Presentation
Operationskonsulterna

Med operationsteam som minskar köerna

Publicerad 6 april 2022
Jenny Jansson och Patrik von Zur-Mühlen på Operationskonsulterna.
Jenny Jansson och Patrik von Zur-Mühlen på Operationskonsulterna.

Operationskonsulterna grundades 2014 av erfarna specialistsjuksköterskor och erbjuder bemanningstjänster som kompletterar regionernas egen kompetensförsörjning samt komplexa uppdrag med kompletta operationsteam och ett samlat ansvar för hela kedjan från pre-op till post-op.

– Operationskonsulterna har expertisen att ta sig an komplexa operationsprojekt, genom helhetslösningar. Vi kan bidra med kompletta operationsteam med operationssjuksköterska, narkossjuksköterska, undersköterska, postopsjuksköterska och narkosläkare. Våra sjuksköterskor har i genomsnitt 17 års yrkeserfarenhet, vilket ger trygghet i alla led, säger Patrik von Zur-Mühlen, vice vd och operations- och anestesisjuk­sköterska på Operationskonsulterna.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Helhetsuppdrag med totalansvar
2018 tog Operationskonsulterna helhetsansvar för en operationsavdelning på Karolinska sjukhuset, och under projektets löptid på 1,5 år genomfördes cirka 4000 operationer, främst avancerad cancerkirurgi. Ett motsvarande långsiktigt helhetsuppdrag genomförs nu på uppdrag av Region Västmanland, där Operationskonsulterna driver tre operationssalar samt uppvakningsavdelning.
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi kan uppnå en mycket hög effektivitet genom att styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade köer. Vi har kapacitet att ta oss an fler helhetsuppdrag runtom i landet och står redo att hjälpa regionerna att beta av operationsköerna som uppkommit under pandemin, exempelvis på sjukhus med operationssalar som inte används, säger Jenny Jansson, verksamhetschef, rekryteringsansvarig och narkossjuksköterska på Operationskonsulterna.

Ledningen arbetar kliniskt
Projekt av det här slaget innebär att sjuksköterskorna på Operationskonsulterna har möjlighet att arbeta med kontinuitet, i fasta etablerade team, vilket många specialistsjuksköterskor uppskattar.
– Vi som grundat och leder Operationskonsulterna arbetar själva ute i den kliniska verksamheten. Det ger oss en god förståelse för specialistsjuksköterskornas och regionernas vardag och behov. Vi står för hög kvalitet, kompetens och lägger alltid lite extra tid på att säkerställa att matcha rätt specialistsjuksköterska med rätt uppdrag, säger Patrik von Zur-Mühlen.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam som tar ett helhetsansvar för pre-op, op och post-op. Man erbjuder även traditionell bemanning med erfarna specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi, förlossning, akut och IVA. Operationskonsulterna rankades som en av de bästa när det gäller att leverera tjänster med hög kvalitet i Framtidens Karriär – Sjuksköterskas stora undersökning.

Operationskonsulterna
08-580 803 00
post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se