Presentation
Geriatrik

Capio Sollentuna satsar mot framtiden med PU sensor

Publicerad 25 oktober 2022
Foto: Johan Marklund
Johannes Walfridsson, VD för PU sensor, och Kristin Ivarsson, specialistsjuksköterska på Capio geriatrik Sollentuna. Foto: Johan Marklund
Johannes Walfridsson, VD för PU sensor, och Kristin Ivarsson, specialistsjuksköterska på Capio geriatrik Sollentuna. Foto: Johan Marklund

Med nya vårdsatsningar för sköra äldre vill kliniken säkerställa en trygg hemgång, god vård i hemmet och förebygga återinläggning på akuten. Samtidigt vill man utveckla vården genom att utvärdera PU sensor för kvalitetshöjande arbete inom trycksårsprevention.

Sveriges befolkning blir allt äldre. År 2030 beräknas var fjärde person vara över 65 år. Sjukhusvården fungerar i regel bra för äldre patienter, men när de är redo för utskrivning brister det ofta i vårdkedjan.
– Vi är bland de första att erbjuda en förlängning av geriatrisk slutenvård i patientens hem för de sköraste patienterna, säger Kristin Ivarsson, specialistsjuksköterska på Capio geriatrik Sollentuna. I arbetet ingår också att ständigt sträva mot förbättringsarbete för att höja kvaliteten på vården.

Innovativ metod
Vid den geriatriska kliniken pågår därför ett projekt som ska förebygga trycksår. Varje år drabbas tiotusentals patienter av infekterade trycksår, vilket orsakar stort lidande för den enskilde och höga miljardkostnader för vården. I samarbete med det medicintekniska företaget PU sensor används nu en patenterad metod framsprungen ur forskning.
– Under 2021 hade 14 procent av patienterna inom slutenvården trycksår. Tre av fyra hade utvecklat såren medan de låg inlagda på sjukhus. Det här är ett jättestort problem, även inom äldreomsorgen, säger Johannes Walfridsson, VD för PU sensor.
Även om det finns en hög grad av medvetenhet och kunskap om trycksår i vården, har det fram till nu saknats en tillförlitlig och objektiv metod för att göra en säker riskbedömning av de patienter som löper hög risk att utveckla trycksår.
– Precisionen i de subjektiva metoder som används är otillräcklig. Med vår metod kan man utvärdera förekomsten av PIV, tryckinducerad mikrocirkulation. Då kan rätt personer få förebyggande åtgärder så att lidande och kostnader av trycksår minimeras, säger Johannes Walfridsson.
Projektet med PU sensor genomförs nu i hemsjukvården.
– Det är ett led i vårt pågående kvalitetsarbete. Om vi tidigt kan identifiera patienter med risk för trycksår skapar det stora vinster, både för samhället och inte minst för patienterna, säger Kristin Ivarsson.
Hemsjukvården består i övrigt av att följa upp patienter som skrivs ut från slutenvården och bedöms ha ett fortsatt vårdbehov. Uppföljningen görs av Capios multiprofessionella geriatriska team inom 72 timmar. Via remiss kan teamet även överta det medicinska ansvaret från primärvården. Om det skulle uppstå ett nytt behov av akutsjukvård kan patienten även erbjudas ett snabbspår till en geriatrisk vårdplats på hemkliniken.
– Syftet är att minska antalet återinläggningar på akutsjukhusen, men också att säkerställa att äldre får en trygg och säker hemgång. Vi har också ett ansvar att vidareutveckla vården och utveckla kvaliteten, säger Kristin.

Nu söker vi sjuksköterskor till framtidens geriatrik i Sollentuna. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vill du läsa mer om PU Sensor? Klicka här

PU sensor är en objektiv evidensbaserad metod för att utvärdera risken för trycksår. Foto: Crelle Photography
PU sensor är en objektiv evidensbaserad metod för att utvärdera risken för trycksår. Foto: Crelle Photography

Samordnad vård av äldre
Lagen kräver att det finns en samverkan i utskrivningsprocessen från sjukhus och i den fortsatta vård- och omsorgskedjan.
– Med vår satsning på sammanhållen geriatrisk vård vänder vi oss till patienter som vid flera tillfällen legat inne på geriatrisk slutenvård och som har behov av fortsatt stöd i hemmet från det geriatriska teamet. I uppdraget ingår att göra hembesök och vara tillgänglig för patienten dygnet runt. Vården samordnas med hänsyn till patientens hela vårdbehov, säger Kristin Ivarsson.
Det geriatriska teamet, som fysiskt är stationerat på Sollentuna sjukhus, består av sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist, logoped och läkare.
– Vi har en geriatriker som är anställd på vår geriatriska klinik och som följer med oss vid hembesök i öppenvården. Det är en stor styrka. En annan styrka är att vårt team består av ett begränsat antal personer, vilket innebär att våra äldre träffar samma personal och får en god kontinuitet i kontakten med oss, säger Kristin.
I uppdraget ingår även att nätverka för att skapa en sömlös vårdkedja där aktörer runt patienten samverkar över huvudmannagränser.
– Vi startade 2020 och de resultat jag sett hittills är en stor patientnöjdhet. För oss som jobbar inom vårdformen är det stimulerande att se hur vi kan skapa en tryggare, bättre och mer sammanhållen vård och omsorg för våra äldre. Det känns meningsfullt, säger Kristin Ivarsson.

Capio geriatrik Sollentuna

Capio geriatrik Sollentuna söker ständigt efter nya medarbetare som vill vara med och bygga upp framtidens geriatrik.

Vill du arbeta hos oss? Varmt välkommen med din ansökan Klicka här (Sista ansökningsdag har passerat)

För mer information:
Åsa-Maria Birgersson
Ställföreträdande verksamhetschef
asa-maria.birgersson@capio.se

PU sensor

Finns det fler kliniker som är intresserade av att förebygga trycksår på ett bättre sätt? Vi som klinik kan verkligen rekommendera samarbete med PU sensor. Verktyget är enkelt och går fort att använda, och genomförande av projekt sker i nära samverkan med PU sensors kunniga projektstödsorganisation.
PU sensor används sedan 2021 i fyra länder och hos cirka 20 svenska vårdgivare, och är en objektiv evidensbaserad metod för att utvärdera risken för trycksår.

Klicka här för att läsa mer om PU sensor

För mer information:
Johannes Walfridsson
VD PU sensor
johannes.walfridsson@pusensor.se