Presentation
Infektion vid SUS

Många möjligheter på infektion

Publicerad 6 april 2022
Foto: Johan Bävman / Jan Nordén
Sara Alsterberg, Unni Nilsson, Ulrika Axelsson och Anna-Clara Axelsson trivs på Sus i Malmö. De är överens om att utvecklingsmöjligheterna som finns inom infektionskliniken är stora och spännande. Foto: Johan Bävman
Sara Alsterberg, Unni Nilsson, Ulrika Axelsson och Anna-Clara Axelsson trivs på Sus i Malmö. De är överens om att utvecklingsmöjligheterna som finns inom infektionskliniken är stora och spännande. Foto: Johan Bävman

Arbetet på Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus innebär många möjliga karriärvägar. Som sjuksköterska kan du arbeta med allt från forskning till akutvård och sprutbyten. Oavsett vilket spår du väljer är arbetet lika omväxlande som spännande.

När de sex infektionssjuksköterskorna vid Skånes universitetssjukhus möts blir det tydligt hur stor bredd och vilka möjligheter som ryms inom enheten. Arbetet innefattar ofta ett visst mått av detektivarbete. Att de dessutom ofta har möjlighet att bota människor är något som sätter guldkant på jobbpassen.

Olika vårdnivåer
Det var just den enorma bredden som lockade Anna-Clara Axelsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård, till infektionsavdelning 2 för 25 år sedan.
– Jag har alltid tyckt om att gå till jobbet, säger hon.
På vårdavdelningen, som även är en kombinerad avdelning med intermediärvård, hemrespiratorpatienter och vanliga patienter, behandlas allt från lättare infektioner till akuta tillstånd som svår sepsis. Den stora bredden och framför allt de olika vårdnivåerna lockade Unni Nilsson till avdelningen.
– Jag har siktet inställt på att bli Iva-specialist och det här känns som ett bra steg på vägen, säger hon.
För nya sjuksköterskor som kommer hit finns det gott om internutbildningar. Till hösten startar även IMA-kurser som avdelningen håller i tillsammans med universitetet.

Nu söker vi sjuksköterska, vikariat, till infektionsmottagning i Malmö. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Vård i hemmet
Ulrika Axelsson arbetar på infektionsavdelning 3 i Malmö. Även hon möter många olika typer av patienter. Arbetet på avdelningen innefattar bland annat delar som Piceline och OPAT, som handlar om att antibiotika ges i hemmet.
Ulrikas tjänst är delad och halva tiden arbetar hon i det mobila sjukhusteamet, MST. Patienterna är då inskrivna på sjukhuset men vården ges i hemmet. De patienter hon besöker kan till exempel ha lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. Även patienter med hjärtsvikt, som är i behov av vätskedrivande behandling, är en återkommande grupp.
– När jag besöker patienterna i deras hem blir kontakten på ett annat sätt. För mig har det här varit både roligt och utvecklande. Jag uppskattar variationen och att jag inte hela tiden är på sjukhuset, säger Ulrika.

Medmänsklighet
Mötet med patienterna är centralt även för Sara Alsterberg som arbetar på sprutbytesmottagningen i Malmö. Hon har tidigare arbetat på beroendecentrum men sökte sig till mottagningen för att få en ännu bredare kompetens. Varje dag kommer det mellan 20 och 50 drogberoende patienter till öppenvårdsmottagningen.
Det dagliga arbetet handlar om allt från att förebygga blodsmitta till vaccinationer, omläggningar och psykosocialt arbete. Ibland är patienterna allvarligt sjuka och behöver snabb vård och ibland är det viktigast att vara medmänniska.
– Mottagningen är enormt dynamisk vilket ställer stora krav på oss som arbetar här. Men jag gillar oförutsägbarheten. Arbetet känns meningsfullt och vi får väldigt fin feedback från våra patienter. Dessutom är det högt i tak och väldigt trevliga kollegor, säger hon.

Forskning och studier
Maria Alejandra Castilla arbetar 50 procent som forskningssjuksköterska och 50 procent som sjuksköterska på infektionsmottagningen i Lund. Arbetet på mottagningen innefattar akuta och planerade besök, bland annat vaccinationer, sprutbyten, provtagningar och telefonrådgivning. Även de dagar hon arbetar som forskningssjuksköterska bjuder på stor variation.
– Alla dagar ser olika ut. Som forskningssjuksköterska har du en nyckelroll och har kontakt med läkare, läkelmedelsbolag och andra aktörer. Vissa dagar träffar jag patienter som är med i eller ska gå med i en studie. Andra dagar förbereder jag material, planerar eller följer upp olika studier, säger hon.
Nyckeln till att hålla koll på alla uppgifter är att ha bra struktur. Att hon får möjlighet att fördjupa sina kunskaper gör att dagarna både är spännande och intressanta.

Handledning och nationellt arbete
Charlotte Kerrén är specialistsjuksköterska inom infektionssjukdomar och arbetar på infektionsavdelningen 74 i Lund. Även hon har en delad tjänst. Halva tiden arbetar hon kliniskt på avdelningen, övrig tid arbetar hon bland annat med vårdutveckling.
Hon har varit med och startat upp studentenheten där hon idag fungerar som samordnare. Dessutom handleder hon även själv studenter och handledare.
Som specialist har hon fått många roliga uppdrag. Ett exempel på det är det nationella PM som hon arbetar med tillsammans med en kollega. PM:et handlar om omvårdnaden runt patienter med covid-19.
– Vi har besökt infektionsavdelningar över hela landet. Ett arbete som har varit väldigt roligt, säger hon.

Maria Alejandra Castilla och Charlotte Kerrén arbetar på Sus i Lund. ”Vi har fantastiska kollegor”, säger Charlotte Kerrén. Foto: Jan Nordén
Maria Alejandra Castilla och Charlotte Kerrén arbetar på Sus i Lund. ”Vi har fantastiska kollegor”, säger Charlotte Kerrén. Foto: Jan Nordén

Nu söker vi sjuksköterska, vikariat, till infektionsmottagning i Malmö. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Skånes universitetssjukhus – Infektionskliniken

Verksamhetsområde infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus, Sus, har verksamhet i både Malmö och Lund. I Malmö disponerar enheten två avdelningar och i Lund en avdelning. I båda städerna finns mottagnings- och sprutbytesverksamhet. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Medarbetarna är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning.

Är du intresserad att vet mer och kanske arbeta hos oss är du välkommen att kontakta:

Enhetschef
Josefin Csaszar
Tel: 040-33 78 93
E-post: Josefin.Csaszar@skane.se

skane.se/sus