Annons
Stipendium

Sök ekonomiskt stöd från Svensk sjuksköterskeförening

Publicerad 7 april 2022

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd har som ändamål att stödja sjuksköterskor som är i behov av stöd till något som förbättrar livskvaliteten.

Bidraget kan exempelvis användas till tandvård, rehabilitering, rekreation, glasögon eller andra hjälpmedel som inte subventioneras. Bidraget ska endast gå till sökande och det är viktigt att specificera vad det ska användas till. Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalningar av skulder.

Ansök senast den 8 september 2022.

För mer information och ansökningsblankett, klicka här

Om Svensk Sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening – en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.