag har arbetat som sjuksköterska på MAVA sedan 2006, varav nio år på MIMA. Jag tycker att intermediärvården är väldigt rolig och utvecklande, vilket är en av anledningarna till att jag varit här så länge. Vi erbjuds ständigt fortbildningar av olika slag, och själv planerar jag att i nästa steg gå en kurs om 7,5 poäng inriktad på intermediärvård.

Jobba med oss i Huddinge. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Jobba med oss i Solna. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Bra språngbräda
Rebecca Ingebrigtsen, sjuksköterska på IMA på Karolinska i Solna, har liknande erfarenheter av arbetet med intermediära patienter.
– Jag började på AVA som nyutexaminerad sjuksköterska för tre år sedan. Under pandemin blev jag förflyttad till IMA och valde att stanna kvar när vi återgick till normalläge, mycket beroende på den höga vårdnivån och det prestigelösa teamarbetet.
Hon beskriver IMA som en väldigt trevlig arbetsplats där lärandet är en självklar del av själva verksamheten.
– Vi har sköra patienter som kräver potenta läkemedel och avancerad teknisk utrustning. Att jag redan nått steg tre i kompetensstegen beror mycket på IMA:s höga vårdnivå. I samband med att vi flyttades över till IMA fick vi lära oss många nya vård- och medicintekniska moment.
För Rebecca innebär det tredje steget att hon arbetar mycket självständigt, kan prioritera och göra egna insatser i en akut situation i samverkan med teamet. Hon handleder även studenter och skolar in nyanställda.
– Kompetensstegen är en bra språngbräda, inte minst blir medarbetarsamtalen väldigt konstruktiva eftersom man kan få ett så tydligt besked om vad som krävs för att nå nästa steg.

IAKM
Phirun Baolorphet, sjuksköterska på IAKM, hade arbetat ett par år på ett annat sjukhus innan hon för åtta år sedan kom till AVA på Karolinska i Solna. En omorganisation fick till följd att hon ganska snart hamnade på Intensivakuten.
–På den vägen är det. Jag känner mig hemma på akuten och har under min tid här även haft förmånen att studera till specialistsjuksköterska. Jag har inga planer på att byta jobb utan känner starkt att jag vill stanna och bidra med mina kunskaper till att utveckla verksamheten. Idag är jag på steg tre i kompetenstegen och siktar på att med tiden avancera till nästa nivå.

Tips till andra
Både Phirun och Rebecca rekommenderar gärna andra sjuksköterskor att börja på sina respektive avdelningar.
– Som grundutbildad sjuksköterska med erfarenhet är det svårt att hitta en arbetsplats med lika hög vårdnivå som på IMA. Inlärningskurvan går snabbt uppåt eftersom vi har så breda patientgrupper och möter både akuta situationer och palliativ vård i vår vardag, säger Rebecca.
Phirun flikar in att även IAKM erbjuder stor variation i arbetet.
– Hos oss möter man allt från det snabba omhändertagandet till svårt sjuka cancerpatienter som befinner sig i palliativ fas. Det är en väldig blandning av olika sjukdomar och tillstånd som ger både toppar och dalar i arbetstempot. Gillar man det så är det hit man ska söka sig. Jag har stortrivts från dag ett!

Phirun Baolorphet, sjuksköterska på IAKM och Rebecca Ingebrigt­sen, sjuksköterska på IMA på Karolinska i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Phirun Baolorphet, sjuksköterska på IAKM och Rebecca Ingebrigt­sen, sjuksköterska på IMA på Karolinska i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen

Jobba med oss i Huddinge. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Jobba med oss i Solna. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Karolinska universitetssjukhuset – Tema Akut och Reparativ Medicin

Syftet med kompetensstegen i klinisk vård är att attrahera, inspirera och behålla medarbetare. Det sker genom att skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling för sjuksköterskor. Kompetensutvecklingen utgår från verksamhetens och patienternas behov genom att integrera vårdutveckling och forskning i det kliniska arbetet.
Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från sjuksköterska till specialisttjänst. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

www.karolinska.se